PL
01.10.2019 Komunikaty

Informacje dla studentów I roku

 • Otrzymałeś decyzję o przyjęciu na studia na WPiA UŁ, pewnie zastanawiasz się co dalej?

  Dokonaj opłaty za legitymację elektroniczną w kwocie 22,- zł na konto WPiA Uniwersytetu Łódzkiego Bank PKO S.A.II Oddział /Łódź 42 124030281111001029435358

  Potwierdzenie  opłaty za legitymację należy dostarczyć osobiście lub drogą mailową do odpowiedniego dziekanatu. Informacje dotyczące godzin dyżurów poszczególnych dziekanatów znajdują się na stronie każdego z kierunków. Warunkiem podjęcia studiów jest podpisanie umowy o odpłatnościach za usługi edukacyjne i ślubowania.

  • podaj w swoim dziekanacie aktualne dane np. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, a także aktualny adres e-mail, aby umożliwić nam bezpośredni kontakt
 • Zapisy na zajęcia

  • sprawdź swój plan i program studiów jaki będzie Cię obowiązywał na I roku / semestrze studiów. Plany znajdują się w strefie studenta, na stronie właściwej dla Twojego kierunku, w zakładce plany i programy. Studenci zobowiązani są do zapisania się na wszystkie ćwiczenia i wykłady zgodnie z programem. Do każdych zajęć można wybrać dowolny numer grupy, w której nie są wyczerpane limity. Studenci, którzy nie dokonali rejestracji na zajęcia, nie mogą przystąpić do egzaminu lub zaliczenia z danego przedmiotu.

  Rejestracja  na zajęcia w systemie USOS udostępnione będzie:

  Rejestracja obejmuje tylko zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2019/20

  Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na zajęcia znajdziecie na stronie: https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/zapisy-na-zajecia
  Informacja nt. zapisów: http://www.wpia.uni.lodz.pl/usos/zapisy-informacje
  Informacje nt. logowania: http://www.wpia.uni.lodz.pl/usos/logowanie

 • Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego

  • wejdź na stronęwww.swfis.uni.lodz.pl i zapoznaj się z informatorem dotyczącym czasu, rodzaju zajęć oraz sposobu rejestracji zajęć z wychowania fizycznego ( w semestrze zimowym studenci I roku administracji stacjonarnej I stopnia oraz studenci  II roku polityki społecznej)
 • Kurs BHP

  w pierwszym semestrze będziesz musiał zaliczyć kurs z BHP (w trybie e-learningu); szczegóły będą dostępne w późniejszym terminie

  NIEZALICZENIE W TERMINIE SZKOLENIA Z BHP ORAZ SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA AUTORSKIEGO POWODUJE NIEZALICZENIE SEMESTRU/ROKU, BEZ MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WPISU WARUNKOWEGO.

 • Kurs prawa autorskie

  w pierwszym semestrze będziesz musiał zaliczyć kurs z Prawa autorskiego (w trybie e-learningu); szczegóły będą dostępne w późniejszym terminie.


  Niezaliczenie w terminie szkolenia z BHP oraz szkolenia z zakresu prawa autorskiego powoduje niezaliczenie semestru/roku , bez możliwości uzyskania wpisu warunkowego.

 • Opłaty na studiach niestacjonarnych WPiA UŁ

    • zapoznaj się z opłatami, dokonaj wyboru w systemie USOSweb i zgodnie z terminami dokonaj wpłaty na swoje indywidualne konto. Opłaty za studia reguluje uchwała nr 416  Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 25. roboczym posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 15 kwietnia 2019 r. w sprawie: zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim oraz zarządzenie Rektora nr 60 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2019/2020

   

 • Pomoc materialna

  • osoby zainteresowane mogą ubiegać się o przyznanie: miejsca w domu studenta Uniwersytetu Łódzkiego i świadczeń socjalnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://cos.uni.lodz.pl
  • studenci z orzeczoną niepełnosprawnością proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego osoby niepełnosprawnej i dostarczenie go do siedziby biura ds. osób niepełnosprawnych i profilaktyki uzależnień. Oferta biura przedstawiona jest na stronie internetowej http://bonipu.uni.lodz.pl/
 • Dodatkowe informacje

  • zapoznaj się z regulaminem studiów umieszczonym na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/formularze-i-regulaminy
  • dopilnuj, by przed końcem semestru  prowadzący zajęcia wpisał oceny w systemie USOS.
  • sprawdzaj aktualne dyżury wykładowców na stronie na stronie WPiA w zakładce pracownicy.
  • korzystaj z systemu USOSweb. Zaglądanie do USOSweb powinno być codziennym zwyczajem każdego studenta.
  • zaglądaj od czasu do czasu na wydziałową stronę internetową. W zakładce dla studentów znajduje się wiele przydatnych informacji.
  • w przypadkach trudnych i wątpliwych kontaktuj się bezpośrednio z dziekanatem swojego kierunku studiów

  Masz jeszcze inne pytania lub wątpliwości napisz na adres promocja@wpia.uni.lodz.pl lub skontaktuj się z właściwym dla Twojego kierunku studiów dziekanatem. Lista dziekanatów dostępna jest na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/dziekanat

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.