PL
27.10.2020 Komunikaty

Komunikaty w związku z wirusem COVID-19

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem


Szanowni Państwo,
W związku z szybko rosnącą ilością informacji i pytań związanych z obecnym funkcjonowaniem UŁ, opracowaliśmy osobną stronę dedykowaną aktualnej sytuacji Uczelni. Znajdą tutaj Państwo najważniejsze informacje, rekomendacje i komunikaty. Prosimy śledzić te treści na bieżąco i stosować się do zawartych tam zaleceń. Wszelkie sprawy służbowe i socjalne proszę załatwiać drogą mailową lub telefoniczną.

http://covid19.uni.lodz.pl/

 

Dear Sir or Madam,
Due to fast growing amount of information and questions about current UL's functioning, we created a special website dedicated to UL's status. You can find here crucial information, recommendations and announcements. Please, follow this content regularly and adhere to those regulations. All work activities must be dealt via e-mail or telephone.

http://covid19.uni.lodz.pl/

Komunikat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ z dn. 27. 10. 2020 r. w związku z Komunikatem Rektora UŁ z dn. 26. 20. 2020 r. - tryb prowadzenia zajęć  i  formy pracy na WPiA UŁ

Komunikat Rektora UŁ z dn. 26. 10. 2020 r. - w sprawie trybu prowadzenia zajęć

Komunikat Dziekana WPiA z dn. 16.10 2020 r. - zakaz organizowania zajęć i egzaminów na terenie WPiA w związku z sytuacją epidemiczną

Komunikat Rektora UŁ z dnia 8.10.2020 r. w sprawie: obostrzeń związanych ze wzrostem zachorowań na COVID-19

Zarządzenie nr 1 Dziekana WPiA UŁ z dnia 25 września 2020 r. w zakresie prowadzenia zajęć na WPiA UŁ.
Zarządzenie nr 2 Dziekana WPiA UŁ z dnia 25 września 2020 r. w zakresie korzystania z budynku WPiA UŁ wraz załącznikiem "Wytyczne dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z budynku WPiA UŁ".

Zarządzenie nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18.09.2020 r. w sprawie: zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r.
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r.

Wytyczne dla pracowników dotyczące zasad bezpiecznego przeprowadzenia egzaminów w budynku WPiA.

Wytyczne do zdalnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń:
https://helpdesk.uni.lodz.pl/wytyczne-dla-egzaminatorow-do-zdalnego-przeprowadzania-egzaminow-lub-zaliczen/

Zdalne egzaminy doktorskie i obrony doktoratów

Informacja na temat zdalnego przeprowadzania egzaminów doktorskich na WPiA UŁ

Wzór oświadczenia o samodzielnej pracy podczas zdalnego egzaminu doktorskiego

Publiczne, zdalne obrony doktoratów - instrukcja

Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Zarządzenie nr 167 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 8.09.2020 r. w sprawie: zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów
osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2)


OŚWIADCZENIE - Załącznik do zarz. nr 167 Rektora UŁ z dnia 8.09.2020 r.

Zarządzenie nr 143 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 116 Rektora UŁ z dnia 28.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2
(Tekst ujednolicony obejmujący zmiany wprowadzone zarz. nr 143 Rektora UŁ z dnia 30.06.2020 r)

Zarządzenie nr 142 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 113 Rektora UŁ z dnia 26.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 113 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 23.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2
(Tekst ujednolicony obejmujący zmianę wprowadzoną zarządzeniem nr 130 Rektora UŁ z dnia 5.06.2020 r.; zarządzeniem nr 142 Rektora UŁ z dnia 30.06.2020 r. )

Komunikat Rektora w sprawie obowiązkowego korzystania z adresów email UŁ w celach dydaktyki zdalnej.

ARCHIWALNE ZARZĄDZENIA i KOMUNIKATY
Komunikat Dziekana WPiA UŁ, w związku z podjętymi działaniami
Komunikat Dziekana WPiA UŁ z dnia 12 marca 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym: rozprzestrzenianie się COVID-19
Komunikat Dziekana WPiA UŁ z dnia 17 marca 2020 r.  w sprawie realizacji obowiązku nauczania na odległość na WPiA UŁ
Zarządzenie nr 36 Dziekana WPiA z dnia 6 maja 2020 r.
w sprawie organizacji egzaminów w letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.