menu struktura

Pracownik - informacje

 

Katedra Polskiego Postępowania Administracyjnego / -

Prof. zw. dr hab. Wojciech Chróścielewski - kierownik katedry

dyżur: wtorek 11,00 11,45

tel.: 6354671

pokój: 4.74

email:


 

Książki, komentarze, rozdziały

 1. Postępowanie administracyjne w Europie, pod red. Z. Kmieciaka, Oficyna a Wolters Kluwer business 2010, (autorstwo rozdz. 13 Slowacja), s. 348 - 371.

Podręczniki, skrypty

 1. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, LexisNexis, Warszawa 2009, wyd. 3, s. 550 (współautor J.P. Tarno).

 2. Polskie prawo podatkowe, [w:] red. W. Nykiel, W. Chróscielewski, K. Koperskiewicz-Mordel, M. Sęk, M. Wilk, Warszawa 2011 (współautorstwo rozdz. 4 - Postępowanie podatkowe)

 3. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, LexisNexis, Warszawa 2011, wyd. 4, s. 568 (współautor J.P. Tarno).

Artykuły

 1. Kodeks postępowania administracyjnego a prawo do dobrej administracji [w:] Kodyfikacja postepowania administracyjnego. Na 50-lecie k.p.a., pod red. J. Niczyporuka, Lublin 2010, s. 67 -77, (artykuł, współautor Z. Kmieciak)

 2. Pojęcie "nieodwracalne skutki prawne" w rozumieniu art 156 par. 2 k.p.a. [w:] Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej, Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr hab. Jackowi Langowi, Warszawa 2009, s. 75 -91.

 3. Caracteristicas esenciales del procedimento tributario en Polonia, "Cronica Tributaria" 2007, nr 124, s. 81-99, artykuł w hiszpańskim czasopiśmie naukowym wydawanym przez Instituto de Studios Fiscales, (współautor W. Nykiel)

 4. Sądownictwo administracyjne - zamierzenia legislacyjne a realne potrzeby, [w:] Ewolucja prawnych form administracji publicznej, Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Prof. Ernesta Knosali, Warszawa 2008, s. 37-52

 5. W sprawie projektu nowelizacji przepisów k.p.a. dotyczących postępowania ogólnego opracowanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2009 r. [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego, Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, Przemyśl-Rzeszów 2009, s. 44-60

 6. Czy kodeks postępowania administracyjnego odpowiada standardom prawa do dobrej administracji?, [w:] M. Horakova, Maxim Tomoszek, Vliv EU a Rady Evropy na spravni rizeni v CR a v Polsku (Wpływ UE i Rady Europy na postępowanie administracyjne w Czechach i w Polsce, Brno 2010, s. 10-20

 7. Samorządowe kolegia odwoławcze - dwudziestolecie funkcjonowania a nieuchronna potrzeba zmian, [w:] red. K. Sieniawska, Samorządowe kolegia odwoławcze - przeszłość i przyszłość, Kraków 2011, s. 177-184

 8. Z problematyki skuteczności norm prawa administracyjnego, PiP 2011, z. 4, s. 61-72

 9. Z problematyki wznowienia postępowania administracyjnego, [w:] Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji, Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr ahb. Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl-Rzeszów 2011, s. 117-129

 10. Zmiany w zakresie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które weszły w życie w 2011 r., Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2011, nr 4(37), s. 9-25

Glosy

 1. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 22.II.2007 r. (II GPS 2/06), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2007, nr 3(12), s. 137-144

 2. Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z 16.V.2006 r., (II SA/Wr 523/05), Orzecznictwo Sądów Polskich nr 9 z 2007 r., poz. 101, s. 631-635

 3. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 7.IV.2008 r. (II FPS 1/08), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2008, nr 6(21), s. 132-138

 4. Glosa do wyroku NSA z dnia 15.XI.2006 r. (II GSK 225/06), Orzecznictwo Sądów Polskich  2008, nr 1., poz. 4, s. 24-27.

 5. Glosa do wyroku NSA z 26.V.2008 r., II GSK 201/08, Orzecznictwo Sądów Polskich nr 11 z 2009 r., poz. 117, s. 822-826

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information