PL

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Władza w przestrzeni administracji publicznej"

Czas i miejsce

20 listopada 2019 r. Wydział Prawa i Administracji UŁ,
ul. Kopcińskiego 8/22,
Sala Rady Wydziału

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej "Władza w przestrzeni administracji publicznej" organizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji WPiA Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 20 listopada 2019 r. w Łodzi. Szczegóły dotyczące tego spotkania przekazujemy w załączonych materiałach

Łódzkie Spotkania Prawnicze:

Program

 Władza w przestrzeni administracji publicznej

Łódź  20 listopada 2019 r.

 

9.15  - 10.00   – rejestracja Uczestników

10.00 - 10.15  – otwarcie obrad i powitanie Uczestników i zaproszonych Gości

 

10.15 – 12.15  – I sesja plenarna – moderator prof. dr hab. Małgorzata Stahl (Uniwersytet Łódzki)

 Wystąpienia:

Stopniowalność, wielokierunkowa sekwencyjność i podzielność władztwa administracyjnego. Nowe tendencje w przestrzeni administracji publicznej - dr hab., prof. UJ Marcin Kamiński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie);

Dyskrecjonalność czy arbitralność? - dr hab., prof. UAM Krystian Ziemski i dr Maria Jędrzejczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);

Administracja behawioralna i jej prawna regulacja – zastosowanie psychologii na potrzeby władztwa administracyjnego – dr Mariusz Maciejewski (Akademia L. Koźmińskiego
w Warszawie);

Koncepcja ”jakości rządzenia” a skuteczność administracji publicznej w Polsce – dr Robert Szczepankowski (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie);

Uwagi na tle raportu o stanie gminy – czy wiedza oznacza władzę? – dr Karolina Rokicka- Murszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu);

Perspektywy mediacji w postępowaniu administracyjnym – prof. dr hab. Hanna Knysiak- Sudyka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie);

Technicznoprawne ograniczenia (limity) represyjnego aspektu władztwa administracyjnego – refleksja wokół systemowych relacji art. 189a – 189b k.p.a. – dr Agata Cebera i mgr Jakub Firlus (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie);

Dyskusja

12.15 - 12.45 – przerwa kawowa

 

12.45 - 14.45 – II sesja plenarna – moderator dr hab., prof. UKSW Irena Lipowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Wystąpienia:

Umocowanie organów administracji publicznej do wymierzania kar – dr Emil Kruk (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie);

Konsultacje w samorządzie terytorialnym jako forma legitymizacji decyzji publicznych – dr Agata Barczewska - Dziobek (Uniwersytet Rzeszowski);

„Na kogo wypadnie na tego bęc”. Wartość publiczna i losowy wybór decydentów
w samorządzie terytorialnym –
dr Andrzej Nałęcz (Uniwersytet Warszawski);

Władza w inteligentnej gminie (smart village) – prof. dr hab. Grażyna Szpor i mgr Małgorzata Olszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie);

Władcze i niewładcze działania administracji ochrony środowiska – dr hab., prof. KUL Anna Haładyj (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie);

Niewładcze sposoby działania podmiotów administracyjnego postępowania egzekucyjnego – dr hab., prof. UAM Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);

Żądanie zwrotu świadczenia socjalnego jako przejaw władztwa administracyjnego – dr hab., prof. UO Stanisław Nitecki (Uniwersytet Opolski);

Dyskusja

 

14.45 - 15.00  – zakończenie Konferencji

15.00                – obiad

 

 

Konferencja odbędzie się dnia 20 listopada 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŁ mieszczącym się przy ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału w Konferencji na załączonym formularzu oraz tematów proponowanych referatów do dnia 25 września 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konferencja.kpaina@wpia.uni.lodz.pl, zaś całych referatów w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30 listopada 2019 r.

Będziemy wdzięczni za nadesłanie referatów o objętości do 22.000 znaków (ok. 1/2 arkusza wyd.).

Organizatorzy zastrzegają możliwość zwrócenia się do autora o korektę nadesłanego tekstu albo odmowy jego przyjęcia ze względów merytorycznych.

Opłata konferencyjna wynosi:

  • 380 zł i obejmuje koszty udziału w konferencji, w tym publikację referatu w recenzowanej monografii[1], obiad, przerwę kawową;
  • 330 zł i obejmuje publikację referatu w recenzowanej monografii[1] bez udziału w konferencji. 

Prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej do dnia 15 października 2019 r. na konto Wydziału Prawa i Administracji UŁ, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12:

42 1240 3028 1111 0010 2943 5358
z dopiskiem „Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Władza w przestrzeni administracji publicznej" (imię i nazwisko uczestnika) 

Opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź.Recepcja/Rezerwacja: tel. (48 42) 635-54-90, fax (48 42) 635-54-60, www.csk.uni.lodz.pl

Sekretariat Konferencji tel. 42 635 46 09

Komitet Naukowy Konferencji

Prof. zw. dr hab. Zofia Duniewska

Prof. zw. dr hab. Małgorzata Stahl

Prof. nadzw. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska

Prof. nadzw. UŁ dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska

Prof. nadzw. UŁ dr hab. Piotr Korzeniowski

Prof. nadzw. UŁ dr hab. Monika Król

dr Renata Lewicka– sekretarz

dr Marek Lewicki – sekretarz

Komitet Organizacyjny Konferencji

Prof. zw. dr hab. Zofia Duniewska - przewodnicząca

Prof. zw. dr hab. Małgorzata Stahl

Prof. nadzw.UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska

Prof. nadzw.  UŁ dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska

Prof. nadzw. UŁ dr hab.Piotr Korzeniowski

Prof. nadzw. UŁ dr hab. Monika Król

dr Renata Lewicka - sekretarz

dr Marek Lewicki- sekretarz

Materiały do pobrania: 
Karta zgłoszeniowa
Zaproszenie 
Informacja o Konferencji
Instrukcja przygotowania maszynopisu 

[1] Organizatorzy zastrzegają możliwość zwrócenia się do Autora o korektę nadesłanego tekstu albo odmowy jego przyjęcia ze względów merytorycznych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.