PL

IX Zjazd Katedr Postępowania Karnego

Czas i miejsce

Termin:
16-18 września 2019 r.

Miejsce:
Uniwersytet Łódzki
Wydział Prawa i Administracji

Organizatorzy:
Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki

Kontakt:
E: 
zjazdkatedrkpk@wpia.uni.lodz.pl
T: 42 635 46 29
Sekretariat Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W IX ZJEŹDZIE KATEDR POSTĘPOWANIA KARNEGO. ZJAZD ODBYŁ SIĘ W DNIACH 16-18 WRZEŚNIA 2019 R. W ŁODZI I ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY PRZEZ KATEDRĘ POSTĘPOWANIA KARNEGO I KRYMINALISTYKI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO.

TEMATEM PRZEWODNIM ZJAZDU BYŁA PRÓBA ODPOWIEDZI NA PYTANIE, DOKĄD ZMIERZA PROCES KARNY SENSU LARGO – JAK WYGLĄDA JEGO RZECZYWISTOŚĆ I STOJĄCE PRZED NIM WYZWANIA. NASZYM ZAMIERZENIEM BYŁO ZORGANIZOWANIE FORUM WYMIANY MYŚLI I POGLĄDÓW NA TEMAT POSTĘPOWANIA KARNEGO, PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO, PRAWA I POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ, A TAKŻE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU PRAWNEGO W SPRAWACH KARNYCH.

IX ZJAZD KATEDR POSTĘPOWANIA KARNEGO ROZPOCZĄŁ SIĘ OD WZRUSZAJĄCEJ UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA PROFESOROWI TOMASZOWI GRZEGORCZYKOWI KSIĘGI JUBILEUSZOWEJ Z OKAZJI 70. URODZIN  „ARTES SERVIUNT VITAE, SAPIENTIA IMPERAT. PROCES KARNY SENSU LARGO – RZECZYWISTOŚĆ I WYZWANIA”.

UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCI  WZIĘŁY WŁADZE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO:  JEGO MAGNIFICENCJA PROF. DR HAB. ANTONI RÓŻALSKI, REKTOR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ORAZ PRZEDSTAWICIELE KOLEGIUM REKTORSKIEGO, PROF. UŁ DR HAB. TERESA WYKA, PRODZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO WRAZ Z PRZEDSTAWICIELAMI KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO, DR HAB. ADAM BODNAR, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO KIERUJĄCY IZBĄ KARNĄ, SSN STANISŁAW ZABŁOCKI, SĘDZIOWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO, OSOBY STOJĄCE NA CZELE ŁÓDZKICH SĄDÓW I PROKURATUR, NOTARIUSZ ALEKSANDER SZYMAŃSKI, PREZES RADY IZBY NOTARIALNEJ W ŁODZI WRAZ Z DELEGACJĄ, RADCA PRAWNY GRZEGORZ WYSZOGRODZKI, DZIEKAN RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI WRAZ Z DELEGACJĄ, PRZEDSTAWICIELE WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, WYDAWNICTW: WOLTERS KLUWER SP. Z O.O., C.H.BECK SP. Z O.O., SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKA WPIA UŁ ORAZ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, JUBILAT WRAZ Z RODZINĄ I PRZYJACIÓŁMI ORAZ OCZYWIŚCIE LICZNIE ZGROMADZENI UCZESTNICY IX ZJAZDU KATEDR POSTĘPOWANIA KARNEGO.

RELACJA Z UROCZYSTOśCI WRĘCZENIA KSIĘGI JUBILEUSZOWEJ PROFESOROWI TOMASZOWI GRZEGORCZYKOWI

FOTOGRAFICZNA RELACJA Z UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA KSIĘGI JUBILEUSZOWEJ PROFESOROWI TOMASZOWI GRZEGORCZYKOWI

RELACJA Z IX ZJAZDU KATEDR POSTĘPOWANIA KARNEGO NA STRonie rzECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Referat otwierający IX Zjazd Katedr Postępowania Karnego „W stulecie Niepodległości – próba bilansu procedury karnej” wygłosił prof. dr hab. Stanisław Waltoś, profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Program Zjazdu obejmował 2 sesje plenarne dotyczące modelu postępowania karnego oraz 8 paneli tematycznych. Referaty zostały wybrane spośród zgłoszonych niemalże 70 propozycji.

Planowana jest publikacja pokonferencyjna. Szczegóły w zakładce: Publikacja pokonferencyjna.

 • Publikacja pokonferencyjna

  Teksty do publikacji pokonferencyjnej mogą zgłosić Uczestnicy Zjazdu, zarówno Referenci, jak i osoby, których referaty nie zostały przyjęte, a także te, które nie zgłosiły propozycji wystąpień.

  Uprzejmie prosimy o przesyłanie tekstów o objętości nieprzekraczającej 0,7 arkusza wydawniczego (28 000 znaków ze spacjami i przypisami) do dnia 31 grudnia 2019 r.  na adres e-mail: zjazdkatedrkpk@wpia.uni.lodz.pl

  Problematyka podejmowana w tekstach powinna obejmować zagadnienia zakreślone tematem IX Zjazdu Katedr Postępowania Karnego „Quo vadit processus criminalis. Proces karny sensu largo - rzeczywistość i wyzwania".

  Teksty zostaną poddane procesowi recenzyjnemu i selekcyjnemu.

  Uprzejmie informujemy o prolongowaniu terminu do nadsyłania tekstów do końca stycznia 2020 r.

 • „Szalone nożyczki” – spektakl dla Uczestników IX Zjazdu Katedr Postępowania Karnego

  Wieczorną atrakcją I dnia IX Zjazdu Katedr Postępowania Karnego była wystawiona przez Teatr Powszechny w Łodzi, specjalnie dla Uczestników Zjazdu, kultowa komedia pt.„Szalone nożyczki”.
  Zamknięty spektakl miał interaktywny charakter, dzięki czemu Widzowie mogli uczestniczyć w kształtowaniu fabuły na scenie. Wyjątkowość tego wydarzenia potęguje fakt, że Zespół Teatru Powszechnego w Łodzi wkomponował w przedstawienie wątki dotyczące Profesora Tomasza Grzegorczyka. Nadało to oryginalny i niepowtarzalny charakter temu spektaklowi.

  Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Pilawskiej, Dyrektorowi Teatru Powszechnego w Łodzi oraz Zespołowi Teatru za otwartość oraz życzliwość towarzyszące organizacji tego przedsięwzięcia, a także za stworzenie wspaniałego wieczoru, który, mamy nadzieję, pozostanie na długo we wspomnieniach Uczestników Zjazdu.

  „Szalone nożyczki"
  Autor: Paul Pörtner
  Przekład: Elżbieta Woźniak
  Reżyseria: Marcin Sławiński
  Scenografia: Katarzyna Jarnuszkiewicz/Krzysztof Kelm
  Grają: Barbara Lauks, Beata Ziejka, Jakub Kotyński/Jakub Firewicz, Andrzej Jakubas, Piotr Lauks, Artur Majewski.

 • Informacje organizacyjne

  IX Zjazd Katedr Postępowania Karnego rozpocznie się w dniu 16 września 2019 r. o godz. 10.00. Wydarzeniem inaugurującym będzie wręczenie Profesorowi Tomaszowi Grzegorczykowi Księgi Jubileuszowej z okazji 70. urodzin (Aula Czerwona).

  W tej samej sali o godz. 13.00 rozpoczną się sesje plenarne.

  W dniu 16 września 2019 r. zapraszamy na godz. 20.00 do Teatru Powszechnego w Łodzi na zamknięty, interaktywny, wystawiony specjalnie dla Uczestników Zjazdu spektakl pt. „Szalone nożyczki”. Po spektaklu przewidziany jest poczęstunek w foyer Teatru.

  W dniu 17 września 2019 r. obrady rozpoczną się o godz. 9.00 w równoległych panelach (sale 1.26 i 1.27). Po obiedzie zaplanowana jest wycieczka „Dziedzictwo kulturowe Łodzi” (godz. 14.30-17.45, wyjazd z parkingu WPiA UŁ) oraz grill, ul. Rogowska 26 (godz. 20.00), na który proponujemy nieformalny ubiór.

  W dniu 18 września 2019 r. obrady rozpoczną się o godz. 9.00 w równoległych panelach (sale 1.26 i 1.27). Zakończenie Zjazdu odbędzie się w sali Rady Wydziału (parter) i zaplanowane jest w godz. 13.45-14.30.

  Kawa oraz obiady będą serwowane na pierwszym piętrze, obok Auli Czerwonej.

  Uczestnikom korzystającym z noclegów w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Rogowskiej 26 zapewniamy transport na Wydział Prawa i Administracji UŁ,  natomiast nie przewidujemy transportu z Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18 na WPiA UŁ, ze względu na bliską odległość pomiędzy tymi obiektami (300 m).

  Transport z/do obu Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych UŁ przewidziany jest w związku z wizytą w Teatrze Powszechnym w Łodzi w dniu 16 września 2019 r.

  Wyjazd na grill (i powrót) przewidziany jest dla Uczestników mieszkających w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18.

   

  Plan wyjazdów autokarów:

  16 września 2019 r.

  - ul. Rogowska 26, godz. 9.20. Powrót z WPiA UŁ, godz. 17.30.

  - ul. Rogowska 26, godz. 19.20 (wyjazd do Teatru Powszechnego).

  - ul. Kopcińskiego 16/18, godz. 19.20 (wyjazd do Teatru Powszechnego).

  - Powrót z Teatru Powszechnego, godz. 23.00.

   

  17 września 2019 r.

  - ul. Rogowska 26, godz. 8.30.

  - wycieczka, wyjazd po obiedzie z parkingu WPiA UŁ, godz. 14.30. Po wyciecze Uczestnicy zostaną odwiezieni na ul. Kopcińskiego 16/18 i ul. Rogowską 26.

  - ul. Kopcińskiego 16/18, godz. 19.40 (wyjazd na grill). Powrót: ok. godz. 22.30-23.00.

   

  18 września 2019 r.

  - ul. Rogowska 26, godz. 8.30.

   

  Linki do lokalizacji poszczególnych obiektów:

   Wydział Prawa i Administracji UŁ: https://goo.gl/maps/4ocEQw82j9gwnJu69

  Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18:

   https://goo.gl/maps/Er6TrmvjYkGDUUoe9

  Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, ul. Rogowska 26: https://goo.gl/maps/kELt3rHdEriDGnpC8

  Teatr Powszechny w Łodzi, ul. Legionów 21:

  https://goo.gl/maps/pkf2gbishQ5YcqBZ7

 • Opłata konferencyjna

  Opłata konferencyjna wynosi 650 zł i obejmuje organizację Zjazdu, materiały konferencyjne, wyżywienie podczas przerw w obradach oraz udział w imprezach towarzyszących. Organizatorzy nie ponoszą kosztów dojazdu i noclegu. Opłatę prosimy uiścić na rachunek bankowy:

  Uniwersytet Łódzki
  Bank Pekao S.A.
  02 1240 3028 1111 0010 8711 7225
  Tytuł: imię i nazwisko, reprezentowany ośrodek

  Wystawienie faktury jest możliwe na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty. W przypadku rezygnacji z udziału w Zjeździe opłata konferencyjna nie będzie zwracana.

 • Obiekty noclegowe

  Organizatorzy dokonali wstępnej rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach Uniwersytetu Łódzkiego. Jest ona aktualna do 31 sierpnia 2019 r.

  1. Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rogowska 26 i 35 (dwa budynki). Centrum położone jest w Lesie Łagiewnickim, 15 min. jazdy samochodem od Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Organizatorzy zapewniają transport w czasie Zjazdu.
  2. Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18. Centrum jest zlokalizowane w odległości 300 m od Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

  Uczestnicy rezerwują i opłacają noclegi we własnym zakresie. Prosimy wówczas o wskazanie, że biorą Państwo udział w IX Zjeździe Katedr Postępowania Karnego.

 • Rejestracja

  Prosimy o zgłaszanie udziału w Zjeździe w formie elektronicznej oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej w terminie do 31 maja 2019 r.

  Rejestracja została zakończona

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.