Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook
20.05.2021 Konkursy/ Stypendia

Dobra wiara w prawie konstytucyjnym - grant NCN dla dr A. Chmielarz-Grochal i dr J. Sułkowskiego

Konkurs OPUS 2020

Szanowni Państwo informujemy, że Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie projektu badawczego na temat: „Dobra wiara w prawie konstytucyjnym”, którego współautorami są dr Anna Chmielarz-Grochal oraz dr Jarosław Sułkowski.
Finansowanie w wysokości 672 759 zł. przyznano w ramach konkursu Opus 2020. Kierownikiem  projektu jest dr hab. Jan Paweł Podkowik (UW).

Gratulujemy!

Projekt ma na celu dowieść, że następujące hipotezy są prawdziwe: 

  • Dobra wiara wpisuje się w istotę konstytucji jako umowy społecznej określającej ramy sprawowania władzy w państwie i relacje między władzami, jak i między państwem a jednostką. 
  • Dobra wiara w prawie konstytucyjnym wynika z powinności takiego działania lub wyboru takiego sposobu rozumienia przepisów konstytucyjnych, które będą podejmowane dla dobra wspólnego, z poszanowaniem konstytucyjnej aksjologii, reguł lojalności wobec innych organów władzy publicznej, jednostek, a także wspólnoty międzynarodowej. 
  • Stosowanie konstytucji opiera się na domniemaniu dobrej wiary czyli założeniu, że zasadniczym motywem działania na podstawie konstytucji ma być jej przestrzeganie. 
  • Dobra wiara w prawie konstytucyjnym jest konstrukcją normatywną (tzn. normą konstytucyjną), kształtującą powinności podmiotów stosujących konstytucję. 
  • Egzekwowanie dobrej wiary jest potrzebnym instrumentem ochrony nadrzędności konstytucji, który może przyczynić się do ochrony przed jej instrumentalizacją, a w konsekwencji – przed osłabianiem rządów prawa.

Efektem badań realizowanych w ramach projektu będzie poszerzenie kontekstu, w jakim dokonuje się obecnie ocena dopuszczalności działań podejmowanych w procesie stosowania i wykładni konstytucji. Przyjęta metoda badawcza zakłada przeprowadzenie analizy źródeł (przepisów prawa, orzecznictwa sądów konstytucyjnych i najwyższych) oraz wyników ankiet przeprowadzonych z konstytucjonalistami, ekspertami oraz przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych, władzy wykonawczej i sędziami w Polsce i wybranych państwach. Na tej podstawie wskazane zostaną elementy wspólne koncepcji dobrej wiary, stanowiącej uniwersalne pojęcie konstytucyjne możliwe do zastosowania w praktyce konstytucyjnej państw o różnych tradycjach demokratycznych. Projekt dostarczy zatem wiedzy na temat kryterium mającego swoje źródło w obiektywnym przymusie postępowania w sposób wierny konstytucji i jej postanowieniom. W ten sposób wskazywać będzie swoiste remedium na kryzysy konstytucyjne, z którym tak często mamy do czynienia we współczesnym świecie.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.