PL

Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego - aktualne wyzwania

Czas i miejsce

21 listopada 2018 r. Wydział Prawa i Administracji UŁ,
ul. Kopcińskiego 8/22,
Sala Rady Wydziału

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej "Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego - aktualne wyzwania" organizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji WPiA Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 21 listopada 2018 r. w Łodzi. Szczegóły dotyczące tego spotkania przekazujemy w załączonych materiałach

Łódzkie Spotkania Prawnicze: Informacja o Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego - aktualne wyzwania 

Łódź 2018

Ramowy program Konferencji:

9.15  – 10.00 – rejestracja uczestników

10.00 - 10.15 – otwarcie obrad i powitanie uczestników i zaproszonych gości

10.15 - 11.35 – I sesja plenarna

11.35 - 12.15 – dyskusja

12.15 - 12.45 – przerwa kawowa

12.45 - 14.05 – II sesja plenarna

14.05 - 14.45 – dyskusja

14.45 - 15.00 – zakończenie Konferencji

15.00 – obiad

Konferencja odbędzie się dnia 21 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŁ mieszczącym się przy ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału w Konferencji na załączonym formularzu oraz tematów proponowanych referatów do dnia 25 września 2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konferencja.kpaina@wpia.uni.lodz.pl, zaś całych referatów do dnia 15 października 2018 r.

Będziemy wdzięczni za nadesłanie referatów o objętości do 22.000 znaków (ok. 1/2 arkusza wyd.).

Organizatorzy zastrzegają możliwość zwrócenia się do autora o korektę nadesłanego tekstu albo odmowy jego przyjęcia ze względów merytorycznych.

Opłata konferencyjna wynosi:

  • 380 zł i obejmuje koszty udziału w konferencji, w tym publikację referatu w recenzowanej monografii[1], obiad, przerwę kawową;
  • 330 zł i obejmuje publikację referatu w recenzowanej monografii1 bez udziału w konferencji. 

Prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej do dnia 15 października 2018 r. na konto Wydziału Prawa i Administracji UŁ, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12:

42 1240 3028 1111 0010 2943 5358
z dopiskiem „Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego – aktualne wyzwania

Opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź.Recepcja/Rezerwacja: tel. (48 42) 635-54-90, fax (48 42) 635-54-60, www.csk.uni.lodz.pl

Sekretariat Konferencji tel. 42 635 46 09

Komitet Naukowy Konferencji

Prof. zw. dr hab. Zofia Duniewska,

Prof. zw. dr hab. Małgorzata Stahl,

Prof. nadzw. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska,

Prof. nadzw. UŁ dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska,

Prof. nadzw. UŁ dr hab. Michał Kasiński,

Prof. nadzw. UŁ dr hab. Piotr Korzeniowski,

dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka – sekretarz

dr Michał Ulasiewicz – sekretarz

Komitet Organizacyjny Konferencji

Prof. zw. dr hab. Zofia Duniewska - przewodnicząca,

Prof. zw. dr hab. Małgorzata Stahl

Prof. nadzw. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska,

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska,

Prof. nadzw. dr hab. Michał Kasiński,

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Korzeniowski,

dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka - sekretarz

dr Michał Ulasiewicz - sekretarz

 

[1] Organizatorzy zastrzegają możliwość zwrócenia się do Autora o korektę nadesłanego tekstu albo odmowy jego przyjęcia ze względów merytorycznych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.