PL

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Decentralizacja i centralizacja administracji - współczesny wymiar

Czas i miejsce

Łódź, 15 listopada 2017 r.

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową Decentralizacja i centralizacja administracji - współczesny wymiar

Koncepcje decentralizacji i centralizacji administracji publicznej w powiązaniu z dekoncentracją i koncentracją od dawna stanowią przedmiot zainteresowania doktryny prawa administracyjnego. Modele ustrojowe współczesnych demokratycznych państw prawnych oparte są na idei decentralizacji, co wynika z przekonania, że nie może być właściwie rozumianego państwa prawnego, które nie jest równocześnie demokratyczne, co z kolei oznacza istnienie systemu instytucji samorządowych jako formy partycypacji społeczeństwa w sprawowaniu władzy publicznej.

Konstytucja RP wprowadza zasadę decentralizacji ustroju terytorialnego państwa a zarazem proklamuje zasadę jednolitości państwa polskiego. Polski model administracji publicznej, po transformacji ustrojowej, zakłada współistnienie układu zdecentralizowanego i układu scentralizowanego; przy czym warto podkreślić, że decentralizacja i centralizacja to zjawiska ciągłe, to procesy o zmiennych tendencjach, których etapy są wyznaczane przez kolejne reformy administracji publicznej i mają silne konotacje polityczne. Nasilenie tendencji centralizacyjnych oznacza automatyczne ograniczenie stopnia decentralizacji.

Szczególną pozycję prawnoustrojową w układzie zdecentralizowanym posiada samorząd terytorialny, a jego oddzielność organizacyjną i funkcjonalną określa już regulacja konstytucyjna. Podmioty zdecentralizowane wypełniają zadania publiczne i wiąże się z tym pytanie, jaki zakres tych zadań powinien być objęty decentralizacją. Konstytutywnym elementem decentralizacji jest samodzielność, wyłania się zatem kolejne pytanie o zakres i prawne granice tej samodzielności.

Fundamentalne pytania dotyczą też modelu ustrojowego administracji publicznej w Polsce i w Europie - w jakim kierunku model ten ewoluuje i w jakim powinien ewoluować, jakie wyznaczyć relacje i proporcje między strukturami scentralizowanymi i zdecentralizowanymi. Generalnie chodzi o budowanie administracji publicznej współcześnie w Polsce i o konstruowanie optymalnego jej modelu, z uwzględnieniem doświadczeń innych państw europejskich. Poszukiwanie odpowiedzi na te i podobne pytania będzie przedmiotem tegorocznej Konferencji, na którą serdecznie zapraszamy do Łodzi.

Konferencja odbędzie się dnia 15 listopada 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŁ mieszczącym się przy ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi.

Jako efekt organizowanej konferencji przewidujemy wydanie recenzowanej monografii zawierającej przesłane referaty. Szczegóły dotyczące wymagań edytorskich zostaną przesłane w odrębnym komunikacie.

Licząc na udział Szanownych Państwa w naszej Konferencji pozostajemy z wyrazami szacunku,
w imieniu organizatorów:
Prof. n. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska
Prof. n. UŁ dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska
Dr Rafał Budzisz

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.