PL
23.08.2019 Konkursy/ Stypendia

Konkurs na stanowisko doktorant - stypendysta

Czas i miejsce

Nazwa jednostki: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

Rozstrzygnięcie: do 15 września 2019 r., 18:00

Dodatkowych informacji udziela dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ (mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl).

Nazwa jednostki: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

Nazwa stanowiska: doktorant - stypendysta

Wymagania:

 • Posiadanie statusu doktoranta;
 • znajomość prawa Unii Europejskiej, prawa konsumenckiego i prawa nowych technologii udokumentowana referatami na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, publikacjami w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych lub monografiach;
 • pobyt naukowy lub projekt naukowy wykonywany w wiodącym ośrodku europejskim (uniwersytet, centrum naukowe, instytucje UE) lub dyplom uzyskany w takim ośrodku;
 • doświadczenie wynikające z kierowania co najmniej 1 projektem naukowym finansowanym przez jednostkę zewnętrzną wobec jednostki naukowej;
 • płynna znajomość języka angielskiego, niemieckiego i polskiego.

Opis zadań:

Doktorant – stypendysta będzie członkiem zespołu realizującego projekt badawczy pt. „Ochrona konsumenta a sztuczna inteligencja. Między prawem a etyką” (nr projektu: 2018/31/B/HS5/01169) pod kierunkiem dr hab. Moniki Namysłowskiej, prof. UŁ.

Zadania:

 • realizacja zadań badawczych w ramach projektu, w tym badanie podstaw aksjologicznych ochrony konsumentów, analiza prawa niemieckiego, UE i polskiego, m.in. w zakresie niedozwolonych warunków umownych i nieuczciwych praktyk handlowych;
 • publikowanie wyników badań w recenzowanych czasopismach naukowych;
 • uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz przeprowadzanie konsultacji z ekspertami;
 • prezentowanie uzyskanych wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys naukowy wraz z wykazem najważniejszych publikacji, wygłoszonych referatów, projektów naukowych, stypendiów, nagród i wyróżnień;
 • zaświadczenie o posiadaniu statusu doktoranta lub uczestnika seminarium doktorskiego wydane przez jednostkę naukową lub promotora/prowadzącego seminarium doktorskie;

Wymagane dokumenty należy przesłać do dr hab. Moniki Namysłowskiej, prof. UŁ na adres: mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS

Termin składania ofert: 7 września 2019 r., 18:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 2800 zł netto/miesiąc przez okres 15 miesięcy oraz pokrycie kosztów do 22 000 zł w ciągu 15 miesięcy, związanych z krajowymi i zagranicznymi wyjazdami konferencyjnymi i konsultacjami z ekspertami. Planowane rozpoczęcie finansowania: 15.11.2019 r.

Dodatkowe informacje:

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 27 października 2016 r.

Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, jak również do nierozstrzygnięcia konkursu.

Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Dodatkowych informacji udziela dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ (mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl).

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów przez UŁ znajdują się na stronie: https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/dokumenty.

Rozstrzygnięcie: do 15 września 2019 r., 18:00

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.