PL

Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015 – 2016.

Czas i miejsce

Łódź 8 grudnia 2016

Aula Czerwona Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego               ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź

Konferencja naukowa w rocznicę śmierci Profesor Moniki Zbrojewskiej.

 • Informacje ogólne / Zgłoszenia

  Konferencja „Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015 – 2016. Konferencja naukowa w rocznicę śmierci Profesor Moniki Zbrojewskiej" odbędzie się w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, tzw. „Paragrafie", mieszczącym się w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 8/12.

  Z niezależnych od nas przyczyn, mając na uwadze, że w dniu 24 listopada 2016 roku, kiedy to została zaplanowana konferencja, odbywa się Krajowy Zjazd Adwokatury, a więc korporacji prawniczej, której Pani Profesor była członkiem i działaczem, a także ze względu na cykl wydawniczy Księgi Pamiątkowej, zmieniliśmy termin tej konferencji na dzień    8 grudnia 2016 roku.

  Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne oraz wyżywienie, tj. przerwy kawowe i lunch. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i zakwaterowania Uczestników.

  Wpłaty prosimy dokonywać w terminie do dnia 15 listopada 2016 r. na rachunek:
  42 1240 3028 1111 0010 2943 5358
  Uniwersytet Łódzki
  Bank PEKAO S.A. O/ Łódź
  z dopiskiem: KPK2016, imię i nazwisko Uczestnika
  Pytania w kwestiach organizacyjnych prosimy kierować na adres e-mail: konferencjalistopadowa@wpia.uni.lodz.pl
  Kontakt z organizatorami:
  - sekretariat Katedry: mgr Magdalena Pelikan – Moszczyńska – tel.: 42-635-46-29,
  - dr hab. Radosław Olszewski, prof. nadzw. UŁ – e-mail: rolszewski@wpia.uni.lodz.pl

 • Opłata Konferencyjna

   

  Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne oraz wyżywienie, tj. przerwy kawowe i lunch. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i zakwaterowania Uczestników.

  Wpłaty prosimy dokonywać w terminie do dnia 15 listopada 2016 r. na rachunek:
  42 1240 3028 1111 0010 2943 5358
  Uniwersytet Łódzki
  Bank PEKAO S.A. O/ Łódź
  z dopiskiem: KPK2016, imię i nazwisko Uczestnika

 • Program Konferencji

  8.45 – 9.30
  Rejestracja Uczestników

  9.30 – 10.45

  Powitanie Gości
  Prof. zw. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, Kierownik Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  Otwarcie konferencji
  Prof. zw. dr hab. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
  Prof. nadzw. UŁ dr hab. Agnieszka Liszewska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
  Uniwersytetu Łódzkiego

  Wspomnienie o Profesor Monice Zbrojewskiej

  Wystąpienia zaproszonych Gości
  Wystąpienia przedstawicieli Katedry i reprezentanta studentów WPiA UŁ
  Wręczenie Księgi Pamiątkowej Rodzinie Profesor Moniki Zbrojewskiej

  10.45 – 11.15
  Przerwa kawowa

  11.15 – 12.30

  Sesja I

  Moderator: Prof. zw. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego
  11.15 – 11.30 Prof. nadw. UW dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, Uniwersytet Warszawski
  „Koncepcja podmiotów uprawnionych do wniesienia tzw. kasacji nadzwyczajnej w świetle ostatnich nowelizacji prawa"
  11.30 – 11.45 Prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza, Uniwersytet w Białymstoku
  „Wybrane problemy zaskarżania wyroków zapadłych wskutek porozumień procesowych
  w postępowaniu karnym skarbowym"
  11.45 – 12.00 Prof. zw. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, Uniwersytet Łódzki
  „Postępowanie w sprawach o wykroczenia po zmianach z końca poprzedniej dekady
  i z lat 2011 – 2016"
  12.00 – 12.30 Dyskusja

  12.30 – 12.45
  Przerwa kawowa

  12.45 – 14.00

  Sesja II

  Moderator: Prof. zw. dr hab. Piotr Kruszyński, Uniwersytet Warszawski
  12.45 – 13.00 Prof. nadzw. UG dr hab. Sławomir Steinborn, Uniwersytet Gdański
  „Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego na tle systemu środków zaskarżenia w polskim procesie karnym"
  13.00 – 13.15 Prof. nadzw. UŁ dr hab. Radosław Olszewski, Uniwersytet Łódzki
  „Uzupełnianie postępowania przygotowawczego na podstawie orzeczenia sądu
  – powrót do znanych instytucji i nowe możliwości procesowe"
  13.15 – 13.30 Prof. zw. dr hab. Jerzy Skorupka, Uniwersytet Wrocławski
  „Prokonstytucyjna wykładnia przepisów prawa dowodowego w procesie karnym"
  13.30 – 14.00 Dyskusja

  14.00 – 14.45
  Lunch

  14.45 – 16.30

  Sesja III

  Moderator: Prof. nadzw. KUL dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  14.45 – 15.00 Prof. zw. dr hab. Marek Bojarski, Uniwersytet Wrocławski
  „Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za doping w sporcie"
  15.00 – 15.15 Prof. nadzw. UJ dr hab. Andrzej Światłowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  „Optymalizacyjna funkcja postępowań szczególnych a kształt postępowania w sprawach o wykroczenia"
  15.15 – 15.30 Prof. nadzw. UŁ dr hab. Dariusz Świecki, Uniwersytet Łódzki
  „Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym skarbowym"
  15.30 – 15.45 Dr Katarzyna T. Boratyńska, Uniwersytet w Białymstoku
  „Postępowanie przed komisją śledczą – uwagi na tle wyroku ETPC z 18 lutego 2016 r. w sprawie Rywin vs. Polska"
  15.45 – 16.30 Dyskusja

  16.30
  Zamknięcie konferencji

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.