PL

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Stan obecny i perspektywy zmian"

 • Program konferencji

  Zagadnienia ogólne

   moderator: prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła

  1. Prof. US dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska  (USz) -  System środków zaskarżenia jako przejaw zapewnienia prawa do sądu w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  2. Dr hab. Monika Michalska-Marciniak (UŁ) - Zasady zaskarżania orzeczeń
  3. Dr Radosław Flejszar (UJ) – Zasada dyspozycyjności a środki zaskarżenia

  Dyskusja

  Postępowanie rozpoznawcze    

  Część A - Proces

  moderator: prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska

  1. Dr Joanna Studzińska (KUL, asystent sędziego SN) - Zażalenie kasatoryjne i zakres jego rozpoznania
  2. Dr Tadeusz Zembrzuski (UW, Biuro Studiów i Analiz SN) - Komplementarność nadzwyczajnych środków zaskarżenia
  3. Dr Karol Świtaj (asystent sędziego w SN)– Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (de lege lata i de lege ferenda)

  Dyskusja

  Cześć B - Postępowanie nieprocesowe 

  moderator: prof. dr hab. Ireneusz Kunicki

  1. Prof. SWPS dr hab. A. Góra - Błaszczykowska (SWPS w Warszawie, sędzia WSA w Warszawie), Zaskarżanie postanowień w postępowaniu wieczystoksięgowym
  2. Dr Joanna Bodio (UMCS) - Podmioty legitymowane do zaskarżenia postanowień w sprawach z zakresu prawa osobowego
  3. Prof.UŁ dr hab. Józef Jagieła(UŁ), Dopuszczalnośc skargi kasacyjnej w postępowaniu nieprocesowym

  Dyskusja

  Postępowanie egzekucyjne

  moderator: prof. SWPS dr hab. Agnieszka Góra - Błaszczykowska

  1. Prof. dr hab. Andrzej Marciniak (UŁ), System środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym
  2. Dr Arkadiusz Cudak, (WSFiB w Warszawie, sędzia NSA) - Skarga na czynności komornika- zagadnienia wybrane
  3. Dr Przemysław Telenga (UMCS, SSR w Lublinie), Skarga na czynności komornika – aspekty praktyczne
  4. Prof. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki (UŁ) – Skarga na plan podziału sumy uzyskanej w egzekucji przez zarząd przymusowy

  Dyskusja

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.