Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook
12.10.2021 Komunikaty

Stanowisko Kolegium Dziekańskiego WPiA UŁ w związku z wyrokiem TK

7 października 2021 r. w sprawie wniosku Premiera RP (K 3/21) Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zasadnicze dla funkcjonowania Unii Europejskiej przepisy Traktatów, art. 1, art. 2, art. 4 ust. 3 i art. 19 TUE wyrażające istotę procesu integracji europejskiej i zapewniające skuteczność praw obywateli Unii, w tym również obywateli polskich, poprzez przyznanie im prawa do efektywnego środka prawnego i zobowiązujące sądy krajowe do pominięcia w procesie orzekania norm prawa krajowego niezgodnych z prawem Unii, są niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.

Zarówno wniosek Premiera, jak i rozstrzygnięcie TK, są oparte na budzących poważne wątpliwości prawne podstawach i pomijają rzeczywisty problem prawny, jakim jest niezgodność reform polskiego sądownictwa z Konstytucją, traktami unijnymi i Europejską Konwencją Praw Człowieka. Stanowią one próbę legitymizacji tych reform, przede wszystkim przez podważenie skutków prawnych wyroków TSUE. Rozstrzygnięcie TK  jest niebezpieczne dla całej UE, ingeruje w autorytet TSUE i w kompetencje polskich sądów do stosowania prawa UE wynikające z wiążących Polskę traktatów unijnych. Podważa również prawo obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do skutecznej ochrony ich praw wynikających z prawa Unii.

Kolegium dziekańskie w poczuciu odpowiedzialności za kształcenie przyszłych prawników wyraża głębokie zaniepokojenie kolejnym rozstrzygnięciem TK wypierającym prawo UE i pogłębiającym chaos w polskim porządku prawnym oraz przyłącza się do stanowiska 26 sędziów TK w stanie spoczynku oraz uchwały Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.