PL

II. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO, REGULACJA I KONKURENCJA NA RYNKU ENERGETYCZNYM”

II. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO, REGULACJA I KONKURENCJA NA RYNKU ENERGETYCZNYM”

Czas i miejsce

26 kwietnia 2018 roku

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

SALA RADY WYDZIAŁU

 

 

KONTAKT

email: konferencja.energetyczna@wpia.uni.lodz.pl

SEKRETARIAT: mgr Agnieszka Czernek
email: aczernek@uni.lodz.pl

tel.: (42) 635 40 38
fax: (42) 66 55 999
pokój: 3.13 bud.A, IIIp.

NAUKOWE KOŁO PRAWA ENERGETYCZNEGO I INNYCH SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH ORAZ KATEDRA EUROPEJSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO WRAZ Z UNIWERSYTETEM EKONOMICZNYM W KATOWICACH ORAZ POLSKĄ FUNDACJĄ PRAWA KONKURENCJI I REGULACJI SEKTOROWEJ IUS PUBLICUM ZAPRASZAJĄ NA II. OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „BEZPIECZEŃSTWO, REGULACJA I KONKURENCJA NA RYNKU ENERGETYCZNYM”. GOŚCIEM HONOROWYM KONFERENCJI BĘDZIE PAN MINISTER PIOTR NAIMSKI (Sekretarz Stanu W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej).

 • zakres tematyczny

  Bezpieczeństwo

  • Stabilność dostaw;
  • Udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym;
  • Wielkość, wystarczalność i udział rezerw paliw energetycznych;
  • Wielkość, wystarczalność i udział surowców energetycznych będących we własnej dyspozycji;
  • Niezawodność sieci energetycznych;
  • Efektywność energetyczna;
  • Koncentracja przemysłów energochłonnych;
  • Możliwości wdrożenia zobowiązań międzynarodowych związanych pośrednio lub bezpośrednio z sektorem energetycznym;
  • Adekwatność priorytetów strategii energetycznej i ich kompatybilność z priorytetami wyrażonymi w dokumentach wyższej rangi;
  • Systematyczna realizacja celów strategicznych w obszarze energetyki;
  • Odpowiednie nakłady inwestycyjne i inne uwzględniające przyszły popyt wewnętrzny na energię;
  • Samowystarczalność energetyczna państwa;
  • Ustawa o OZE i jej wpływ na bezpieczeństwo energetyczne;
  • Specustawa terminalowa a bezpieczeństwo energetyczne.

  Regulacja

  • Udzielanie i cofanie koncesji;
  • Zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła;
  • Projekty planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych;
  • Operatorzy systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, systemu magazynowania, systemu skraplania gazu ziemnego lub systemu połączonego;
  • Certyfikaty niezależności;
  • Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych;
  • Nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie prawo energetyczne;
  • Współdziałanie z Komisją Nadzoru Finansowego;
  • Regulacje REMIT, MAR, EMIR i MIFID II;
  • Regulacje OZE;
  • Rynek mocy;
  • System wsparcia dla kogneneracji;
  • Compliance w sektorze energetycznym;
  • Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w energetyce;
  • Innowacyjność w sektorze energetycznym.

  Konkurencja i ochrona konsumentów

  • Zmiana sprzedawcy;
  • Oferty dla konsumentów i przedsiębiorców;
  • Polityka cenowa w spółkach energetycznych;
  • Kartele energetyczne;
  • Naruszanie zasad konkurencji w energetyce;
  • Monopol naturalny;
  • Konkurencja na rynku ciepła;
  • Pomoc publiczna;
  • Tajemnica przedsiębiorstwa energetycznego;
  • Kompetencje Prezesa URE i Prezesa UOKiK do rozpatrywania sporów z zakresu energetyki;
  • Współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję;
  • Konsekwencje wprowadzenia pełnej konkurencji na rynku gazu;
  • Wsparcie dla prosumentów;
  • Stosowanie reguł konkurencji w sektorze energetycznym (w zakresie wyznaczania rynków właściwych, zmowy kartelowej, nadużywania pozycji dominującej na rynku energetycznym, koncentracji);
  • Ochrona konsumentów na rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła;
  • Gwarancja dostępu do energii dla konsumentów.
 • ABSTRAKTY I REFERATY (UCZESTNICTWO CZYNNE)

  Abstrakty referatów winny być złożone do 25 marca 2018 r. Nadesłane abstrakty winny zawierać informacje wskazane w formularzu zgłoszeniowym (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny jest poniżej w PLIKI DO POBRANIA). Abstrakt nie powinien przekraczać 8.000 znaków. Abstrakt powinien zawierać: określenie problemu prawnego, tezę, cel referatu, wskazanie powiązania z tematem Konferencji, znaczenie dla programu Konferencji, metodologię badań. Do abstraktu należy załączyć wykaz podstawowej bibliografii. Abstrakty należy przesłać drogą mailową na adres: marcin.krasniewski@unilodz.eu  (cc: marzena.czarnecka@ue.katowice.pl i knpeisi@wpia.uni.lodz.pl). Zostaną one poddane ocenie Rady Programowej do dnia 5 kwietnia 2018 r.

  Zasady oceny abstraktów: do oceny każdego abstraktu Prezydium Rady Programowej Konferencji powołuje dwóch recenzentów spośród Członków Rady Programowej Konferencji. Autorzy i recenzeci nie znają swoich tożsamości (double-blind review proces). Ocena ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia abstraktu lub jego odrzucenia. Sekretarz Rady Programowej odpowiada za cały proces oceny (anonimizacja zgłoszeń/formalna ocena/przedstawienie tekstów Członkom Prezydium/informowanie Autorów o wyniku oceny).

  Referaty zakwalifikowane na Konferencję będą musiały być złożone w wersji working papers do 20 kwietnia 2018 r. Finalne wersje referatów do opublikowania będą musiały być złożone do 30 maja 2018 r.

 • REJESTRACJA (UCZESTNICTWO BIERNE)

  Osoby zainteresowane biernym udziałem w Konferencji prosimy o dokonanie zgłoszenia przez FORMULARZ REJESTRACJI

  Organizatorzy nie przewidują wnoszenia opłat za uczestnictwo bierne.

 • BIBLIOTEKA

  "Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny"

  red. Mirosław Pawełczyk 

  autorzy: Aleksandra Barwaniec, Michał Będkowski-Kozioł, Zuzanna Brocka, Katarzyna Chojecka, Tomasz Długosz, Paweł K. Domagała, Marek Gadowski, Klaudia Grzebiela, Paweł Hawranek, Piotr Janusz, Leszek Juchniewicz, Jacek Kamiński, Michał Karpiński, Eryk Kosiński, Marta Kotala, Olha Kovalchuk, Marcin Kraśniewski, Adrian Król, Mateusz Lewandowski, Adam Madejski, Radosław Maruszkin, Dariusz Michalski, Tomasz Mizioch, Wojciech Modzelewski, Zdzisław Muras, Mirosław Pawełczyk, Grzegorz Pawul, Bartłomiej Pikiewicz, Grzegorz Pizoń, Marina Shkrobot, Nataliia Strelbitska, Marcin Trupkiewicz, Maciej Wesołowski

  „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 6(6) 2017

  red. Marzena Czarnecka 

  autorzy: Adam Szafrański, Filip Elżanowski, Piotr Manteuffel, Marcin Kraśniewski, Marta Urbańska-Arendt, Przemysław Zdyb, Jarosław Sroczyński, Magdalena Porzeżyńska, Wojciech Modzelewski, Mateusz Sokół, Bartłomiej Nowak

   

 • Reportaż z I. edycji Konferencji (24 maja 2017 r., Łódź)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.