Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook
14.12.2021 Konkursy/ Stypendia

PHC POLONIUM dla dr Katarzyny Pfeifer-Chomiczewskiej

Dr Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska uzyskała finansowanie projektu naukowego pt. "Adopcja: od praw dziecka do prawa do dziecka? Perspektywa europejska na przykładzie prawa francuskiego i polskiego." w ramach PHC POLONIUM. Przyznana kwota to 24 400 zł.

Adopcja w swych założeniach została pomyślana z jednej strony jako instytucja działająca w interesie dziecka, które z różnych przyczyn pozbawione zostało naturalnego środowiska rodzinnego, a z drugiej strony jako instytucja służąca również adoptującym, gdyż pozwala ona zaspokajać naturalny dla człowieka instynkt opiekuńczy wobec istoty nieporadnej czy słabej, którą bez wątpienia jest dziecko - mówi dr Pfeifer-Chomiczewska.  Mając na uwadze zachodzące zmiany m.in. społeczne, chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy prawa i dobro dziecka nadal odgrywają kluczową rolę w procesie adopcyjnym, czy też może współczesne społeczeństwa, a za nimi prawo, zmierzają w kierunku usankcjonowania tzw. prawa do dziecka?  Wraz z ewolucją społeczeństwa i obyczajowości, obserwujemy bowiem ewolucję modelu rodziny. Coraz częstszym zjawiskiem są tzw. rodziny "patchworkowe”; na sile przybierają działania zmierzające do otwarcia adopcji dla osób homoseksualnych bądź pozostających w związkach jednopłciowych, ale też praktyki uciekania się do surogacji z wykorzystaniem adopcji.  Swoboda przemieszczania się oraz postępująca globalizacja sprawiają, że wzrasta liczba adopcji zagranicznych, a wraz z nimi liczba problemów prawnych z elementem transgranicznym. Chcemy również zastanowić się, czy organizacja struktur adopcyjnych sprzyja procesowi adopcyjnemu, czy też go utrudnia? Czy rozwiązania i inicjatywy mające na celu zapobieganie porzucaniu dzieci w niebezpiecznych warunkach (np. "okno życia") oraz nadużyciom adopcji (np. zapobieganie handlowi ludźmi) zdają swój egzamin? Kiedy i na jakich zasadach dziecku adoptowanemu przysługuje prawo do uzyskania informacji o rodzicach biologicznych i ich poznania? Między innymi te zagadnienia obejmuje nasz polsko-francuski projekt badawczy i mam nadzieję, że analiza obwiązujących norm prawnych, jak również barier prawnych, społecznych i politycznych ograniczających adopcję w Polsce i we Francji, będzie impulsem do wypracowania nowych rozwiązań prawnych, w tych obszarach, w których okaże się to konieczne.  

Celem współpracy jest porównanie systemów prawa francuskiego i polskiego w zakresie rozwiązań dotyczących instytucji przysposobienia, zwanej również adopcją. Adopcja w swych założeniach została pomyślana z jednej strony jako instytucja działająca w interesie dziecka, które z różnych przyczyn pozbawione zostało naturalnego środowiska rodzinnego, a z drugiej strony jako instytucja służąca również adoptującym, gdyż pozwala ona zaspokajać naturalny dla człowieka instynkt opiekuńczy wobec istoty nieporadnej czy słabej, którą bez wątpienia jest dziecko. Problematyka przysposobienia nie jest jednak tylko i wyłącznie zagadnieniem o charakterze krajowym. Jest to bowiem instytucja stanowiąca przedmiot zainteresowania licznych aktów o charakterze europejskim i międzynarodowym. Nie ulega również wątpliwości, że ewolucja społeczeństwa i koncepcji rodziny oraz postęp nauk medycznych, wpływają na rolę, jaką odgrywa i będzie odgrywać w przyszłości instytucja adopcji sięgająca swymi korzeniami prawa rzymskiego.

W ramach projektu, planowane jest:

  • dokonanie wieloaspektowej analizy instytucji adopcji oraz oceny obowiązujących rozwiązań z ewentualnym wskazaniem koniecznych zmian,
  • a także znalezienie odpowiedzi na kluczowe pytanie, czy prawa i dobro dziecka nadal odgrywają kluczową rolę w procesie adopcyjnym, czy też może zmierzamy w kierunku usankcjonowania tzw. prawa do dziecka?

Program realizowany jest we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu François Rabelais w Tours, a francuskim koordynatorem projektu jest dr Fabienne Labelle.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.