PL

100-lecie polskiego więziennictwa. Środki oddziaływania penitencjarnego w polskim systemie penitencjarnym-wczoraj i dziś

Czas i miejsce

30 listopada 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12 w Sali Rady Wydziału WPiA UŁ

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi, Zakład Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej nt. „100-lecie polskiego więziennictwa. Środki oddziaływania penitencjarnego w polskim systemie penitencjarnym-wczoraj i dziś”

Organizatorami Konferencji są:

  • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi
  • Zakład Prawa Karnego Wykonawczego w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego Wydziału  Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Cel Konferencji:

Celem Konferencji jest uczczenie więziennictwa polskiego w 100-lecie  odzyskania niepodległości Państwa Polskiego.

Organizatorzy Konferencji zapraszają do wzięcia udziału w obradach funkcjonariuszy Służby Więziennej jednostek penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi, pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, których przedmiotem zainteresowań naukowych jest wykonywanie kary pozbawienia wolności oraz doktorantów i członków studenckich kół penitencjarnych.

Uzasadnienie

W kształtowaniu nowoczesnego systemu penitencjarnego w Polsce znaczący udział przyznać należy więziennictwu regionu łódzkiego oraz pracownikom naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Przed zmianami ustrojowymi bardzo prężnie rozwijał się tutaj ruch studenckich kół naukowych penitencjarnych, którym patronowali wybitni naukowcy z zakresu prawa karnego wykonawczego. To na Uniwersytecie Łódzkim na przełomie lat 50-tych i 60- tych prowadzony był  wykład  i seminarium z prawa karnego wykonawczego. Z więziennictwem łódzkim należy wiązać początki lecznictwa odwykowego w polskich więzieniach, bowiem to 1963 roku został powołany oddział leczenia odwykowego przy Ośrodku Pracy Więźniów w Łodzi -Sikawa. Obie zatem strony zapisały chlubne karty historii polskiego więziennictwa.

W czasie obrad, podczas Konferencji będzie możliwa analiza kształtowania się systemu środków oddziaływania penitencjarnego w historii polskiego więziennictwa oraz ocena jego współczesnego kształtu a dyskusja może przyczynić się do ulepszenia tego systemu w przyszłości.

Konferencja odbędzie się 30 listopada 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Uczestnictwo w Konferencji należy zgłosić w terminie do 15 listopada 2018 roku  wraz z podaniem tytułu referatu oraz abstraktem na adres: asleszynski@wpia.uni.lodz.pl albo jbialkowski@sw.gov.pl

Organizatorzy przewidują wydanie monografii składającej się z zaprezentowanych na Konferencji referatów.

Szczegółowy program Konferencji zostanie dostarczony po 15 listopada 2018 roku.

Organizatorzy Konferencji

Pliki do pobrania

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.