PL
19.01.2018 Konkursy/ Stypendia

III edycja otwartej procedury zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych

Jest nam niezmiernie miło poinformować o uruchomieniu z dniem 17 stycznia 2018 r. III edycji otwartej procedury zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych, które zostaną przeprowadzone w latach 2019– 2020.

Zgłoszenia zawierające ogólny temat proponowanego badania i krótkie uzasadnienie należy składać do 14 lutego br. za pośrednictwem strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - Zgłoś propozycję badań. Do składania propozycji tematów są zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i instytucji publicznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich jako niezależny organ ds. równego traktowania jest zobowiązany, zgodnie z art. 17b pkt 2 ustawy z 15 lipca 1987 r., do prowadzenia niezależnych badań dotyczących dyskryminacji z następujących przesłanek: płeć, rasa, pochodzenie etniczne i narodowość, religia, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientacja seksualna.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania tematów, które Państwa zdaniem są ważne i powinny być zbadane ze względu na wpływ jaki mają na konkretną grupę społeczną oraz zasadę równego traktowania i przestrzegania praw człowieka.

Prosimy też o sprawdzenie, czy podobny temat nie został zgłoszony w poprzednich edycjach. Można zgłaszać tematy wcześniej zgłoszone, ale warto podać aktualne uzasadnienie.

Wybrane tematy nie będą zlecane do realizacji autorom propozycji. Wybór podmiotu wykonującego badanie na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków budżetowych.

Szczegóły dotyczące konsultacji tematów badań można znaleźć pod linkiem https://www.rpo.gov.pl/pl/content/badania-antydyskryminacyjne-RPO.

Zachęcamy również do zapisywania się do Newslettera RPO „Równe Traktowanie” [Subskrypcja newslettera].

Dodatkowo dla przykładu:

W I edycji zostały wybrane następujące tematy:
1) dostępność do lekcji etyki i lekcji religii mniejszościowych w szkołach,
2) wsparcie osób starszych w miejscu zamieszkania,
3) równe traktowanie osób transpłciowych na rynku pracy,
4) dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami.

W II edycji wybrano i podjęto tematy:
1) Molestowanie, w tym molestowanie seksualne na uczelniach wyższych (raport ukaże się w tym roku)
2) Równe traktowanie ze względu na wyznanie na rynku pracy (raport ukaże się w tym roku)
3) Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
4) Przestępstwa motywowane uprzedzeniami wobec wybranych grup społecznych
5) Dostępność opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami (realizacja w 2018 r.)

Pod powyższymi cyframi znajdują się linki do raportów z badań. Wszystkie raporty z serii Zasada Równego Traktowania. Prawo i Praktyka są również dostępne na stronie internetowej RPO.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.