PL
13.03.2020 Komunikaty

Komunikaty w związku z wirusem COVID-19

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem


Szanowni Państwo,
W związku z szybko rosnącą ilością informacji i pytań związanych z obecnym funkcjonowaniem UŁ, opracowaliśmy osobną stronę dedykowaną aktualnej sytuacji Uczelni. Znajdą tutaj Państwo najważniejsze informacje, rekomendacje i komunikaty. Prosimy śledzić te treści na bieżąco i stosować się do zawartych tam zaleceń. Wszelkie sprawy służbowe i socjalne proszę załatwiać drogą mailową lub telefoniczną.

http://covid19.uni.lodz.pl/

 

Dear Sir or Madam,
Due to fast growing amount of information and questions about current UL's functioning, we created a special website dedicated to UL's status. You can find here crucial information, recommendations and announcements. Please, follow this content regularly and adhere to those regulations. All work activities must be dealt via e-mail or telephone.

http://covid19.uni.lodz.pl/

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 24.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących bezpiecznego przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wytyczne dla pracowników dotyczące zasad bezpiecznego przeprowadzenia egzaminów w budynku WPiA.

Wytyczne do zdalnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń:
https://helpdesk.uni.lodz.pl/wytyczne-dla-egzaminatorow-do-zdalnego-przeprowadzania-egzaminow-lub-zaliczen/

Zdalne egzaminy doktorskie i obrony doktoratów

Informacja na temat zdalnego przeprowadzania egzaminów doktorskich na WPiA UŁ

Wzór oświadczenia o samodzielnej pracy podczas zdalnego egzaminu doktorskiego

Publiczne, zdalne obrony doktoratów - instrukcja

Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15.05.2020 r. w sprawie terminów zdalnych egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 167 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 8.09.2020 r. w sprawie: zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów
osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2)


OŚWIADCZENIE - Załącznik do zarz. nr 167 Rektora UŁ z dnia 8.09.2020 r.

Zarządzenie nr 166 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 7.09.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 145 Rektora UŁ z dnia 2.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej oraz podkomisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021|

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 166 Rektora UŁ z dnia 7.09.2020 r.
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 166 Rektora UŁ z dnia 7.09.2020 r.

Zarządzenie nr 162 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 1.09.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego


Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego 
(Tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr 160 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 20.08.2020 r. w sprawie kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 157 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 20.08.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego


Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego 
(Tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr 143 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 116 Rektora UŁ z dnia 28.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2
(Tekst ujednolicony obejmujący zmiany wprowadzone zarz. nr 143 Rektora UŁ z dnia 30.06.2020 r)

Zarządzenie nr 142 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 113 Rektora UŁ z dnia 26.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 113 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 23.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2
(Tekst ujednolicony obejmujący zmianę wprowadzoną zarządzeniem nr 130 Rektora UŁ z dnia 5.06.2020 r.; zarządzeniem nr 142 Rektora UŁ z dnia 30.06.2020 r. )

Zarządzenie nr 122 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego


Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego
(Tekst ujednolicony obejmujący zmiany wprowadzone: zarządzeniem nr 111 Rektora UŁ z dnia 20.04.2020 r.; zarządzeniem nr 119 Rektora UŁ z dnia 15.05.2020 r.; zarządzeniem nr 122 Rektora UŁ z dnia 22.05.2020 r.)

Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15.05.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 71 Rektora UŁ z dnia 31.05.2019 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020.

Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 31.05.2019 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020.
(Tekst ujednolicony obejmujący zmiany wprowadzone: zarządzeniem nr 112 Rektora UŁ z dnia 23.04.2020 r.; zarządzeniem nr 120 Rektora UŁ z dnia 15.05.2020 r.)


Zarządzenie nr 119 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15.05.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego.

Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanegokoronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego.
(Tekst ujednolicony obejmujący zmiany wprowadzone: zarządzeniem nr 111 Rektora UŁ z dnia 20.04.2020 r.; zarządzeniem nr 119 Rektora UŁ z dnia 15.05.2020 r.)

Zarządzenie nr 36 Dziekana WPiA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie organizacji egzaminów w letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 692 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 35. roboczym posiedzeniu w kadencji 2016–2020 w dniu 27 kwietnia 2020 rw sprawie zmiany uchwały nr 452 Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów oraz terminarza rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.

TERMINARZ REKRUTACJI 2020/2021 - Załącznik do uchwały nr 692 Senatu UŁ z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr 693 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 35. roboczym posiedzeniu w kadencji 2016–2020 w dniu 27 kwietnia 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 391 Senatu UŁ z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Instrukcja dla pracowników UŁ - elektroniczne protokoły obrony pracy dyplomowej z systemu USOS

Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 5.06.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 113 Rektora UŁ z dnia 23.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 113 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 23.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych
zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Wytyczne do zdalnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń.
Wytyczne dla egzaminatorów do zdalnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń z jednoczesnym wykorzystaniem aplikacji MS Teams i platformy Moodle.
Instrukcja uczestnictwa w egzaminie - dla studenta.

Zarządzenie nr 111 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 20.04.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego - edukacja zdalna zostaje wydłużona do 31.05.2020 r.

Komunikat Rektor Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 20.04.2020 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania postanowień komunikatu Rektora UŁ z dnia 17.03.2020 r. w sprawie pracy zdalnej pracowników Uniwersytetu Łódzkiego - praca zdalna obowiązuje do 31.05.2020 r.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6.04.2020 r. w sprawie: przedłużenia obowiązywania postanowień komunikatu Rektora UŁ z dnia 17.03.2020 r. w sprawie pracy zdalnej pracowników Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie nr 108 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6.04.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego.
Powyższe zarządzenie wydłuża czas pracy edukacji zdalnej na Uniwersytecie Łódzkim do 3 maja 2020r.

Zarządzenie nr 107 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 31.03.2020 r. w sprawie: obniżenia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 31.03.2020 r. w sprawie możliwości ubiegania się o zapomogę z funduszu stypendialnego przez studentów i doktorantów UŁ, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z powodu zagrożenia epidemicznego

Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26.03.2020 r. w sprawie: czasowego zwolnienia z opłat za zakwaterowanie w domach studenckich UŁ

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 106 Rektora UŁ z dnia 26.03.2020 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 106 Rektora UŁ z dnia 26.03.2020 r.

Zarządzenie nr 104 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 25.03.2020 r.  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 90 Rektora UŁ z dnia 13.04.2018 r. w sprawie opłat za udostępnienie i obsługę platformy edukacyjnej do zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach

Tekst ujednolicony - Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13.04.2018 r. w sprawie: opłat za udostępnienie i obsługę platformy edukacyjnej do zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 24.03.2020 r. w związku z nowymi zaleceniami rządu polskiego dotyczącymi m.in. zakazu przemieszczania się w grupach powyżej 2 osób i ograniczenia wyjść z domu do minimum.

Zarządzenie nr 113 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 23.04.2020 r.
w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 23.03.2020 rw sprawie: przedłużenia obowiązywania postanowień komunikatu Rektora UŁ z dnia 17.03.2020 r. w sprawie pracy zdalnej pracowników Uniwersytetu Łódzkiego

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii przedłużam okres obowiązywania postanowień komunikatu Rektora UŁ z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie pracy zdalnej pracowników Uniwersytetu Łódzkiego do dnia 14 kwietnia 2020 r.

Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Antoni Różalski

Komunikat Rektora w sprawie obowiązkowego korzystania z adresów email UŁ w celach dydaktyki zdalnej.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17.03.2020 r. w sprawie pracy zdalnej pracowników Uniwersytetu Łódzkiego

1. W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 455) informuję, że do dnia 25 marca 2020 r. pracownicy UŁ pracują w trybie pracy zdalnej.

2. W sytuacjach wyjątkowych zgodę na pracę w budynkach wydziałów wyrażają dziekani, zaś w budynkach rektoratu i innych miejscach, w których pracownicy jednostek administracji centralnej UŁ świadczą pracę na co dzień, zgodę tę wyraża kanclerz
(adres e-mail: rmajda@uni.lodz.pl, tel.: 501 161 831).

3. W sytuacjach, o którym mowa w pkt. 2, konieczne jest ścisłe przestrzeganie reguł sanitarnych zapobiegających możliwości przenoszenia się koronawirusa i ograniczenie liczby osób przebywających w budynku. W jednym pomieszczeniu zamkniętym może przebywać tylko jedna osoba.

Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Antoni Różalski


Komunikat Dziekana z dnia 17 marca 2020 r.  w sprawie realizacji obowiązku nauczania na odległość na WPiA UŁ

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu prof. dr hab. Sławomira Cieślaka - Prorektora UŁ ds. Kształcenia w sprawie realizacji obowiązku prowadzenia nauczania na odległość, uprzejmie informuję, że wszystkie wskazane w tym komunikacie formy prowadzenia i dokumentacji zajęć będą pracownikom i studentom zaliczane pod warunkiem, że udostępniane studentom za pomocą poczty elektronicznej materiały (treść wykładów, ćwiczenia do wykonania, omówienia wykonanych prac etc.) będą przekazywane za pośrednictwem USOS-maila lub służbowej poczty elektronicznej. Wykluczam tym samym jedynie formę zamieszczania materiałów do pobrania na stronie internetowej.

Niniejszym uchylam obowiązek uzyskiwania indywidualnej zgody, o którym mowa w komunikacie dziekana WPiA z dnia 13 marca 2020 r.  

Komunikat Prorektora UŁ ds. Kształcenia w sprawie realizacji obowiązku prowadzenia nauczania na odległość w UŁ wynikającego z zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z 11 marca 2020 r.

Komunikat Dziekana w sprawie dydaktyki zdalnej na WPiA UŁ

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem nr 100 Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. wprowadzam następującą organizację procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w okresie zawieszenia działalności dydaktycznej Uniwersytetu Łódzkiego

1. Pracownicy prowadzący działalność dydaktyczną są zobowiązani do prowadzenia zajęć za pomocą środków nauczania na odległość.

Dopuszczalne są następujące formy kształcenia:

a. za pomocą platformy e-learningowej;

b. za pośrednictwem systemu USOS wykorzystując do tego celu u-mail.

 

2. Korzystając ze wskazanych wyżej form pracownik jest zobowiązany do przesyłania studentom treści wykładów oraz prezentacji, a także dodatkowych zadań i ćwiczeń sprawdzających (w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć).

Pracownicy prowadzący zajęcia w formie ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów mają obowiązek sprawdzania i oceny pracy wykonanej przez studentów w ramach weryfikacji efektów kształcenia.

Uznanie zajęć za odbyte wymaga udokumentowania ich przebiegu.

 

3. Inne niż wskazane w pkt. 2 formy prowadzenia zajęć na odległość są dopuszczalne po uzyskaniu indywidualnej zgody Dziekana WPiA UŁ.

Wnioski o uzyskanie zgody należy przesyłać na adres: aliszewska@wpia.uni.lodz.pl

 

4. Studenci zobowiązani są do wykonywania zadań zlecanych przez prowadzących zajęcia w ramach kształcenia na odległość.

 

5. Procedura zakładania kursu na platformie e-learningowej stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Wsparcie przy platformie na WPiA UŁ jest realizowane poprzez adres mailowy helpdesk@wpia.uni.lodz.pl oraz telefonicznie pod numerami 635 46 37 albo 635 46 25.

Komunikat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ z dnia 12 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym: rozprzestrzenianie się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) Rektor Uniwersytetu Łódzkiego wydał specjalne zarządzenie (Zarządzenie nr 100 z dnia 11.03.2020), które zostało przesłane drogą mailową wszystkim pracownikom i studentom UŁ. Zarówno Zarządzenie nr 100 Rektora UŁ, jak i pozostałe istotne komunikaty są publikowane na naszej stronie internetowej w specjalnej zakładce Komunikaty w związku z wirusem COVID-19.

KAŻDY PRACOWNIK I STUDENT MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYM ZARZĄDZENIEM I PRZESTRZEGAĆ JEGO POSTANOWIEŃ.

Zarządzenie Rektora UŁ zostaje uzupełnione szczegółowymi informacjami dotyczącymi pracowników i studentów naszego wydziału

1. Budynek Wydziału Prawa i Administracji zostaje zamknięty do odwołania.

2. Administracja wydziałowa będzie pełniła dyżury w formie zdalnej. Kontakt z pracownikami administracyjnymi odbywa się tylko drogą mailową lub telefoniczną, z wyłączeniem możliwości kontaktu bezpośredniego na dyżurach. Wykaz adresów mailowych oraz godzin dyżurów telefonicznych pracowników administracyjnych będzie udostępniany na bieżąco na stronie internetowej wydziału.

3. Tryb pracy w czasie zamknięcia gmachu

 • Wszyscy pracownicy WPiA UŁ mają obowiązek pracy w domu i nie są zwolnieni z pracy naukowej.
 • Każdy pracownik WPiA UŁ jest zobowiązany do śledzenia wydziałowej strony internetowej oraz ma obowiązek odbierać służbowe maile.
 • Pracownik administracyjny, który pracuje w danym dniu zdalnie, ma obowiązek w czasie zwyczajowych godzin pracy pozostawać w miejscu zamieszkania oraz odbierać maile i telefony służbowe.
 • Studenci WPiA UŁ mogą kontaktować się z Działem Obsługi Studentów tylko w formie mailowej lub telefonicznej i są zobowiązani do śledzenia maili oraz informacji umieszczanych na wydziałowej stronie internetowej.

4. Organizacja procesu dydaktycznego

Sposób i forma zdalnego nauczania zostanie podana do wiadomości pracowników i studentów wydziału w przyszłym tygodniu.

5. Korespondencja służbowa papierowa będzie odbierana przez pracowników administracyjnych pełniących dyżury na wydziale. Sekretariaty będą powiadamiały pracownika o odebranej korespondencji mailowo lub telefonicznie. Na życzenie pracownika sekretariat może otworzyć pocztę, zeskanować i przesłać drogą elektroniczną.

 

 

Zarządzenie Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego

University of Lodz Rector’s Regulation no. 100 of 11.03.2020 concerning prevention of spread of COVID-19 (or the SARS-CoV-2 coronavirus pneumonia) among the University of Lodz community

Komunikat dla wszystkich mieszkańców domów studenckich.

Dear Ladies and Gentlemen, Dormitory Residents,

The period of suspension of classes due to the coronavirus epidemic cannot be considered a vacation. This is a special and serious situation that requires all of us to be disciplined and behave responsibly. Exposing yourself to infection you threaten not only yourself but everyone around you.

Please remember:

1.The regulations of the sanitary authorities and the authorities of the University of Lodz equally apply to everyone, without exception.2. I would like to remind you that most of your fields of study offer online classes that are compulsory for students.3.Please avoid gathering in larger groups, leaving dormitory when it is not really necessary or receiving guests.4.Staying in a dormitory during the suspension period may generate an additional threat to your health. I strongly urge you to return home until April 14 if that is possible. Please provide the dormitory administration with information about the planned date of departure. Leaving the dorm means releasing you from fees. Staying in a dormitory can be explained only by special circumstances.5. Current class suspension period cannot be intended for any international travel or travelling around Poland. Persons who do not comply with the ban on traveling abroad will not be able to return to the dormitory, and in the case of students staying at the University of Lodz as part of the exchange program, the home university will be informed about the fact of such travel and need to leave the University of Lodz.6. If you suspect coronavirus infection from any of the dormitory residents, I count on your being responsible and not leaving the dormitory as long as the test result is known. In the event of confirmation of infection, residents of the dormitory will be subject to the rigors and guidelines specified by the sanitary authorities. Everything will be done to keep you safe. I encourage you to visit the website http://covid19.uni.lodz.pl, where you will find current information. I look forward to your full understanding of the difficult situation and count on your full and responsible cooperation.  

dr hab. Tomasz Cieślak, prof. UL

Vice-Rector for Student Affairs

 

---

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Akademika,

Okresu zawieszenia zajęć z powodu epidemii koronawirusa nie można traktować jak wakacji. To sytuacja szczególna, wymagająca od nas wszystkich dużej dyscypliny i odpowiedzialności. Narażając się na zarażenie zagrażamy nie tylko sobie, ale i całemu otoczeniu.

 

Po pierwsze, regulacje władz sanitarnych i władz UŁ obowiązują w równym stopniu wszystkich, bez wyjątku.

Po drugie, przypominam, że większość kierunków Państwa studiów oferuje zajęcia w formie online, które dla studentów są obowiązkowe.

Po trzecie, proszę unikać gromadzenia się w większych grupach, zbędnego przebywania poza akademikiem oraz przyjmowania gości.

Po czwarte, pobyt w akademiku w okresie zawieszenia zajęć może generować dodatkowe zagrożenie dla Państwa zdrowia. Usilnie zachęcam zatem Państwa do powrotu do domów na czas do 14 kwietnia. Proszę podać w administracji akademika informację o terminie planowanego wyjazdu. Opuszczenie akademika oznacza zwolnienie Państwa z opłat. Pozostawanie w akademiku może być wytłumaczone tylko szczególnymi okolicznościami.

Po piąte, obecny okres zawieszenia zajęć nie może być przeznaczony na jakiekolwiek podróże zagraniczne czy swobodne przemieszczanie się po Polsce. Osoby, które nie podporządkują się zakazowi podróżowania za granicę, nie będą mogły powrócić do akademika, a w przypadku studentów przebywających w UŁ w ramach wymiany o fakcie podróży oraz o potrzebie opuszczenia Uniwersytetu Łódzkiego zostanie poinformowana uczelnia macierzysta.

Po szóste, w przypadku ewentualnego podejrzenia zakażenia koronawirusem któregoś z mieszkańców akademika liczę na Państwa odpowiedzialność i nieopuszczanie akademika tak długo, jak długo nie będzie znany wynik badania. W przypadku potwierdzenia zakażenia mieszkańcy akademika będą podlegać rygorom określonym przez władze sanitarne. Zrobimy wszystko, by byli Państwo bezpieczni.

Zachęcam do odwiedzania strony http://covid19.uni.lodz.pl, gdzie znajdą Państwo aktualne informacje.

Liczę na Państwa pełne zrozumienie trudnej sytuacji i na współpracę.

 

dr hab. Tomasz Cieślak prof. UŁ

prorektor ds. studenckich

Szanowni Państwo,

zwracam się do Państwa z prośbą o rezygnację z prywatnych wyjazdów zagranicznych, zwłaszcza do krajów, w których wystąpiło zakażenie koronawirusem. Proszę, by śledzili Państwo na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl).

Przypominam przy okazji, że osoby, które powracają z tych krajów, proszone są o 14-dniową izolację w warunkach domowych, a w razie zaobserwowania podwyższonej temperatury ( powyżej 38 st. C) i innych objawów choroby o skontaktowanie się ze służbami sanitarnymi. W tym czasie osoby te zwolnione są z obowiązku uczestnictwa w zajęciach i świadczenia pracy na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego.

Proszę też bardzo o poważne traktowanie ostrzeżeń oraz wszystkich środków zapobiegawczych podejmowanych przez władze państwowe oraz władze naszej Uczelni. Przestrzeganie tych reguł może istotnie przyczynić się do ograniczenia ryzyka zakażenia i choroby.

 

Dziękuję Państwu za zrozumienie tej szczególnej sytuacji.

 

Prof. dr hab. Antoni Różalski

Rektor  Uniwersytetu Łódzkiego

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Dziekan prof. Agnieszki Liszewskiej uprzejmie informujemy o następujących działaniach podjętych na naszym wydziale w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z ryzykiem zachorowania na COVID-19 (zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2):

 1. na domowej kwarantannie przez zalecany okres 14 dni przebywają osoby, które powróciły z wyjazdów zagranicznych z krajów, gdzie występuje transmisja koronawirusa;
 2. kontrolujemy wyjazdy służbowe zagraniczne naszych pracowników zgodnie z Zarządzeniem nr 94 Rektora UŁ z dnia 2.03.2020 r.;
 3. zastosowaliśmy się do Komunikatu Rektora UŁ z dnia 4.03.2020 r. w sprawie: odwołania uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencji naukowych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa;
 4. na bieżąco informujemy studentów WPiA oraz studentów programu Erasmus o procedurach wprowadzanych w naszej Uczelni;
 5. wszelkie Państwa zapytania i wątpliwości kierujemy do Rektora UŁ oraz Kanclerza;
 6. w toaletach zostały powieszone instrukcje mycia rąk oraz zostały dostarczone mydła antybakteryjne w osobnych pojemnikach;
 7. firma sprzątająca codziennie dezynfekuje klamki, poręcze, przyciski i kontakty używając do tej czynności środków na bazie alkoholu.

Szanowni Państwo,

podajemy do wiadomości Komunikat Rektora UŁ z dnia 4.03 2020 r. w sprawie odwołania uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencji naukowych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.


Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
z dnia 4.03.2020 r.
w sprawie: odwołania uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencji naukowych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

1. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z ryzykiem zachorowania na COVID-19 (zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2) odwołuję uroczystości, zgromadzenia i konferencje naukowe oraz imprezy sportowe, które miały mieć miejsce do dnia 15 marca 2020 r.

2. O dalszych krokach związanych z wydarzeniami, o jakich mowa w pkcie 1, informować będę na bieżąco przy uwzględnieniu sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Antoni Różalski


W związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.02.2020 r. dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego związanego z ryzykiem zachorowania na COVID-19 (zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2) wstrzymuje się do odwołania zagraniczne wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników UŁ.

Zarządzenie nr 96  Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4.03.2020r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 94 z dnia 2.03.2020 r. w sprawie wstrzymania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2.03.2020 r. - Tekst ujednolicony obejmujący zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 96 Rektora UŁ z dnia 4.03.2020 r.

Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2.03.2020 r.
- Tekst oryginalny.In connection with the notices of the Chief Sanitary Inspector, the guidelines of the Ministry of Health and the Ministry of Science and Higher Education dated 28 February 2020 concerning the epidemiological threat linked to the risk of COVID-19 infection (pneumonia caused by the novel coronavirus SARS-CoV-2) the outgoing and incoming international mobility of UL students and doctoral candidates as well as employees shall be suspended until further notice.

University of Lodz Rector’s Regulation no. 94 of 2 March 2020 - Unified text – as amended by UL Rector’s Regulation no. 96 of 4 March 2020

University of Lodz Rector’s Regulation no. 94 of 2 March 2020 - Original text.

Pilna informacja dla studentów UŁ powracających z Chin, Iranu, Japonii, Korei Pd., Singapuru, Tajlandii, Tajwanu, Wietnamu i Włoch, przebywających w tych krajach w lutym 2020 r. oraz przyjeżdżających w ramach programów wymiany bilateralnej i Erasmus+. W trosce o Państwa dobre samopoczucie oraz w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną  informujemy, że na okres dwu tygodni są Państwo zwolnieni z odbywania wszystkich form zajęc zaplanowanych na uczelni oraz praktyk poza nią.

Urgent information for students of the University of Lodz returning from Iran, Italy, Japan, People's Republic of China, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand and Vietnam, those having stayed in the countries listed in Februrary 2020, as well as those coming from these countries within bilateral exchange and Ersamus+.
You are exempted from all the forms of classes scheduled at the University or student placements for the followin two weeks.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.