PL
01.04.2019 Komunikaty

Projekt Statutu UŁ

w dniu 25 marca 2019 r. Komisja Statutowa i Organizacyjna UŁ przyjęła projekt Statutu Uniwersytetu Łódzkiego

 • Projekt statutu UŁ - kliknij tutaj

  Konsultacje projektu statutu UŁ odbędą się w okresie od 27 marca do 17 maja 2019 r. i podzielone zostaną na dwie fazy.

  W pierwszej fazie konsultacji, która potrwa do 14 kwietnia 2019 r. każdy członek naszej wspólnoty akademickiej będzie mógł zapoznać się z tekstem projektu na stronie internetowej UŁ i zgłosić swoje uwagi i propozycje bezpośrednio do Biura Rektora na adres: br@uni.lodz.pl. Propozycje te będą rozpatrzone przez Kolegium Rektorskie, zaś ewentualne zmiany projektu będą przekazane Komisji Statutowej do nadania im ostatecznego kształtu. Niezależnie od tego, odbędą się dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne Rektora UŁ i osób pracujących nad projektem z zainteresowanymi pracownikami, doktorantami i studentami Uniwersytetu, na które serdecznie Państwa zapraszam. Planowane miejsca i terminy, to: 2 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w auli im. Wacława Szuberta ul. Lindleya 5 oraz 8 kwietnia 2019 r. o godz. 14.30 w auli Wydziału Filologicznego UŁ ul. Pomorska 171/173. Spotkania te będą otwarte dla wszystkich członków wspólnoty naszej Uczelni – każdy będzie mógł przyjść i wyrazić swoje stanowisko lub zadać pytanie. Oczywiście, efekty tych spotkań także będą brane pod uwagę przy ostatecznej redakcji projektu.

  Druga faza konsultacji nastąpi wraz z przekazaniem przez Komisję Statutową i Organizacyjną UŁ projektu statutu Radzie Uniwersytetu Łódzkiego oraz organizacjom związkowym działającym w Uniwersytecie, celem formalnego zaopiniowania projektu, do czego zobowiązują przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Równolegle jednak projekt będzie udostępniony na stronie internetowej Uniwersytetu, aby każda zainteresowana osoba mogła zapoznać się z jego ostateczną wersją. Na tym etapie konsultacji ewentualne propozycje będą mogły być przekazane - za pośrednictwem dziekanów i senatorów reprezentujących poszczególne jednostki i grupy pracownicze oraz przedstawicieli doktorantów i studentów - do rozpatrzenia bezpośrednio na posiedzeniu Senatu. Ta faza konsultacji potrwa do 17 maja 2019 r. Przed przekazaniem Senatowi, zgłoszone propozycje będą zaopiniowane zarówno przez Kolegium Rektorskie, jak i Komisję Statutową i Organizacyjną UŁ.

  Jednocześnie informuję, że zamierzam wystąpić do Senatu o wprowadzenie do planu posiedzeń nadzwyczajnego posiedzenia poświęconego rozpatrzeniu i głosowaniu nad projektem statutu dnia 27 maja 2019 r./10 czerwca 2019 r.

  Prof. dr hab. Antoni Różalski
  Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

  Pismo Rektora w sprawie prac nad statutem UŁ

  Informacje na stronie Uniwersytetu Łódzkiego

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.