PL

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka narkotykowa w Polsce i na Świecie – PolNar Polska i Świat”

Czas i miejsce

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 8/12

  • Komunikat Komitetu Organizacyjnego

    Uwzględniając słuszny postulat osób zainteresowanych uczestnictwem, aby przed dniem konferencji, planowanej na 28-29 września br. wydać drukiem teksty zgłoszonych i planowanych referatów, jak i licznymi prośbami wydłużenia czasu zgłaszania wystąpień Komitet Organizacyjny postanowił przełożyć termin konferencji na przyszły rok.

    Osoby zainteresowane udziałem w konferencji oraz opublikowaniem referatów są proszone o kontakt: polnar2017@wpia.uni.lodz.pl

    Z poważaniem
    dr Zbigniew Wardak

W związku z ostatnimi zmianami w prawie dotyczącymi medycznej marihuany, oraz licznymi problemami związanymi ze zjawiskiem przestępczości narkotykowej Zaklad Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego wspólnie z czasopismem Index Scientia Cannabis organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą „Polityce Narkotykowej w Polsce i na Świecie”.

Wobec coraz bardziej zróżnicowanej kryminalnej i zdrowotnej polityki narkotykowej nie tylko w Europie ale i na świecie (Hiszpania, Colorado-USA) organizatorzy zauważają, że niezmiernie ważne jest poddanie dyskursowi tego kontrowersyjnego zagadnienia. Jednym z licznych tematów konferencji będzie problematyka założeń polityki kryminalnej i społecznej w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii.

Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej tematyce związanej z funkcjonowaniem różnych modeli polityki narkotykowej we wszelkich jej aspektach m.in. patologii, przestępczości, możliwości wykrywczych, fiskalnych, skuteczności monitorowania, czy kryminalistycznych. W założeniu organizatorów konferencja ta ma stać się cyklicznym i międzynarodowym wydarzeniem stanowiącym zaczyn stałej platformy wymiany myśli i doświadczeń w środowiskach władz ustawodawczych, sądowniczych oraz wykonawczych i środowiskach naukowych dla celów rozwoju i racjonalizacji ustawowych i instytucjonalnych rozwiązań w zakresie skutecznej rodzimej polityki narkotykowej. Konferencja jest również miejscem, w którym studenci - przyszli prokuratorzy, biegli i sędziowie - mogą spotkać się z praktykami, którzy w codziennej pracy stykają się z problemem narkotyków. Naszymi gośćmi i prelegentami będą m.in. Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, doktor nauk medycznych z Fundacji Hospicjum Onkologicznego św. Krzysztofa w Warszawie Kierownik Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz wybitni karniści i kryminalistycy Uniwersytetu Łódzkiego i innych uczelni wyższych z kraju tacy jak prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, a także biegli kryminalistyki różnych specjalności. Uczestnikami konferencji będą także przedstawiciele Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i innych garnizonów Policji oraz organów Prokuratury zarówno okręgu łódzkiego, jak też z kraju.

Liczymy, że Państwa wiedza i doświadczenie będzie znaczącym wkładem w rozwój polskiej nauki i Wasz udział uświetni organizowaną konferencję.

Pragniemy podkreślić, że nadrzędnym celem naszej konferencji jest wypromowanie dobrej marki regionu i miasta, za pośrednictwem środowiska akademickiego oraz wymiaru sprawiedliwości, tak by do naszego regionu przyciągnąć także młodzież, która tutaj będzie miała świetną bazę dydaktyczną oraz szerokie perspektywy rozwoju zawodowego zarówno w łódzkiej policji, jak również w zawodach prawniczych i działających w mieście i regionie instytucjach rządowych i pozarządowych, które zajmują się poruszaną przez nas tematyką.

Deklarując otwartość na stanowiska w ramach badań naukowych w obszarze poruszanej na konferencji tematyki, oraz chęć współpracy na platformie stałego projektu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres polnar2017@wpia.uni.lodz.pl.

Pragniemy także poinformować, że planowane jest wydanie tematycznego opracowania monograficznego w formie publikacji książkowej, której patronem honorowym byłby Prezydent Miasta i Urząd Marszałkowski, jeżeli instytucje te wyrażą taką chęć.

Ze względów organizacyjnych prosimy o deklarację uczestnictwa do dnia 18 sierpnia 2017r. z referatami, zaś bez referatów do dnia 3 września 2017r.

Osoby do kontaktu to:  

dr Piotr Grzegorczyk tel: 693-317-102
dr Zbigniew Wardak  tel: 603-874-983

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.