PL

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych

Czas i miejsce

Łódź, 3 lutego 2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych w perspektywie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych"

W dniu 3 lutego 2017 r. odbyła się  Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych w perspektywie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych", zorganizowana przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA UŁ pod patronatem honorowym Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. O zainteresowaniu podjętą problematyką i jej znaczeniu świadczy udział w tym wydarzeniu blisko 300 uczestników.

Celem konferencji była wszechstronna analiza problematyki ochrony danych osobowych w szerokim spektrum relacji występujących w placówkach oświatowych. Bliska perspektywa bezpośredniego stosowania ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych implikowała konieczność postawienia pytań o  konsekwencje tego faktu oraz wpływ prawa UE na przepisy krajowe we wskazanym wyżej obszarze.

Na wstępie Prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka, Kierownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA UŁ, przywitała licznie zgromadzonych Gości, w szczególności przedstawicieli Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz patronów medialnych konferencji. Następnie podziękowała pracownikom Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Dyrekcji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego UŁ im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz członkom Koła Naukowego Prawa Pracy, dzięki zaangażowaniu których mogło mieć miejsce to ważne wydarzenie naukowe. Otwarcia Konferencji w imieniu władz Wydziału dokonał Prof. nadzw. dr hab. Radosław Olszewski, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

W sesji I, zatytowanej "Placówka oświatowa jako obszar ochrony danych osobowych", zostały zaprezentowane następujące referaty:

- dr hab. Mateusz Pilich, UW - Pojęcie i kategorie placówek oświatowych;
-
Piotr Drobek, Biuro GIODO, UKSW - Podstawowe obowiązki placówek oświatowych w zakresie ochrony danych osobowych;
-
prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Lach, UMK - Prawnokarna odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych;
-
r.pr. Bogusława Pilc, Biuro GIODO - Kontrola GIODO placówek oświatowych – działania przygotowujące w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
-
dr Piotr Sitniewski, KSAP - Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych.

Sesja II została poświęcona ochronie danych osobowych z perspektywy ucznia. W tej części wystąpili:

- prof. nadzw. dr hab. Paweł Fajgielski, KUL - Prawo ucznia do ochrony danych osobowych;
- doc. dr Arwid Mednis, UW - Prawo do prywatności w relacjach uczeń – nauczyciele – rodzice w kontekście ochrony danych osobowych;
- dr Marlena Sakowska-Baryła, Redaktor Naczelna kwartalnika „ABI Expert”, Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. - Przetwarzanie przez szkołę danych wrażliwych ucznia;
- dr Joanna Kulesza, UŁ - Stanowisko Rady Europy w kwestii ochrony uczniów w Internecie.

W sesji III pt. "Ochrona danych osobowych z perspektywy nauczyciela" głos zabrali:

- dr Magdalena Kuba, UŁ - Dyrektor szkoły jako podmiot przetwarzający dane osobowe nauczycieli;
- dr Joanna Łuczak, UŁ - Pozycja inspektora ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych;
- dr Marcin Mielczarek, UŁ - Ochrona danych osobowych w związku z nauczaniem religii/etyki w szkołach publicznych;
- Mirosław Kaczmarek, Wicedyrektor ds. nadzoru pedagogicznego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata - Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w szkołach.

Poruszona przez Prelegentów problematyka spotkała się z zainteresowaniem uczestników, reprezentujących w dużej mierze środowisko nauczycielskie. Liczne pytania, formułowane zarówno w dyskusjach plenarnych, jak i rozmowach kuluarowych, potwierdziły wagę i aktualność tematyki konferencji.

Złożywszy podziękowania za uczestnictwo wszystkim zgromadzonym, Prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka dokonała podsumowania obrad i zamknięcia Konferencji.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.