22.10.2020 Komunikaty

CENTRUM WSPIERANIA RAD PRACOWNIKÓW - rekrutacja

Czas i miejsce

Kontakt:
aleksandra.pietras@wpia.uni.lodz.pl
Czas na zgłoszenia jest do 15 listopada 2020 r.

CENTRUM WSPIERANIA RAD PRACOWNIKÓW

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów do udziału w projekcie Centrum Wspierania Rad Pracowników (CWRP).  Projekt polega na udzielaniu pomocy radom pracowników poprzez sporządzanie krótkich opinii prawnych. Współtworzą go od kilku lat studenci i doktoranci pod opieką pracowników naukowych Katedry Prawa Pracy UŁ oraz Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO). W projekcie mogą brać udział  wszyscy studenci WPiA UŁ.

Rada pracowników to ciało przedstawicielskie, które może być tworzone u większych pracodawców. Do jego kompetencji należy pozyskiwanie informacji i prowadzenie konsultacji z pracodawcą w określonych sprawach dotyczących zatrudnienia. Ma to na celu zwiększenie partycypacji pracowniczej i demokratyzację zakładów pracy. Rozwiązanie to bardzo dobrze funkcjonuje w Niemczech. W Polsce rad pracowników wciąż jest niewiele i napotykają na liczne przeszkody. I tu właśnie pojawia się CWRP.

W ramach tego projektu studenci odpowiadają na pytania kierowane do nas za pośrednictwem INSPRO przez członków rad pracowników, a także osoby, które taką radę chciałyby utworzyć. Pytania dotyczą głównie interpretacji regulującej kwestię rad pracowników ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20060790550), ale także innych aktów prawnych i wielu problemów praktycznych.

Nasza rola polega na opracowywaniu pisemnych odpowiedzi na te pytania. Robimy to w kilkuosobowych grupach, z których każda ma swojego lidera, i pod nadzorem pracowników naukowych Katedry Prawa Pracy. Jest to działalność podobna nieco do Kliniki Prawa, z tym że dotyczy prawa pracy. Pozwala zdobyć doświadczenie w pisaniu opinii prawnych i znajdowaniu rozwiązań konkretnych problemów prawnych.

Jej zaletą jest również to, że w większości przypadków można ją prowadzić "zdalnie", tzn. pytania i odpowiedzi wymieniamy mailowo. Obciążenie czasowe nie jest duże, do tej pory otrzymywaliśmy ŚREDNIO 2 pytania na miesiąc, a grupy dostają je do opracowania na zmianę. Z drugiej strony, jeśli się zdecydujecie, to działalność ta wymaga systematyczności, terminowości oraz częstego sprawdzania maili.

W związku z pandemią COVID-19 rady pracowników potrzebują większego wsparcia niż dotychczas – już teraz wiemy, że oczekuje na nas kilka pytań.

W nagrodę, poza satysfakcją moralną i zdobytym doświadczeniem - oczywiście certyfikaty. Chcielibyśmy też wydać publikację ze zbiorem przygotowanych przez nas odpowiedzi.

Możliwe są też inne obszary współpracy z INSPRO, np. udział w organizowanych przez nich szkoleniach (o takich możliwościach będziemy informować na bieżąco, jeśli się pojawią).

Osoby chętne prosimy o kontakt pod adresem aleksandra.pietras@wpia.uni.lodz.pl, do 15 listopada 2020 r.

Po tym czasie zorganizujemy spotkanie organizacyjno-szkoleniowe dla osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie CWRP. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie

 mgr Aleksandra Pietras

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.