PL

Obchody Światowego Dnia Wyborów

Obchody odbędą się w dniu 4 lutego 2016 r. w Łodzi, w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ
(Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12)

PROGRAM OBCHODÓW:

15:00 Konferencja
W kręgu zagadnień wyborczych – dziesięciolecie „Studiów Wyborczych"

Referaty:

Prof. dr hab. Grzegorz Kryszeń
Uczciwość wyborców jako zasada prawa wyborczego

Dr Anna Frydrych-Depka
„Prawnoczłowiecze" spojrzenie na regulację czynnego prawa wyborczego w Polsce

Prof. dr hab. Piotr Uziębło
Problemy prawa wyborczego w publikacjach „Studiów Wyborczych"

Dr Artur Olechno
Multidyscyplinarność „Studiów Wyborczych"

Dyskusja

16:45 Przerwa kawowa

17:00 Wykład im. Prof. dra Wacława Komarnickiego

Prof. dr hab. Jacek Sobczak
Wolność słowa w kampaniach wyborczych

Zaproszenie na wykład

Profesor Wacław Komarnicki (1891-1954) ukończył studia prawnicze i filozoficzne na uniwersytecie lwowskim
i uniwersytecie w Dorpacie. Po uzyskaniu tytułu doktora nauk prawnych odbył studia uzupełniające na uniwersytetach
w Rzymie i w Paryżu. W 1921 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w dwa lata później zwyczajnym Uniwersytety Stefana Batorego w Wilnie. Kierował Katedrą Prawa Państwowego u Nauki o Państwie (1921-1939). W latach 192-1927 był dziekanem Wydziału Prawa. Oprócz uniwersytetu wileńskiego wykładał również w Szkole Nauk Politycznych
w Warszawie (1929-1939), a także w St Andrews University, Oksfordzie, Polskiej Szkole Nauk Politycznych w Londynie oraz Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego.
Był działaczem politycznym. Jako poseł na Sejm (1928-1935) zajmował się głównie problematyką konstytucyjną
i oświatową. Nawoływał do rewizji konstytucji, ordynacji wyborczej i ustawy o uczelniach wyższych. Krytykował Konstytucją kwietniową. Był ministrem sprawiedliwości w Rządzie Londyńskim (1942-1944), a także członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności.

Współorganizatorzy:
Centrum Studiów Wyborczych UŁ
Centrum Studiów Wyborczych UMK
Krajowe Biuro Wyborcze
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Łódzki
Urząd Miasta Łodzi
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.