PL
20.05.2020 Komunikaty

Dr Joanna Kulesza z WPiA UŁ przewodniczącą Rady Doradczej Światowego Forum Kompetencji Cyfrowych

Dr Joanna Kulesza z została przewodniczącą Rady Doradczej Światowego Forum Kompetencji Cyfrowych - Global Forum for Cyber Expertise (GFCE)

Dr Joanna Kulesza obejmie swoją funkcję 1 czerwca 2020 r. i będzie ją sprawowała przez 2 lata.

Światowe Forum Kompetencji Cyfrowych (Global Forum for Cyber Expertise, GFCE) zostało powołane do życia wolą państw, wyrażoną w Deklaracji Haskiej z 16 kwietnia 2015 r. W procesie inkorporacji wzięły udział również organizacje pozarządowe, międzynarodowe korporacje oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Jego celem jest współpraca wszystkich tych podmiotów, realizująca ideę zarządzania wielopodmiotowego globalną Siecią, mająca na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych użytkowników Internetu, zarówno indywidualnych, jak i reprezentujących podmioty zbiorowe. Ma ono stanowić forum uzgadniania zasad współpracy i regulacji zagadnień związanych z międzynarodowym funkcjonowaniem Internetu. Zasady te uzgadniają między sobą w otwartym procesie wszystkie podmioty odpowiedzialne za kształt i funkcjonowanie tego podstawowego w XXI wieku medium. Dlatego członkami Forum, oprócz państw oraz organizacji międzynarodowych (w tym Unii Europejskiej), są również podmioty takie jak giganci ery cyfrowej – Microsoft, Huawei, IBM, Cisco, AT&T, Symantec, Vodafone, globalne firmy doradcze – KPMG, Deloitte, czy stojące na straży bezpieczeństwa – Interpol i Europol. Celem forum jest również dążenie do poszerzania dostępności Sieci w skali globalnej oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych jej użytkowników w każdym zakątku kuli ziemskiej. Forum koncentruje się na trzech aspektach: 1) koordynowaniu regionalnych i światowych projektów i inicjatyw dotyczących cyberprzestrzeni, 2) dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem szkoleniowych i wspólnych publikacji celem podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych oraz 3) dopasowanie programów szkoleniowych do indywidualnych potrzeb społeczności zgromadzonej wokół Forum. Obecnie członkami Forum jest 86 podmiotów, zaś 30 spośród nich wywodzi się spośród instytutów badawczych czy uniwersytetów i wspiera jego działalność swoimi kompetencjami w roli partnerów.

Aby promować aktywne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich i społeczności technicznej w budowaniu zdolności cybernetycznych, w 2016 r. utworzono pierwszą Radę Doradczą GFCE. Główną rolą Rady jest kształtowanie strategicznych kierunków działań Forum i sprawowanie merytorycznego nadzoru oraz przedstawianie zaleceń jego pięciu grupom roboczym.

 

Deklaracja programowa Global Forum for Cyber Expertise

 

Każdy obywatel świata powinien mieć możliwość pełnego korzystania z zalet technologii informacyjno-komunikacyjnych w wolnym, otwartym, spokojnym i bezpiecznym świecie cyfrowym. Budowanie zdolności cyfrowych wszystkich użytkowników Sieci zapewnia państwom niezbędną podstawę do wzmocnienia ich odporności cybernetycznej poprzez rozwijanie umiejętności i zdolności reagowania na zagrożenia i słabości Cyberprzestrzeni. Dlatego naszą misją jest wzmacnianie globalnego potencjału cybernetycznego i wiedzy specjalistycznej poprzez międzynarodową współpracę.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.