PL
13.03.2020 Komunikaty

Dydaktyka zdalna na WPiA UŁ

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 23.04.2020 r. w sprawie przełożenia terminu sesji letniej.

Zarządzenie nr 112 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 23.04.2020 rw sprawie zmiany zarządzenia nr 71 Rektora UŁ z dnia 31.05.2019 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020. 

Zarządzenie nr 113 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 23.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2. 

Komunikat Rektora w sprawie obowiązkowego korzystania z adresów email UŁ w celach dydaktyki zdalnej.

Szanowni Państwo,
poniżej znajdziedziecie zaktualizowane instrukcje do prowadzenia zajęć zdalnie.

 1. Zakładanie kursu na platformie - „Instrukcja zakładania kursu.pdf”, zaktualizowany załącznik nr 1.xlsx” (zaznaczam, że dotychczasowe przesłane załączniki są uznane) i  instrukcja obsługi platformy w mailu „Poradnik wykładowcy - Platforma eCampus UŁ.” rozesłanego dnia 13.03.2020.

 2. Zajęcia i informacje rozesłane poprzez USOSMAIL – „Instrukcja rozsyłania wiadomości przez USOSMAIL.pdf”.

W przypadku potrzeby przesyłania większego załącznika do studentów (film wideo, większa prezentacja ze zdjęciami itp.), należy skorzystać z OneDrive. Na naszej poczcie służbowej mamy OneDrive 1TB (1000GB) przestrzeni na pliki - Wysyłanie plików USOSWEB i OneDrive.pdf.

3. Spotkania online poprzez Teams – „Spotkania Teams - instrukcja WPiA.pdf”. Proszę o przeprowadzenie próbnego spotkania chociaż z jedną osobą, aby nabrać wprawy i wyeliminować ewentualne problemy. Przypominam, że po zaplanowaniu spotkania w Teams należy rozesłać link do studentów poprzez USOSMAIL (patrz punkt 2), należy napisać aby studenci wyłączyli kamery/mikrofony, ewentualnie do pytania lub reakcji je na chwile włączali. Przy dużej liczbie osób tworzy się zbyt duży pogłos.

 

Wsparcie prowadzimy zdalnie, aktualny opis pracy zdalnej na stronie: https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/zespol-informatyczny.
Najlepszym kontaktem jest mail helpdesk@wpia.uni.lodz.pldzięki któremu możemy zdiagnozować łatwiej problem.

Komunikat Dziekana z dnia 17 marca 2020 r.  w sprawie realizacji obowiązku nauczania na odległość na WPiA UŁ

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu prof. dr hab. Sławomira Cieślaka - Prorektora UŁ ds. Kształcenia w sprawie realizacji obowiązku prowadzenia nauczania na odległość, uprzejmie informuję, że wszystkie wskazane w tym komunikacie formy prowadzenia i dokumentacji zajęć będą pracownikom i studentom zaliczane pod warunkiem, że udostępniane studentom za pomocą poczty elektronicznej materiały (treść wykładów, ćwiczenia do wykonania, omówienia wykonanych prac etc.) będą przekazywane za pośrednictwem USOS-maila lub służbowej poczty elektronicznej. Wykluczam tym samym jedynie formę zamieszczania materiałów do pobrania na stronie internetowej.

Niniejszym uchylam obowiązek uzyskiwania indywidualnej zgody, o którym mowa w komunikacie dziekana WPiA z dnia 13 marca 2020 r.  

Komunikat Dziekana w sprawie dydaktyki zdalnej na WPiA UŁ

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem nr 100 Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. wprowadzam następującą organizację procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w okresie zawieszenia działalności dydaktycznej Uniwersytetu Łódzkiego

1. Pracownicy prowadzący działalność dydaktyczną są zobowiązani do prowadzenia zajęć za pomocą środków nauczania na odległość.

Dopuszczalne są następujące formy kształcenia:

a. za pomocą platformy e-learningowej;

b. za pośrednictwem systemu USOS wykorzystując do tego celu u-mail.

 

2. Korzystając ze wskazanych wyżej form pracownik jest zobowiązany do przesyłania studentom treści wykładów oraz prezentacji, a także dodatkowych zadań i ćwiczeń sprawdzających (w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć).

Pracownicy prowadzący zajęcia w formie ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów mają obowiązek sprawdzania i oceny pracy wykonanej przez studentów w ramach weryfikacji efektów kształcenia.

Uznanie zajęć za odbyte wymaga udokumentowania ich przebiegu.

 

3. Inne niż wskazane w pkt. 2 formy prowadzenia zajęć na odległość są dopuszczalne po uzyskaniu indywidualnej zgody Dziekana WPiA UŁ.

Wnioski o uzyskanie zgody należy przesyłać na adres: aliszewska@wpia.uni.lodz.pl

 

4. Studenci zobowiązani są do wykonywania zadań zlecanych przez prowadzących zajęcia w ramach kształcenia na odległość.

 

5. Procedura zakładania kursu na platformie e-learningowej stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Wsparcie przy platformie na WPiA UŁ jest realizowane poprzez adres mailowy helpdesk@wpia.uni.lodz.pl oraz telefonicznie pod numerami 635 46 37 albo 635 46 25.

Komunikat Prorektora UŁ ds. Kształcenia w sprawie realizacji obowiązku prowadzenia nauczania na odległość w UŁ wynikającego z zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z 11 marca 2020 r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.