PL

II. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO, REGULACJA I KONKURENCJA NA RYNKU ENERGETYCZNYM”

II. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO, REGULACJA I KONKURENCJA NA RYNKU ENERGETYCZNYM”

Czas i miejsce

26 kwietnia 2018 roku

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

SALA RADY WYDZIAŁU

 

 

KONTAKT

email: konferencja.energetyczna@wpia.uni.lodz.pl

SEKRETARIAT: mgr Agnieszka Czernek
email: aczernek@uni.lodz.pl

tel.: (42) 635 40 38
fax: (42) 66 55 999
pokój: 3.13 bud.A, IIIp.

NAUKOWE KOŁO PRAWA ENERGETYCZNEGO I INNYCH SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH ORAZ KATEDRA EUROPEJSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO WRAZ Z POLSKĄ FUNDACJĄ PRAWA KONKURENCJI I REGULACJI SEKTOROWEJ IUS PUBLICUM ZAPRASZAJĄ NA II. OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „BEZPIECZEŃSTWO, REGULACJA I KONKURENCJA NA RYNKU ENERGETYCZNYM”.

 • Reportaż z I. edycji Konferencji (24 maja 2017 r., Łódź)

 • zakres tematyczny

  Bezpieczeństwo

  • Stabilność dostaw;
  • Udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym;
  • Wielkość, wystarczalność i udział rezerw paliw energetycznych;
  • Wielkość, wystarczalność i udział surowców energetycznych będących we własnej dyspozycji;
  • Niezawodność sieci energetycznych;
  • Efektywność energetyczna;
  • Koncentracja przemysłów energochłonnych;
  • Możliwości wdrożenia zobowiązań międzynarodowych związanych pośrednio lub bezpośrednio z sektorem energetycznym;
  • Adekwatność priorytetów strategii energetycznej i ich kompatybilność z priorytetami wyrażonymi w dokumentach wyższej rangi;
  • Systematyczna realizacja celów strategicznych w obszarze energetyki;
  • Odpowiednie nakłady inwestycyjne i inne uwzględniające przyszły popyt wewnętrzny na energię;
  • Samowystarczalność energetyczna państwa;
  • Ustawa o OZE i jej wpływ na bezpieczeństwo energetyczne;
  • Specustawa terminalowa a bezpieczeństwo energetyczne.

  Regulacja

  • Udzielanie i cofanie koncesji;
  • Zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła;
  • Projekty planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych;
  • Operatorzy systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, systemu magazynowania, systemu skraplania gazu ziemnego lub systemu połączonego;
  • Certyfikaty niezależności;
  • Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych;
  • Nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie prawo energetyczne;
  • Współdziałanie z Komisją Nadzoru Finansowego;
  • Regulacje REMIT, MAR, EMIR i MIFID II;
  • Regulacje OZE;
  • Rynek mocy;
  • System wsparcia dla kogneneracji;
  • Compliance w sektorze energetycznym;
  • Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w energetyce;
  • Innowacyjność w sektorze energetycznym.

  Konkurencja i ochrona konsumentów

  • Zmiana sprzedawcy;
  • Oferty dla konsumentów i przedsiębiorców;
  • Polityka cenowa w spółkach energetycznych;
  • Kartele energetyczne;
  • Naruszanie zasad konkurencji w energetyce;
  • Monopol naturalny;
  • Konkurencja na rynku ciepła;
  • Pomoc publiczna;
  • Tajemnica przedsiębiorstwa energetycznego;
  • Kompetencje Prezesa URE i Prezesa UOKiK do rozpatrywania sporów z zakresu energetyki;
  • Współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję;
  • Konsekwencje wprowadzenia pełnej konkurencji na rynku gazu;
  • Wsparcie dla prosumentów;
  • Stosowanie reguł konkurencji w sektorze energetycznym (w zakresie wyznaczania rynków właściwych, zmowy kartelowej, nadużywania pozycji dominującej na rynku energetycznym, koncentracji);
  • Ochrona konsumentów na rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła;
  • Gwarancja dostępu do energii dla konsumentów.
 • ABSTRAKTY I REFERATY (UCZESTNICTWO CZYNNE)

  Abstrakty referatów winny być złożone do 25 marca 2018 r. Nadesłane abstrakty winny zawierać informacje wskazane w formularzu zgłoszeniowym (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny jest poniżej w PLIKI DO POBRANIA). Abstrakt nie powinien przekraczać 8.000 znaków. Abstrakt powinien zawierać: określenie problemu prawnego, tezę, cel referatu, wskazanie powiązania z tematem Konferencji, znaczenie dla programu Konferencji, metodologię badań. Do abstraktu należy załączyć wykaz podstawowej bibliografii. Abstrakty należy przesłać drogą mailową na adres: marcin.krasniewski@unilodz.eu  (cc: marzena.czarnecka@ue.katowice.pl i knpeisi@wpia.uni.lodz.pl). Zostaną one poddane ocenie Rady Programowej do dnia 5 kwietnia 2018 r.

  Zasady oceny abstraktów: do oceny każdego abstraktu Prezydium Rady Programowej Konferencji powołuje dwóch recenzentów spośród Członków Rady Programowej Konferencji. Autorzy i recenzeci nie znają swoich tożsamości (double-blind review proces). Ocena ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia abstraktu lub jego odrzucenia. Sekretarz Rady Programowej odpowiada za cały proces oceny (anonimizacja zgłoszeń/formalna ocena/przedstawienie tekstów Członkom Prezydium/informowanie Autorów o wyniku oceny).

  Referaty zakwalifikowane na Konferencję będą musiały być złożone w wersji working papers do 20 kwietnia 2018 r. Finalne wersje referatów do opublikowania będą musiały być złożone do 30 maja 2018 r.

 • REJESTRACJA (UCZESTNICTWO BIERNE)

  Osoby zainteresowane biernym udziałem w Konferencji prosimy o dokonanie zgłoszenia przez FORMULARZ REJESTRACJI

  Organizatorzy nie przewidują wnoszenia opłat za uczestnictwo bierne.

 • FORMA

  Panele o charakterze ekspercko-doktorancko-studenckim.

  Panel dyskusyjny (ekspercki) – brak referatów, dyskusja na tematy zaproponowane przez moderatora.

  Panel tradycyjny (ekspercki) – prezentacja referatów i dyskusja

  Panel tradycyjny (doktorancko-studencki) – prezentacja referatów i dyskusja

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.