PL
31.10.2018 Wydział

Informacje dla studentów I roku

 • Otrzymałeś decyzję o przyjęciu na studia na WPiA UŁ, pewnie zastanawiasz się co dalej?

  Dokonaj opłaty za indeks i legitymację elektroniczną w kwocie 21,- zł na konto WPiA Uniwersytetu Łódzkiego Bank PKO S.A.II Oddział /Łódź 42 124030281111001029435358 . Osoby ubiegające się o przyjęcie na drugi kierunek dokonują wpłaty tylko za indeks w wysokości 4 zł.

  UWAGA
  Potwierdzenie  opłaty za indeks i  legitymację należy dostarczyć osobiście lub drogą mailową do odpowiedniego dziekanatu w terminach podanych w decyzji  o przyjęciu. Informacje dotyczące godzin dyżurów poszczególnych dziekanatów znajdują się na stronie każdego z kierunków. Warunkiem podjęcia studiów jest podpisanie umowy o odpłatnościach za usługi edukacyjne i ślubowania.

  • sprawdź swoje hasło dostępu do USOSweb, zaloguj się do systemu USOSweb w następujący sposób: identyfikator: PESEL hasło: takie jak w elektronicznej rekrutacji.
  • podaj w swoim dziekanacie aktualne dane np. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, a także aktualny adres e-mail, aby umożliwić nam bezpośredni kontakt
 • Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 (dziekanaty)

  Inauguracja  wydziałowa odbędzie się 29 września o godz. 10.00  aula czerwona 2.20 WPiA.

  Po inauguracji zapraszamy po odbiór legitymacji i indeksu (osoby, które dostarczyły dowód wpłaty).

  Pokoje dziekanatów:

  • Prawo stacjonarne: 2.29 ; 2,30
  • Prawo niestacjonarne: 2.27; 2.28
  • Administracja niestacjonarna I stopień: 2.27
  • Polityka społeczna: 2.08
  • Administracja stacjonarna I i II stopień: 2.08
  • Administracja niestacjonarna II stopień: 2.09
  • Prawo zatrudnienia – kadry i płace  II stopień: 2.09
  • Prawo podatkowe i rachunkowość II stopień: 2.07
  • Prawo ochrony danych osobowych II stopień: 2.07

  Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 2 października dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych i  13 października dla studiów niestacjonarnych zaocznych.

 • Zapisy na zajęcia

  • sprawdź swój plan i program studiów jaki będzie Cię obowiązywał na I roku / semestrze studiów. Plany znajdują się w strefie studenta, na stronie właściwej dla Twojego kierunku, w zakładce plany i programy. Studenci zobowiązani są do zapisania się na wszystkie ćwiczenia i wykłady zgodnie z programem. Do każdych zajęć można wybrać dowolny numer grupy, w której nie są wyczerpane limity. Studenci, którzy nie dokonali rejestracji na zajęcia, nie mogą przystąpić do egzaminu lub zaliczenia z danego przedmiotu.

  Rozkłady zajęć obowiązujące w semestrze zimowym 2018/2019 dostępne będą:

  • od 20 września dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych
  • od 28 września dla studiów niestacjonarnych zaocznych.

  Rejestracja  na zajęcia w systemie USOS udostępnione będzie:

  • od 26 września dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych
  • od 4 października dla studiów niestacjonarnych zaocznych.

  Rejestracja obejmuje tylko zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2018/19.

  Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na zajęcia znajdziecie na stronie: https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/zapisy-na-zajecia

  Informacja nt. zapisów: http://www.wpia.uni.lodz.pl/usos/zapisy-informacje

  Informacje nt. logowania: http://www.wpia.uni.lodz.pl/usos/logowanie

 • Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego

  • wejdź na stronęwww.swfis.uni.lodz.pl i zapoznaj się z informatorem dotyczącym czasu, rodzaju zajęć oraz sposobu rejestracji zajęć z wychowania fizycznego ( w semestrze zimowym I rok prawa stacjonarnego i I rok administracji stacjonarnej I stopnia; studenci polityki społecznej odbywają zajęcia z wychowania fizycznego na II roku)
 • Kurs BHP

  • w pierwszym semestrze będziesz musiał zaliczyć kurs z BHP (w trybie e-learningu); szczegóły będą dostępne w późniejszym terminie

  NIEZALICZENIE W TERMINIE SZKOLENIA Z BHP ORAZ SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA AUTORSKIEGO POWODUJE NIEZALICZENIE SEMESTRU/ROKU , BEZ MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WPISU WARUNKOWEGO.

   

 • Kurs prawa autorskie

  • w pierwszym semestrze będziesz musiał zaliczyć kurs z Prawa autorskiego (w trybie e-learningu); szczegóły będą dostępne w późniejszym terminie.

  Niezaliczenie w terminie szkolenia z BHP oraz szkolenia z zakresu prawa autorskiego powoduje niezaliczenie semestru/roku , bez możliwości uzyskania wpisu warunkowego.

 • Opłaty na studiach niestacjonarnych WPiA UŁ

  • zapoznaj się z opłatami, dokonaj wyboru w systemie USOSweb i zgodnie z terminami dokonaj wpłaty na swoje indywidualne konto.Opłaty za studia reguluje uchwała nr 379 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 36. roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 w dniu 22 września 2014 r. w sprawie: zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim oraz zarządzenie Rektora nr 99 z dnia 18-04-2017 w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2017/2018 - wyciąg
 • Pomoc materialna

  • osoby zainteresowane mogą ubiegać się o przyznanie: miejsca w domu studenta Uniwersytetu Łódzkiego i świadczeń socjalnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://cos.uni.lodz.pl
  • studenci z orzeczoną niepełnosprawnością proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego osoby niepełnosprawnej i dostarczenie go do siedziby biura ds. osób niepełnosprawnych i profilaktyki uzależnień. Oferta biura przedstawiona jest na stronie internetowej http://bonipu.uni.lodz.pl/
 • Dodatkowe informacje

  • zapoznaj się z regulaminem studiów umieszczonym na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/formularze-i-regulaminy
  • dopilnuj, by przed końcem semestru  prowadzący zajęcia wpisał oceny w systemie USOS.
  • sprawdzaj aktualne dyżury wykładowców na stronie na stronie WPiA w zakładce pracownicy.
  • korzystaj z systemu USOSweb. Zaglądanie do USOSweb powinno być codziennym zwyczajem każdego studenta.
  • zaglądaj od czasu do czasu na wydziałową stronę internetową. W zakładce dla studentów znajduje się wiele przydatnych informacji.
  • w przypadkach trudnych i wątpliwych kontaktuj się bezpośrednio z dziekanatem swojego kierunku studiów

  Masz jeszcze inne pytania lub wątpliwości napisz na adres promocja@wpia.uni.lodz.pl lub skontaktuj się z właściwym dla Twojego kierunku studiów dziekanatem. Lista dziekanatów dostępna jest na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/dziekanat

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.