PL

International Seminar–Precarious Work. Current reality and perspectives

Czas i miejsce

23-24 Marca WPiA UŁ

 • Framework Programme/Ramowy Program

  23 March 2017 – Hall of the Faculty Council/Sala Rady Wydziału

  9:30 – 10:00 Registration of participants/Rejestracja Uczestników

  10:00 – 10:30 Opening of the Conference/Otwarcie Konferencji:

  Opening speech/Referat wprowadzający – Prof. zw. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS

  10:30 – 12:30 Panel I: PRECARIOUS WORK AS A NEW CHALLENGE FOR LABOUR LAW

  13:00 – 14:45 Panel II: PRECARIOUS WORK: A NATIONAL PERSPECTIVE

  15:30 – 17:30 Panel III: PRECARIOUS WORK IN COLLECTIVE LABOUR RELATIONS

  24 March 2017 – Green Lecture Hall/Aula Zielona

  10:00 – 11:30 Panel IV: SPECIAL CASES OF PRECARIOUS WORK: PART I

  12:00 – 13:30 Panel V: SPECIAL CASES OF PRECARIOUS WORK: PART II

  13:30 – 14:30 SESJA POSTEROWA – sala 1.15 

 • Scientific background/Założenia naukowe

  Precarious work is currently one of the core concerns of contemporary labour law research. The need to examine closely the notion of precariousness in employment relationships emerged in the context of increasingly commonplace practice of using new forms of employment which deprive working people the whole spectrum of rights associated with standard full-time permanent employment relationship. Needless to say, such a shift in the nature of employment relationship has engendered labour market fragmentation and social polarisation, as the persons working in conditions perceived as precarious are not fully equal participants of business transactions/economic trade.

  In light of the above considerations, addressing the issue of precarious employment from a comparative perspective that would also include legislative and labour market policy strategies of preventive character appears as particularly necessary/advisable. Such an approach should not only allow to identify the reasons, main characteristics and current dynamics of precarious work but also offers invaluable insight into the potential methods of addressing this phenomenon.

  Praca prekaryjna jest obecnie jednym z głównych kierunków badań z zakresu prawa pracy. Konieczność dokładnego zbadania zjawiska zatrudnienia prekaryjnego wynika z powszechnego stosowania w praktyce nowych form zatrudnienia, które pozbawiają ludzi pracujących całego spektrum praw związanych z zatrudnieniem typowym. Taka zmiana charakteru zatrudnienia wywołała pogorszenie pozycji społecznej osób pracujących w warunkach postrzeganych jako prekaryjne. Osoby takie nie są w pełni równymi partnerami na rynku pracy.

  W świetle powyższego omówienie problematyki prekaryjności zatrudnienia z perspektywy prawnoporównawczej, która wskazywałaby także strategie prawne o charakterze zapobiegawczym, jawi się jako szczególnie wskazane. Takie podejście powinno nie tylko pozwolić na zidentyfikowanie przyczyn, głównych cechy i obecnej dynamiki rozwoju zjawiska pracy prekaryjnej. Daje ono również nieocenioną możliwość wskazania potencjalnych metod zapobieganiu temu zjawisku.

   

 • Scientific Committee/Rada Programowa

  Prof. Zbigniew Góral (Kierownik Katedry Prawa Pracy WPiA UŁ)

  Prof. Mirosław Włodarczyk (Kierownik Katedry Prawa Ubezpieczen Społecznych i Polityki Społecznej WPiA UŁ)

  Dr Izabela Florczak (Katedra Prawa Ubezpieczen Społecznych i Polityki Społecznej WPiA UŁ)

  Dr Marcin Mielczarek (Katedra Prawa Pracy WPiA UŁ)

  Dr Marta Otto (Katedra Prawa Ubezpieczen Społecznych i Polityki Społecznej WPiA UŁ)

  Dr Anna Piszczek (Katedra Prawa Pracy WPiA UŁ)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.