PL

I. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”

I. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”

Czas i miejsce

24 maja 2017 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

AULA ZIELONA / SALA RADY WYDZIAŁU 

 

 

KONTAKT

email: konferencja.energetyczna@wpia.uni.lodz.pl

SEKRETARIAT: mgr Agnieszka Czernek
email: aczernek@uni.lodz.pl

tel.: (42) 635 40 38
fax: (42) 66 55 999
pokój: 3.13 bud.A, IIIp.

Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego organizuje Konferencję Naukową "Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym". Partnerem Strategicznym Konferencji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Konferencja naukowa będzie połączona z obchodami pięciolecia działalności NKPEiISI. Rejestracja biernego uczestnictwa trwa w dniach 01.02.2017 r. - 19.05.2017 r. Program Konferencji dostępny jest poniżej.

 

 

 • Cel, zakres, tematyka

  Celem Konferencji jest poznanie i zrozumienie procesów zachodzących na rynku elektroenergetycznym i gazowym w Polsce, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. Konferencja jest także sposobnością do zainteresowania studentów i doktorantów regulacją sektora energetycznego. Konferencja pozwoli zidentyfikować aktualne wyzwania i kierunki zmian w zakresie bezpieczeństwa i regulacji na rynku energetycznym.

  Konferencja będzie obejmowała dwa obszary tematyczne: bezpieczeństwo, regulacja.

  Tematyka:

  Bezpieczeństwo

  • stabilność dostaw;
  • udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym;
  • cena energii końcowej jej dynamika oraz wpływ na gospodarkę;
  • wielkość, wystarczalność i udział rezerw paliw energetycznych;
  • wielkość, wystarczalność i udział surowców energetycznych będących we własnej dyspozycji;
  • niezawodność sieci energetycznych;
  • efektywność energetyczna;
  • koncentracja przemysłów energochłonnych;
  • możliwości wdrożenia zobowiązań międzynarodowych związanych pośrednio lub bezpośrednio z sektorem energetycznym;
  • adekwatność priorytetów strategii energetycznej i ich kompatybilność z priorytetami wyrażonymi w dokumentach wyższej rangi;
  • systematyczna realizacja celów strategicznych w obszarze energetyki;
  • odpowiednie nakłady inwestycyjne i inne uwzględniające przyszły popyt wewnętrzny na energię;
  • samowystarczalność energetyczna państwa;
  • gwarancja dostępu do energii dla konsumentów.

   Regulacja

  • udzielanie i cofanie koncesji;
  • zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła;
  • zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
  • projekty planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych;
  • operatorzy systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, systemu magazynowania, systemu skraplania gazu ziemnego lub systemu połączonego;
  • certyfikaty niezależności;
  • instrukcje ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych;
  • rozstrzyganie sporów w zakresie odmowy zawarcia umowy przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy o świadczenie usług transportu gazu ziemnego, umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych, umowy o udostępnienie części instalacji do magazynowania paliwa gazowego, umowy o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej, a także w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii;
  • sprzedawca zobowiązany, sprzedawca z urzędu;
  • nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne;
  • współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję;
  • współdziałanie z Komisją Nadzoru Finansowego;
  • regulacje REMIT, MAR, EMIR i MIFID II.

  Zakres tematyczny opracowali: dr Marzena Czarnecka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr Łukasz Grzejdziak (WPiA UŁ) oraz mgr Marcin Kraśniewski (WPiA UŁ).

   

 • Abstrakty i referaty

  Abstrakty referatów winny być złożone do 18 kwietnia 2017 r. Nadesłane abstrakty winny zawierać informacje wskazane w formularzu zgłoszeniowym (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny jest poniżej w PLIKI DO POBRANIA). Organizatorzy nie przewidują ograniczeń co do długości abstraktu. Abstrakty należy przesłać drogą mailową na adres: marcin.krasniewski@unilodz.eu  (cc: marzena.czarnecka@ue.katowice.pl i knpeisi@wpia.uni.lodz.pl). Zostaną one poddane ocenie Rady Naukowej do dnia 5 maja 2017 r.

  Referaty zakwalifikowane na Konferencję będą musiały być złożone w wersji working papers do 22 maja 2017 r. Finalne wersje referatów do opublikowania będą musiały być złożone do 19 czerwca 2017 r.

  Referaty zostaną opublikowane w monografii recenzowanej lub numerze „internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego” redagowanego przez dr Marzenę Czarnecką (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.