PL

V Studencko-Doktoranckie Seminarium Naukowe pt. „Aksjologia w prawie administracyjnym”

V Studencko-Doktoranckie Seminarium Naukowe pt. „Aksjologia w prawie administracyjnym”

Czas i miejsce

9 maja 2017 r.
godz. 9:00
Sala Rady Wydziału
WPiA UŁ

Nie powinno być żadną tajemnicą, że temat tegorocznego, piątego już Seminarium Studencko - Doktoranckiego organizowanego przez Koło Naukowe Administratywistów WPiA UŁ, zaczerpnięty został wprost z tematu Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego, jaki odbył się we wrześniu 2016 r. w Zakopanem. Organizatorzy Seminarium zdecydowali, że kwestie związane z wartościami w prawie administracyjnym należy poddać dyskusji również w gronie młodych naukowców. Wydaje się bowiem zasadnym stwierdzenie, że wobec nadmiaru legislacyjnego z jakim spotykamy się od kilku lat, łatwo jest zapomnieć o materii, jaka w istocie leży u podstaw prawa w ogóle. Przyjmując definicję prawa administracyjnego skonstruowaną przez Z. Cieślaka, zgodnie z którą jest to „uporządkowany zbiór norm prawnych, których racją obowiązywania jest bezpośrednia realizacja przez podmioty administrujące wartości wyróżnionych przez dobro wspólne”, należy uznać, że proponowany temat jest niezwykle istotny i wart otwartej debaty.

Tematy proponowanych referatów powinny dotyczyć w szczególności zagadnień związanych z aksjologią stanowienia, jak również stosowania prawa administracyjnego.
Mile widziane będą również tematy poświęcone wartościom, jakie niewątpliwie występują
w postępowaniu administracyjnym ogólnym i sądowoadministracyjnym.

Konferencja odbyła się dnia 9 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Dziękujemy prelefentom za wygłoszenie bardzo ciekawych referatów i zapraszamy za rok!

Zachęcamy także do obejrzenia umieszczonej poniżej galerii z tegorocznego seminarium.

 

 • Harmonogram V Studencko-Doktoranckiego Seminarium Naukowego "Aksjologia w prawie administracyjnym"

  PANEL I

  Sala Rady Wydziału

  Godzina 9.00- 12.15

  12.15-12.45 - dyskusja

  Moderator: mgr Marta Szulc

  1. mgr Karolina Rokicka: „Aksjologia przepisów prawa miejscowego o charakterze porządkowym”
  2. mgr Michał Zięba: „L’injusticiabilite i konflikt wartości w prawie administracyjnym”
  3. Paweł Modzelewski: „Znaczenie sądowego stosowania prawa w zachowaniu wartości systemowych w świetle dylematu prawotwórczości orzeczeń sądowych”
  4. mgr Łukasz Kierznowski: „Zasada pewności prawa w sferze edukacji. Wybrane problemy sytuacji prawnej uczniów i studentów w kontekście reform edukacyjnych”
  5. mgr Przemysław Nowakowski- Węgrzynowski: „Komunalizacja mienia ogólnonarodowego, a możliwość uwłaszczenia PKP. O skutkach uchwały NSA I OSK 2/16.”
  6. mgr Mateusz Ziemblicki: „Realizacja zasady prawdy obiektywnej w działaniach administracji publicznej”
  7. mgr Sylwia Łazuk i mgr Ilona Radziwon- Kamińska: „Aksjologiczne uwarunkowania władztwa administracyjnego”
  8. mgr Joanna Karp: „ Funkcja fiskalna czy społeczna podatków?- konflikt aksjologiczny na przykładzie ulgi prorodzinnej w podatku dochodowym od osób fizycznych”
  9. Marta Ćwiklińska: „ Aksjologia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na obszarze Natura 2000”

   

  12.45- 13.15- przerwa kawowa

  PANEL II

  Sala Rady Wydziału

  Godzina: 13.15-14.45

  14-45-15.15 - dyskusja      

  Moderator: mgr Przemysław Nowakowski- Węgrzynowski

  1. mgr Agnieszka Ciesielska: „Aksjologiczne uzasadnienie obowiązywania zakazu reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym”
  2. Michał Passon: „Interes indywidualny- wartość w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej”
  3. Tomasz Manterys: „ Zasada in dubio pro tributario w systemie prawa podatkowego”
  4. Jakub Grzybowski: „Interpretacja prawa na korzyść strony postępowania, jako warość prawa administracyjnego- o art. 7a K.p.a”
  5. mgr Monika Cieślak: „Zasada równego traktowania jako podstawa wznowienia postepowania administracyjnego”
  6. mgr Aneta Bara: „ Zasada równości w prawie administracyjnym a zasada niedyskryminacji w ujęciu przepisów prawa pracy”
  7. Beniamin Sosnowski: „Jednostka, naród, organ administracji publicznej, czyli o różnych dzierżycielach władzy”
  8. Michał Czykierda: „Przedwojenna myśl prawnicza, a podstawy prawa administracyjnego”
  9. mgr Michał Gołębiowski: „Kolizja wartości w regulacjach sektorów infrastrukturalnych”

   

  12.45- 13.15- przerwa kawowa

  PANEL III

  Sala 1.21

  Godzina: 13.15- 14.45

  14-45- 15.15- dyskusja      

  Moderator: mgr Karolina Karolak

  1. mgr Karolina Karolak: „ O wartościach w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”
  2. mgr Adrian Sypnicki: „ Ład przestrzenny- wartość czy antywartość planowania przestrzennego?”
  3. mgr Katarzyna Fortuna: „Krajobraz i jego ochrona- nowa wartość w prawie administracyjnym?”
  4. mgr Tymoteusz Mądry: „Interes publiczny a ochrona prawa własności. Konflikt wartości w projekcie kodeksu urbanistyczno- budowlanego”
  5. mgr Patryk Kowalski: „Uchwała antysmogowa a prawo ochrony środowiska. Skutki wyroku WSA w Krakowie IISA/Kr 521/16.
  6. Michał Kiedrzynek: „Wartości chronione i zagrożone w prawie ochrony środowiska”
  7. mgr Anna Mitręga: „Aksjologia w prawie administracyjnym na przykładzie postępowania o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym”
  8. mgr Juliusz Góraj: „Partycypacja a wartość w prawie samorządu terytorialnego”
  9. Anna Mazur: „Wyważenie wartości w prawie administracyjnym- analiza aktów normatywnych i orzecznictwa”

   

  12.45- 13.15- przerwa kawowa

  PANEL IV

  Sala 1.20

  Godzina: 13.15- 14.45

  14-45- 15.15- dyskusja      

  Moderator: Dominika Dawiec

  1. Magdalena Suska: „Informacja jako wartość podstawowa w prawie administracyjnym”
  2. Paweł Szorc: „Autonomia informacyjna jednostki, jako wartość leżąca u podstaw ochrony danych osobowych”
  3. Bartłomiej Zydel: „ Apteka dla aptekarza: o wyważeniu wartości na gruncie ustawy- Prawo farmaceutyczne”
  4. mgr Łukasz Czarnecki: „Prawo ochrony zdrowia jako wartość chroniona”
  5. mgr Magdalena Wrzalik: „Aksjologiczne problemy funkcjonowania instytucji rejestrów wyborców i spisów wyborców”
  6. Sebastian Czechowicz: „ Europejski Kodeks Dobrej Administracji jako modelowy przykład relacji państwo- obywatel”
  7. mgr Marta Szulc: „ Naruszenie zasady dobrej administracji w świetle nowelizacji ustawy o służbie cywilnej”
  8. Marta Zwierz: „ Instrumentalizacja sankcji w prawie administracyjnym”
  9. mgr Paweł Majczak: „ Aksjologia sankcji administracyjnych”

   

  Do zobaczenia 9 maja 2017 roku o godzinie 9.00!

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.