PL
19.09.2019 Konkursy/ Stypendia

Laboratorium „Klinika prawa technologii przyszłości” - REKRUTACJA

Ruszyła rekrutacja na zajęcia Laboratorium „Klinika prawa technologii przyszłości”. W sprawie rekrutacji należy zgłaszać się do dr hab. Moniki Namysłowskiej, prof. UŁ mailowo: mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl. Szczegóły poniżej.

Laboratorium „Klinika prawa technologii przyszłości”

Kierownik projektu: dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ

Język: polski (zajęcia), angielski (szkoła wiosenna)

Liczba godzin: 2x30 (student jest zobowiązany do zaliczenia obu części laboratorium)

Forma: laboratorium

Czas trwania: semestr zimowy i semestr letni

ECTS: 8 (WPiA UŁ nie będzie pobierać ze względu na udział w laboratorium dodatkowych opłat za zgromadzenie ponadprogramowej liczby punktów ECTS)

Uczestnicy: studenci 3, 4 lub 5 roku, studia jednolite magisterskie, kierunek prawo, tryb stacjonarny; studenci 2 lub 3 roku JSM oraz 1 i 2 roku USM, kierunek informatyka, tryb stacjonarny

Opis projektu:

Celem zajęć jest rozwój wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych o kluczowym znaczeniu dla prawników XXI w. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej formuły zajęć (symulacja procesu dotyczącego sporu z przyszłości), studenci uzyskują możliwość pogłębienia swojej wiedzy w wybranych dziedzinach prawa, a także doskonalenia umiejętności w zakresie jej praktycznego zastosowania w nowych kontekstach. Interdyscyplinarny charakter zajęć znajduje odzwierciedlenie nie tylko w sformułowanym kazusie, który zawiera elementy z kilku dziedzin istotnych dla funkcjonowania nowych technologii, doborze studentów z zakresu prawa oraz informatyki, lecz także w doborze kadry akademickiej (pracownicy różnych katedr, a zarazem przedstawiciele różnych profesji prawniczych). Formuła symulacji procesu (moot court) dodatkowo stymuluje rozwój umiejętności miękkich, takich jak praca w grupie, kreatywność, formułowanie argumentów, dostosowywanie się do zmieniających się warunków czy odporność na stres. Realizacja zajęć w ramach współpracy międzynarodowej, również w formie tygodniowej szkoły wiosennej, pozwala ponadto na wymianę doświadczeń z partnerami zagranicznymi, promując rozwój kompetencji językowych i międzykulturowych.

Rekrutacja:

  • list motywacyjny i CV oraz zaświadczenie o znajomości jęz. angielskiego na poziomie B2 należy przesłać do 3.10.2019 r. na adres mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl
  • w terminie, który zostanie podany kandydatom, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z komisją w składzie dr hab. Monika Namysłowska (kierownik projektu) oraz prof. UŁ oraz dr hab. Teresa Wyka, prof. UŁ (Prodziekan ds. studiów jednolitych magisterskich)

  • wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od dnia przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

Przebieg zajęć:

  • zajęcia rozpoczną się wizytą w agencji SEM Bluerank (www.bluerank.pl)
  • studenci będą uczestniczyć w wykładach dotyczących m.in. prawa nowych technologii, przygotowywania pism procesowych prowadzonych przez pracowników WPiA UŁ oraz praktyków będących partnerami projektu: radców prawnych i adwokatów z kanclelarii Lubasz i Wspólnicy oraz sędziów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
  • studenci podzieleni na 3 grupy (sąd oraz pełnomocnicy) będą przygotowywać pisma procesowe oraz wyrok pod kierunkiem pracowników WPiA UŁ oraz ww. praktyków
  • na przełomie lutego i marca odbędzie się symulacja rozprawy sądowej
  • na początku kwietnia studenci uczestniczą w szkole wiosennej na Uniwersytecie Katolickim w Lyonie razem z uczestnikami z pozostałych 4 uniwersytetów europejskich
  • istnieje możliwość przygotowania i publikacji artykułu naukowego w oparciu o analizowany kazus

Zapisy: Udział w laboratorium nie podlega zapisom elektronicznym

Ocena: Uczestnictwo w zajęciach oraz ocena pism procesowych i udziału w rozprawie sądowej

Uczestnicy: studenci 3, 4 lub 5 roku, studia jednolite magisterskie, kierunek prawo, tryb stacjonarny; studenci 2 lub 3 roku JSM oraz 1 i 2 roku USM, kierunek informatyka, tryb stacjonarny.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.