PL
05.05.2020 Komunikaty

FAQ - letnia sesja egzaminacyjna

Kompletne FAQ dotyczące całego UŁ:

Wytyczne bezpiecznego uczestnictwa w egzaminie dla studentów WPiA.

1. Na egzamin/zaliczenie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel akademicki) bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.

2. Na egzamin/zaliczenie nie może stawić się osoba przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo która sama jest objęta kwarantanną lub izolacją.

3. Każdy student uczestniczący w egzaminie/zaliczeniu ma obowiązek:

- używania na terenie WPiA własnych środków ochrony osobistej, w tym maseczki chroniącej nos i usta lub przyłbicy oraz korzystania z własnych przyborów piśmiennych,

- stosowania się do rygoru mycia i dezynfekcji dłoni, natychmiast po wejściu na teren budynku WPiA,

- zdezynfekować ręce przed wejściem na aulę/salę, gdzie odbywa się egzamin/zaliczenie,

- student po wejściu do auli/sali zajmuje oznaczone miejsce,

- stosować się do wyznaczonego limitu osób  oraz  bezpiecznych odległości (co najmniej 2m) w aulach/salach wykładowych, korytarzach i w przejściach na terenie WPiA,

- informowania osoby przeprowadzającej egzamin o zmianie stanu zdrowia w trakcie egzaminu.


4. W przypadku znacznego pogorszenia stanu zdrowia wymagającego interwencji lekarskiej, student zostaje odizolowany i zostają wdrażane procedury zgodnie z zaleceniami GIS.

5. Do auli student wchodzi i wychodzi oznakowanymi drzwiami.

6. Zaleca się niepodawanie dłoni i unikanie uścisków.

7. Po zakończonym egzminie należy niezwłocznie opuścić budynek WPiA.

 Jaki dokument reguluje przebieg sesji letniej na Wydziale Prawa i Administracji?

Zarządzenie nr 36 Dziekana WPiA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie organizacji egzaminów w letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020.

 

Do kiedy trwają zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji?

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim na Wydziale Prawa i Administracji trwają do 3 czerwca.

 

Czy muszę fizycznie oddać indeks, aby zaliczyć letnią sesję egzaminacyjną?

Nie. Zaliczenie sesji letniej odbywa tylko drogą elektroniczną. Po sprawdzeniu swoich ocen w USOSie należy wysłać do pracownika Działu Obsługi Studenta maila z wnioskiem o zaliczenie semestru.

 

Od kiedy zacznie się letnia sesja egzaminacyjna i do kiedy potrwa?

Letnia sesja egzaminacyjna zaczyna się 24 sierpnia  i trwa do 24 września.

 

Czy muszę zaliczać sesję online w czerwcu?

Nie. Egzaminy w terminie wcześniejszym niż 24 sierpnia mają charakter dobrowolny. Mogą się odbyć za zgodą osoby prowadzącej zajęcia.

 

Kiedy będzie sesja poprawkowa?

Sesja od 24 sierpnia do 24 września obejmuje także egzaminy poprawkowe. Zasadą jest, że egzamin poprawkowy nie powinien się odbyć wcześniej niż 7 dni po niezaliczeniu egzaminu w I terminie.

 

Czy biblioteka wydziałowa jest czynna?

Nie. W tym momencie biblioteka wydziałowa jest nieczynna, zaś BUŁ działa w ograniczonym zakresie.
https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/04/Komunikat_BU%C5%81_29_04_2020-1.pdf
Można jednakć można zamawiać kopie cyfrowe materiałów bibliotecznych. Więcej informacji na stronie Biblioteki:
https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/biblioteka

 

Jak będą odbywały się obrony?

Egzaminy dyplomowe, potoczenie zwane obronami będą odbywały się online, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Na wniosek dziekana prorektor UŁ właściwy ds. kształcenia może wyrazić zgodę na przeprowadzenie zdalnych egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu innego równoważnego narzędzia zapewniającego kontrolę ich przeprowadzenia oraz ich rejestrację.
https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/04/zarz.-nr-116-z-28.04.2020-r..pdf


Jakie będą terminy zdalnych egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020?

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15.05.2020 r. w sprawie terminów zdalnych egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020


Jak mogę skontaktować się z Działem Obsługi Studenta?

W tym momencie jest możliwy tylko kontakt mailowy. Adresy mailowe osób odpowiedzialnych za poszczególne kierunki i tryby znajdują się pod poniższym linkiem:
https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/dzial-obslugi-studentow

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.