PL

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”.

Czas i miejsce

Termin i miejsce organizacji konferencji:

Łódź, dn. 18 kwietnia r.,
sala Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

 

Organizatorzy:

Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia funkcjonujące przy Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego

 

„Stosowanie umów cywilnoprawnych w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Łódzko- poznański początek dyskusji…”

 • cel konferencji

  Tematem przewodnim konferencji będzie problematyka stosowania umów cywilnoprawnych w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest to zagadnienie niezwykle interesujące od strony naukowo-badawczej, wywołujące wiele kontrowersji i dylematów zarówno w doktrynie prawa, judykaturze, jak i w praktyce. Podczas konferencji będą poruszane kwestie dotyczące bieżących problemów związanych ze stosowaniem do zatrudnienia umów prawa cywilnego (zwłaszcza umowy o świadczenie usług i umowy o dzieło), jak również nowe koncepcje pojawiające się w nauce w tym obszarze.

  Do udziału w konferencji chcemy zaprosić wszystkich przedstawicieli nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także judykatury, w tym również młodych pracowników naukowych  i doktorantów. Organizatorzy liczą także na udział w konferencji przedstawicieli partnerów społecznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i innych środowisk bezpośrednio zainteresowanych przedmiotową problematyką.

  W zamyśle organizatorów konferencja ta ma mieć swoją kontynuację w Poznaniu, gdzie Pani Prof. UAM dr hab. Anna Musiała organizuje dnia 16 listopada 2018 r. na WPiA UAM w Poznaniu Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy” pt.: „Zatrudnienie niepracownicze. Samozatrudnienie". Łódzki i poznański ośrodek naukowy mają nadzieję, że rozpoczęty w tym temacie dyskurs naukowy będzie kontynuowany przez inne ośrodki akademickie w Polsce.

 • Zasady udziału w konferencji

  Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o imienne zgłoszenia z podaniem tytułu lub stopnia naukowego, funkcji lub stanowiska, a także nazwy uczelni bądź innej instytucji (organizacji) na adres mailowy konferencjansz@wpia.uni.lodz.pl najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2018 r.

 • Publikacja pokonferencyjna

  Zachęcamy do przygotowania opracowań dotyczących wskazanej problematyki, które zostaną opublikowane w publikacji pokonferencyjnej. Opracowania w granicach połowy arkusza wydawniczego powinny zostać przesłane na adres mailowy konferencji konferencjansz@wpia.uni.lodz.pl w terminie do 15 czerwca 2018 r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.