PL

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”.

Czas i miejsce

UWAGA! Nastąpiła zmiana sali! 
Konferencja odbędzie się w Auli Niebieskiej (2.63)


Termin i miejsce organizacji konferencji:

Łódź, dn. 18 kwietnia r.,
Aula Niebieska (2.63) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Organizatorzy:

Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia działające przy Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

 

 

 

 

 


Patronat honorowy:

Dziekan WPiA UŁ Prof. dr hab. Agnieszka Liszewska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Prof. dr hab. Gertruda Uścińska

Główny Inspektor Pracy Pan Wiesław Łyszczek

 Patroni medialni:

Wydawnictwo CH Beck

Dziennik Łódzki

Sponsorzy:

Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe

Uniwersytet Łódzki

Wydawnictwo CH Beck

Wydział Prawa i Administracji UŁ

 

 

 

„Stosowanie umów cywilnoprawnych w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Łódzko- poznański początek dyskusji…”

Tematem przewodnim konferencji będzie problematyka stosowania umów cywilnoprawnych w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest to zagadnienie niezwykle interesujące od strony naukowo-badawczej, które wywołuje wiele kontrowersji i dylematów zarówno w doktrynie prawa, judykaturze, jak i w praktyce. Podczas konferencji będą poruszane kwestie dotyczące bieżących problemów związanych ze stosowaniem do zatrudnienia umów prawa cywilnego (zwłaszcza umowy o świadczenie usług i umowy o dzieło), jak również nowe koncepcje pojawiające się w nauce w tym obszarze.

Do udziału w konferencji chcemy zaprosić wszystkich przedstawicieli nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także judykatury, w tym również młodych pracowników naukowych  i doktorantów. Organizatorzy liczą także na udział w konferencji przedstawicieli partnerów społecznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i innych środowisk bezpośrednio zainteresowanych przedmiotową problematyką.

W zamyśle organizatorów konferencja ta ma mieć swoją kontynuację w Poznaniu, gdzie Pani Prof. UAM dr hab. Anna Musiała organizuje dnia 16 listopada 2018 r. na WPiA UAM w Poznaniu Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy” pt.: „Zatrudnienie niepracownicze. Samozatrudnienie". Łódzki i poznański ośrodek naukowy mają nadzieję, że rozpoczęty w tym temacie dyskurs naukowy będzie kontynuowany przez inne ośrodki akademickie w Polsce.

 • Program konferencji

   

  Program I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” pt.

  „Stosowanie umów cywilnoprawnych w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Łódzko-poznański początek dyskusji”

  organizowanej przez

  Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia przy Katedrze Prawa Pracy UŁ oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

   

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji,  ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź , 18 kwietnia 2018 r. Aula Niebieska 2.63

  10:00 Otwarcie konferencji

  10:20 – 10:40 Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf (I Prezes Sądu Najwyższego, Uniwersytet Warszawski), „Problem oceny kwalifikacji umów cywilnoprawnych w orzecznictwie Sądu Najwyższego”

  10:40 – 11:00 Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk (Uniwersytet Jagielloński), „Praca zarobkowa a domniemanie zatrudnienia pracowniczego - teoria i poszukiwanie rozwiązań prawnych”

  11:00 – 11:20 Dr hab. Anna Musiała, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Filozofia tzw. ochrony dla pracujących na zasadach cywilnoprawnych”

  11:20 – 11:40 Dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), „Prawo wyboru podstawy zatrudnienia w kontekście zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej”

  11:40 – 12:40 Dyskusja

  12:40 – 13:10 Przerwa kawowa

  13:10 – 13:25 Dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki), „Koncepcja umowy o dzieło twórcze. Analiza krytyczna”

  13:25 – 13:40 Wojciech Gonciarz (Główny Inspektorat Pracy, Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji), „Przeciwdziałanie stosowaniu umów cywilnoprawnych do zatrudnienia pracowniczego w praktyce Państwowej Inspekcji Pracy”

  13:40 – 13:55 Dr Joanna Ceglarska-Jóźwiak (I oddział ZUS w Łodzi), „Szczególne problemy ubezpieczenia społecznego zleceniobiorców na tle różnic pomiędzy umową o pracę a umową o świadczenie usług z art. 750 k.c.”

  13:55 – 14:10 Dr Marcin Krajewski (Uniwersytet Łódzki), „Wpływ kumulacji tytułów ubezpieczenia emerytalnego i rentowego na wysokość składki na ubezpieczenie społeczne”

  14:10 – 15:00 Dyskusja

  15:00 – 15:10 Zamknięcie konferencji

  15:10 Obiad

   

   

 • Publikacja pokonferencyjna

  Zachęcamy do przygotowania opracowań dotyczących wskazanej problematyki, które zostaną opublikowane w publikacji pokonferencyjnej. Opracowania w granicach połowy arkusza wydawniczego powinny zostać przesłane na adres mailowy konferencji konferencjansz@wpia.uni.lodz.pl w terminie do 30 czerwca 2018 r. (wydłużamy termin nadsyłania opracowań!!!).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.