PL

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA - "FINANSE PUBLICZNE A KONSTYTUCJA"

Czas i miejsce

Łódź,
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
ul. Kopcińskiego 8/12

18 października 2019 r.
kontakt: konferencja.finansepubliczne@wpia.uni.lodz.pl
tel. (42) 635-46-04

Katedra Prawa Finansowego zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej – „Finanse publiczne a Konstytucja”. Celem Konferencji jest próba usystematyzowania dorobku nauki prawa finansowego i podatkowego w zakresie stopnia i znaczenia konstytucjonalizacji prawa finansowego. Już ponad 20-letni okres obowiązywania Konstytucji RP z 1997 r. umożliwia ocenę dokonanych wówczas wyborów ustrojowych. Konferencja może stać się również okazją do porównania tych wyborów z unormowaniami innych konstytucji w sferze finansów publicznych. Dyskurs naukowy w tym obszarze może stanowić istotny wkład w coraz częściej podejmowaną debatę na temat nowych rozwiązań ustrojowych.

Informujemy, że termin nadsyłania tekstów do publikacji pokonferencyjnej został przesunięty do dnia 31 października 2019 r. Jest to termin ostateczny, a teksty nienadesłane nie zostaną zamieszczone w publikacji.

Informujemy, że program konferencji został zamieszczony poniżej w zakładce "PROGRAM KONFERENCJI"

 • Zakres tematyczny

  Organizatorzy postanowili podzielić tematykę przewodnią Konferencji na 4 grupy tematyczne:

  1. Standardy stanowienia prawa podatkowego w świetle Konstytucji

  2. Problematyka budżetu państwa w Konstytucji

  3. Finanse samorządu terytorialnego w Konstytucji

  4. Ustrój pieniężny państwa w Konstytucji

  Zagadnienia proponowane przez organizatorów Konferencji dla każdej ze wskazanych wyżej grup tematycznych są następujące:

  - w ramach grupy „Standardy stanowienia prawa podatkowego w świetle Konstytucji:

  1. Nadmiar czy niedobór uregulowania kwestii podatkowych w Konstytucji?
  2. Zakres swobody prowadzenia przez państwo polityki podatkowej na gruncie przepisów Konstytucji
  3. Konstytucja jako instrument ochrony podatnika i innych podmiotów zobowiązanych na gruncie przepisów prawa podatkowego
  4. Rola Konstytucji w procesie stosowania prawa podatkowego

  - w ramach grupy „Problematyka budżetu państwa w Konstytucji”:

  1. Ustawa budżetowa a ustawy podatkowe
  2. Ustawa budżetowa a ustawy, których przedmiotem jest zobowiązanie skutkujące poniesieniem przez państwo wydatku
  3. Ochrona finansów publicznych przed nadmiernym deficytem budżetowym i zadłużeniem publicznym
  4. Podział kompetencji w zakresie budżetu państwa pomiędzy poszczególne organy i władze publiczne

  - w ramach grupy „Finanse samorządu terytorialnego w Konstytucji”:

  1. Skuteczność Konstytucji w kontekście ochrony prawa samorządu terytorialnego do dochodów publicznych
  2. Ochrona samodzielności prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego na gruncie przepisów Konstytucji
  3. Pozycja ustrojowa regionalnych izb obrachunkowych

  - w ramach grupy „Ustrój pieniężny państwa w Konstytucji”:

  1. Pozycja ustrojowa Narodowego Banku Polskiego i jego organów
  2. Konstytucyjne uwarunkowania wprowadzenia euro
 • Rejestracja, terminy, opłaty

  1. Formularze rejestracyjne udziału w Konferencji przyjmowane są pod adresem:

  konferencja.finansepubliczne@wpia.uni.lodz.pl

  2. Formularz zgłoszeniowy załączony jest do wiadomości mailowej oraz będzie dostępny na stronie Konferencji: www.wpia.uni.lodz.pl w zakładce „konferencje”.

  3. Terminy zgłaszania udziału w Konferencji wraz ze wskazaniem trybu uczestnictwa: 31 lipca 2019 r. Uczestnicy mogą zgłosić pełny udział w Konferencji, jak również zgłosić jedynie tekst do publikacji pokonferencyjnej. W zgłoszeniu prosimy o wskazanie tytułu referatu (opracowania). Informacja o referatach zakwalifikowanych do wygłoszenia zostanie przekazana do 15 sierpnia 2019 r. Program Konferencji wraz z nazwiskami prelegentów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Konferencji (wpia.uni.lodz.pl w zakładce „konferencje”) w dniu 20 sierpnia 2019 r.

  4. Publikacja referatów planowana jest po Konferencji w recenzowanym wydawnictwie książkowym.

  5. Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów (opracowań): 15 września 2019 r.

  6. Wysokość opłat konferencyjnych:

  • 500,00 zł – pełny udział w konferencji (opłata obejmuje: organizację Konferencji, materiały konferencyjne, bufet podczas przerw w obradach oraz wydanie opracowań w publikacji pokonferencyjnej)
  • 250,00 zł – zgłoszenie wyłącznie tekstu do publikacji pokonferencyjnej.

  7. Opłaty nie obejmują kosztów dojazdu ani noclegów.

  8. Opłatę konferencyjną należy wnieść w terminie do 25 września 2019 r. na rachunek:

  Uniwersytet Łódzki
  Bank Pekao S.A.
  Nr rachunku: 42 1240 3028 1111 0010 2943 5358

  Tytuł wpłaty: imię i nazwisko z dopiskiem „Konferencja – Finanse 2019”

  9. W sprawach związanych z Konferencją prosimy kontaktować się pod następującym adresem:

  konferencja.finansepubliczne@wpia.uni.lodz.pl

   

 • Informacje o artykule do publikacji

  Artykuł przesyłany do publikacji powinien liczyć od 24.000 do 30.000 znaków (ze spacjami), czcionka Times New Roman, rozmiar 12, przypsiy dolne. Na końcu tekstu prosimy zamieścić streszczenie w języku angielskim (do 500 znaków).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.