PL

III Ogólnopolską Konferencję Naukową ramach cyklu „Wiosenne Spotkania Młodych: Mediewistyka, czasy nowożytne i najnowsze. Perspektywy badawcze”

Czas i miejsce

Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r.

Obrady Konferencji – Sala Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (s. 0.14)

KATEDRA BADAŃ NAD ROZWOJEM PAŃSTWA I PRAWA

Program konferencji: 

godz. 9.00-10.30 – przyjęcie gości – rejestracja 

Godz. 10.30-12.00 - I część

 • otwarcie konferencji
 • Dr Maciej Mikuła (UJ), „IURA - metaedycja źródeł dawnego prawa polskiego"
 • Mgr Kacper Górski (UJ), „Prawo bartne w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej - zarys problematyki i perspektywy badawcze"
 • Dr Michał Gałędek (UG), „Pomysł na przebudowę sądownictwa dla konstytucyjnego Królestwa Polskiego a perspektywy badawcze związane z tym tematem”
 • Dr Karol Dąbrowski (UMCS), „Cechy rzemieślnicze, grupy główne, izby dystryktowe, izby przemysłowo-handlowe, izby rolnicze, izby rzemieślnicze, Niemiecka Izba Handlowa na Polskę, stowarzyszenia kupieckie, związki przymusowe w Generalnym Gubernatorstwie – metody, problemy, perspektywy badawcze”
 • Dr Marek Stus (UJ), „O potrzebie dalszych badań nad notariatem w PRL"
 • Dr Marcin Michalak (UG), „Polska tradycja ustrojowa w debacie nad kształtem konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Publikacja prof. Prakasha Imperial from the beginning. The constitution of the original executive jako przyczynek do badań”

Dyskusja
Przerwa kawowa

Godz. 12.15 – 15.00 – II część

 • Prof. zw. dr hab. Tomasz Kruszewski (UWr), „Źródła przydatne historykowi ustroju i prawa w badaniach nad rodami Lisów i Wierzbnów"
 • Mgr Hubert Bąk (UMK), „O badaniach nad historią ustroju Królestwa Danii w epoce średniowiecza. Kierunki badawcze oraz problematyka metodologiczna"
 • Dr Piotr Pilarczyk (UAM) „Oskarżyciel publiczny w procesach przed Komisją Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego”
 • Prof. dr hab. Janusz Budziński (UJK Filia w Piotrkowie Tryb.), „Polityka zagraniczna Imperium Rosyjskiego za panowania Mikołaja II - stan i perspektywy badań”
 • Dr Anna Klimaszewska (UG), „Odpowiedzialność cywilna sędziego w Code de procédure civile z 1806 r. w polskiej rzeczywistości - akomodacja instytucji prawnej czy deformacja?”
 • Dr Maria Lewandowicz (UG), "Znaczenie badań historycznych nad Szwajcarskim Kodeksem Cywilnym"
 • Dr Piotr Pomianowski (UW), „Narodowy charakter prawa”
 • Dr Ewa Wiśniewska (UŁ), „Tygodnik Ilustrowany” jako źródło badań historycznych
 • Mgr Tomasz Królasik (UW), „Przymus osobisty dłużników w sprawach cywilnych w świetle zespołu archiwalnego Prokuratora Królewskiego przy Trybunale Cywilnym w Kielcach”
 • Mgr Mariola Szewczak-Daniel (UMCS), „Zarząd miasta Lublina w latach 1915-1939 w świetle pozostałości aktowych”
 • Mgr Jacek Wałdoch (UG), „Samorząd terytorialny Kresów Wschodnich - wyzwania i walory kierunku badawczego"
 • Mgr Hubert Mielnik (UMCS), „Tezy prawne uchwalane przez polskie (nieniemieckie) sądy apelacyjne w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej - wybrane problemy badawcze”
 • Mgr Anna Marciniak-Sikora (UŁ), „Forma staropolskiego testamentu szlacheckiego w świetle materiałów źródłowych z województwa wielkopolskiego”
 • Dr Marcin Głuszak (UŁ), „Czynność abrenuncjacji w świetle akt grodu przemyskiego w wieku XVII”
 • Dr Justyna Bieda (UŁ), „Więziennictwo Królestwa Polskiego w świetle źródeł – dotychczasowe dokonania i dalsze perspektywy badawcze”
 • Dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak (UŁ), „Akty notarialne i akta sądowe jako źródło badań nad prawem prywatnym Królestwa Polskiego”

Dyskusja i podsumowanie konferencji
Godz. 15.00 - obiad

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.