PL

ZAPROSZENIE do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Metody empiryczne w badaniach nad prawem, administracją i polityką”, Akademia Ignatianum w Krakowie

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Metody empiryczne w badaniach nad prawem, administracją i polityką”, która odbędzie się w dniu 15 września 2017 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie

Celem planowanej konferencji jest stworzenie okazji do wzajemnej wymiany wiedzy  i doświadczeń oraz podjęcia dyskusji przez badaczy wykorzystujących metody empiryczne w rozwiązywaniu problemów naukowych związanych z funkcjonowaniem instytucji działających w zakresie szeroko rozumianej sfery publicznej, w szczególności w kontekście aktualnych zjawisk zachodzących w systemie prawnym, administracji publicznej oraz w świecie polityki. Wystąpienia mogą dotyczyć procesów zachodzących w Polsce, w innych krajach lub w środowisku międzynarodowym.

         Do przesyłania zgłoszeń na konferencję zapraszamy osoby indywidualne (posiadające co najmniej stopień naukowy magistra) lub zespoły badawcze zainteresowane przedstawieniem i poddaniem pod dyskusję z innymi uczestnikami założeń, przebiegu lub wyników prowadzonych przez siebie projektów badawczych, których wyniki nie zostały jeszcze opublikowane lub zostały opublikowane jedynie częściowo. Prezentacje mogą dotyczyć zarówno ogólnych kwestii metodologicznych w ramach podejść ilościowych lub jakościowych, jak i problemów związanych realizacją konkretnych projektów empirycznych.

         Obrady przebiegały będą w formie zbliżonej do warsztatowej, a każdy z uczestników będzie miał okazję przedstawić trzydziestominutową prezentację, po której nastąpi etap zadawania pytań i dyskusji. Do uczestnictwa zapraszamy w szczególności młodych naukowców, którzy poprzez prezentację aktualnego stanu zaawansowania własnych projektów badawczych będą mieli możliwość uzyskania opinii lub porad od innych badaczy. W zamierzeniu organizatorów konferencja będzie miała charakter cykliczny, co pozwoli uczestnikom na podjęcie długoterminowej współpracy.

 Szczegółowe informacje organizacyjne:

  • termin przesyłania abstraktów o objętości nie większej niż 300 słów (według  formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej): 15 sierpnia 2017 r.;
  • abstrakty prosimy przesyłać na adresy e-mailowe Członków Komitetu Organizacyjnego: mateusz.pekala@ignatianum.edu.pl, radoslaw.zyzik@ignatianum.edu.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Konferencja empiryczna – abstrakt”;
  • uwaga: ze względu na ograniczone ramy czasowe warsztatu organizatorzy przeprowadzą procedurę kwalifikacji nadesłanych abstraktów. Wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone nie później niż do dnia 22 sierpnia 2017 r.;
  • opłata za uczestnictwo w konferencji: 100 zł;
  • opłatę należy uiścić do dnia  8 września 2017 r. Dane do przelewu zostaną podane uczestnikom po zakwalifikowaniu abstraktów;
  • organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegu uczestników (mogą natomiast udzielić pomocy w znalezieniu zakwaterowania). Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz obiad;
  • w trakcie konferencji zostanie przedstawiona propozycja publikacji monografii wieloautorskiej na podstawie referatów oraz wniosków z obrad.

 

Dane kontaktowe do Członków Komitetu Organizacyjnego Konferencji:

  • dr Mateusz Pękala, mateusz.pekala@ignatianum.edu.pl, tel. +48 504-175-507,
  • dr Radosław Zyzik, radoslaw.zyzik@ignatianum.edu.pl, tel. +48 785-032-108.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załaczonym pliku.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.