PL
23.08.2019 Konkursy/ Stypendia

Konkurs na stanowisko stypendysta /doktorant - stypendysta

Czas i miejsce

Nazwa jednostki: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

Nazwa stanowiska: stypendysta/doktorant – stypendysta

Dodatkowych informacji udziela dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ (mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl).

Nazwa jednostki: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

Nazwa stanowiska: stypendysta/doktorant – stypendysta

Wymagania:

 • Posiadanie statusu doktoranta lub uczestnika seminarium doktorskiego w zakresie nauk prawnych;
 • znajomość prawa francuskiego, prawa Unii Europejskiej, prawa konsumenckiego i prawa nowych technologii udokumentowana referatami na konferencjach naukowych, publikacjami lub odpowiednimi certyfikatami/dyplomami;
 • płynna znajomość języka angielskiego, francuskiego i polskiego;
 • motywacja do pracy naukowej i dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.

 Opis zadań:

Stypendysta/doktorant – stypendysta będzie członkiem zespołu realizującego projekt badawczy pt. „Ochrona konsumenta a sztuczna inteligencja. Między prawem a etyką” (nr projektu: 2018/31/B/HS5/01169) pod kierunkiem dr hab. Moniki Namysłowskiej, prof. UŁ.

Zadania:

 • realizacja zadań badawczych w ramach projektu, w tym zbieranie materiałów źródłowych, badanie podstaw aksjologicznych ochrony konsumentów, analiza prawa francuskiego, UE i polskiego, m.in. w zakresie agresywnych praktyk handlowych wynikających z zastosowania sztucznej inteligencji;
 • publikowanie wyników badań w recenzowanych czasopismach naukowych;
 • uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz przeprowadzanie konsultacji z ekspertami;
 • prezentowanie uzyskanych wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

 Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys naukowy wraz z wykazem najważniejszych publikacji, wygłoszonych referatów, stypendiów, nagród i wyróżnień;
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku prawo;
 • zaświadczenie o posiadaniu statusu doktoranta lub uczestnika seminarium doktorskiego wydane przez jednostkę naukową lub promotora/prowadzącego seminarium doktorskie;

Wymagane dokumenty należy przesłać do dr hab. Moniki Namysłowskiej, prof. UŁ na adres: mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS

Termin składania ofert: 7 września 2019 r., 18:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 1100 zł netto/miesiąc przez okres 35 miesięcy oraz pokrycie kosztów do 22 000 zł w ciągu 35 miesięcy, związanych z krajowymi i zagranicznymi wyjazdami konferencyjnymi i konsultacjami z ekspertami. Planowane rozpoczęcie finansowania: 15.11.2019 r.

Dodatkowe informacje:

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 27 października 2016 r.

 Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, jak również do nierozstrzygnięcia konkursu.

Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Dodatkowych informacji udziela dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ (mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl).

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów przez UŁ znajdują się na stronie: https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/dokumenty.

Rozstrzygnięcie: do 15 września 2019 r., 18:00

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.