Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego 2022

Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego 2022

Czas i miejsce

ŁÓDŹ, 13-15 czerwca 2022 r.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

e-mail zjazdkpm2022@wpia.uni.lodz.pl

Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój prawa międzynarodowego przez sądy w XXI wieku”

 • Szanowni Państwo,

  W dniach 13-15 czerwca 2022 r. zapraszamy na Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego – Ogólnopolską Konferencję Naukową Rozwój prawa międzynarodowego przez sądy w XXI wieku”, która pierwotnie była planowana na maj 2020 roku. Gospodarzem Zjazdu będzie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W imieniu swoim i współpracowników z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych oraz Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego ponawiamy zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu.

   

  /-/prof. dr hab. Anna Wyrozumska, Kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego

  /-/prof. UŁ dr. hab. Jacek Skrzydło, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych

 • CEL I ZAKRES KONFERENCJI

  Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego – Ogólnopolską Konferencję Naukową Rozwój prawa międzynarodowego przez sądy w XXI wieku”

  Wybór tematu konferencji zainspirowany został 100. rocznicą przyjęcia statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, która minęła 13 grudnia 2020 r. To świetny punkt wyjścia do podjęcia głębszych rozważań nad tym, czy i jak sądownictwo międzynarodowe, a także inne zinstytucjonalizowane mechanizmy rozstrzygania sporów (trybunały arbitrażowe, mechanizm WTO, itp.) zmieniły prawo międzynarodowe, zarówno pod względem systemowym, jak i materialnym. Z drugiej strony, przedmiotem refleksji ma być także rola sądów krajowych w tworzeniu i rozwijaniu prawa międzynarodowego, jego stosowanie w porządku krajowym, a w efekcie zapewnianie skuteczności prawu międzynarodowemu i wynikającym z niego zobowiązaniom w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym. Chcielibyśmy jednak, by rozważania w ramach konferencji skupiły się przede wszystkim na dorobku XXI wieku. Przy takim ujęciu celów badawczych, nie da się uniknąć porównań, nawiązania do historycznych wydarzeń i orzeczeń kształtujących system prawa międzynarodowego. Tak ukierunkowana dyskusja ma prowadzić do bardziej ogólnych wniosków nad rolą sądów w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, z uwzględnieniem także wpływu pozaprawnych czynników oraz ograniczeń sędziowskiej swobody orzekania, wynikających m. in. z norm kompetencyjnych i proceduralnych.

  Ponieważ główny temat i cele konferencji zostały określone szeroko, proponujemy podział na następujące, bardziej szczegółowe obszary tematyczne (które będą organizacyjnie odpowiadały panelom konferencyjnym):

  1. Interpretacja prawa międzynarodowego przez sądy międzynarodowe i krajowe
  2. Zwyczaj i ogólne zasady prawa w orzecznictwie sądów międzynarodowych i krajowych
  3. Rola sądów międzynarodowych i krajowych w rozwoju różnych obszarów prawa międzynarodowego
 • ORGANIZATORZY

  Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych
  Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego

  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

 • TERMINY

  Udział w konferencji z referatem lub bez referatu prosimy zgłaszać do 31 marca 2022 r.

  O zakwalifikowaniu wystąpienia poinformujemy mejlowo do 15 kwietnia 2022 r.

   

 • OPŁATA - ZAKWATEROWANIE

  Opłata konferencyjna z tytułu uczestnictwa w Zjeździe Katedr wynosi:

  - z noclegiem: 1050,00 PLN
  - bez noclegu: 700,00 PLN

  Opłata obejmuje nocleg, wyżywienie podczas konferencji i inne koszty organizacyjne. Wystawienie faktury jest możliwe na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty/wskazaną w tytule przelewu. Opłatę prosimy uiścić do 30 kwietnia 2022 r. na rachunek bankowy:

  Uniwersytet Łódzki
  Bank Pekao S.A.   76 1240 6292 1111 0011 1155 6666
  Tytuł: Zjazd Katedr PM 2022 – [imię i nazwisko uczestnika, reprezentowana instytucja]

  W przypadku rezygnacji z udziału w Zjeździe opłata konferencyjna nie będzie zwracana.

  W ramach opłaty konferencyjnej Organizatorzy zapewniają uczestnikom Zjazdu noclegi w dniach 13/14 oraz 14/15 czerwca 2022 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi 
  Centrum dysponuje niedużym parkingiem (uczestnicy konferencji nie ponoszą dodatkowej opłaty), ale do dyspozycji uczestników Zjazdu jest również parking Wydziału Prawa i Administracji UŁ (w odległości ok. 300 m od Centrum Szloleniowo-Konferencyjnego)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.