PL

II FORUM PRAWA PROCESOWEGO CYWILNEGO "Sprawy ze stosunku spółki handlowej w procesie cywilnym i egzekucji sądowej "

Czas i miejsce

20  listopada 2020 r.

Wydział Prawa i Adminitracji Uniwersytetu Łódzkiego

Konferencja w trybie online przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń porozumiewania się na odległość.

Forum Prawa Procesowego Cywilnego stanowi metodę prezentowania zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, które skłaniają do głębszej refleksji i analizy. Forum zostało zapoczątkowane w grudniu 2019 roku konferencją pt. „Nowy kształt polskiego procesu cywilnego” poświęconą fundamentalnym zmianom Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonym ustawą z 4 lipca 2019 r. Sprawozdanie merytoryczne i relacja fotograficzna z tej konferencji są opublikowane na stronie internetowej https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria-wyklady/ogolnopolska-konferencja-naukowa-nowy-ksztalt-polskiego-procesu-cywilnego.html W tym roku Forum jest poświęcone sprawom ze stosunku spółki handlowej w procesie cywilnym i egzekucji sądowej.

Sprawy ze stosunku spółki handlowej należą do katalogu spraw gospodarczych. Sprawy te są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych i stanowią istotną część wszystkich spraw należących do właściwości sądów gospodarczych. Na tle regulacji dotyczącej procesowych aspektów spraw ze stosunku spółki handlowej występuje wiele wątpliwości i niejasności, z którymi niewątpliwie musi zmagać się praktyka. Wprawdzie szereg zagadnień procesowych z zakresu tych spraw dostrzeżono w piśmiennictwie prawniczym, jednak nie zostały one jak do tej pory poddane szerszym badaniom.

Wybór tematów poszczególnych referatów jest podyktowany potrzebą kompleksowej i praktycznej analizy zagadnień aktualnie wyłaniających się na tle spraw ze stosunku spółki handlowej. W toku konferencji zostaną przedstawione i poddane dyskusji m.in.:

- kwestie zaskarżalności uchwał organów spółek kapitałowych,

- zagadnienie prawomocności wyroku uchylającego lub stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia wspólników sp. z o.o. i walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej,

- sądowe wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

- procesowe aspekty dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej,

- procesowe aspekty odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

- aktualne problemy egzekucji z akcji lub udziałów w spółce kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem oszacowania udziałów i akcji.

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, a także osób związanych ze spółkami handlowymi i zainteresowanych problematyką procesową na tle spraw ze stosunku spółki handlowej.

Organizatorami konferencji są Katedra Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydawnictwo C.H. Beck, a także Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej. Forum odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r. w trybie online przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń porozumiewania się na odległość.

Zapisy na konferencję:

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.