PL

jubileusz Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej

Dziekan, Katedra Prawa Cywilnego oraz Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, informują, że 27 października 2017 r. o godzinie 11-tej, w Pałacu Biedermanna (Łódź, ul. Franciszkańska 1/3) odbędzie się uroczystość dla uczczenia jubileuszu pani Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej

Profesor Biruta Petrykowska-Lewaszkiewicz - z Uniwersytetem Łódzkim związana niemal od początku jego istnienia, współtworzyła siłę i potencjał Wydziału Prawa i Administracji łódzkiej uczelni. Wychowała wiele pokoleń wybitnych prawników, aktywnie uczestniczyła w tworzeniu ustroju wolnej Polski, a wcześniej stawała w obronie tych, którzy o wolność walczyli. W Pałacu Biedermanna obchodziła jubileusz 90-lecia. Na uroczystość, oprócz władz uczelni, przybyli przyjaciele i wychowankowie Pani Profesor. Wielu z nich zajmowało lub zajmuje najważniejsze stanowiska państwowe na szczeblu samorządowym i ogólnopolskim. Obecni byli również pracownicy i studenci UŁ.

Główna część jubileuszu zorganizowana została w Auli Pałacu, na pierwszym piętrze. Głos zabrało kilkunastu zaproszonych gości, między innymi tych, którzy spotkali się z Panią Profesor Petrykowską-Lewaszkiewicz na drodze zawodowej.

Wybitna inteligencja serca i umysłu, to zdanie najlepiej opisuje Panią Profesor Petrykowską-Lewaszkiewicz. Charakteryzuje ją miłość do bliźniego - mówiła Pani Profesor Małgorzata Pyziak-Szafnicka, kierownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA UŁ i sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Przypomniała też kilka historii z życia jubilatki, między innymi tę z okresu strajków studenckich na Wydziale Prawa.

Pani Profesor Agnieszka Liszewska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego mówiła o tym, co ona i jej pokolenie zawdzięcza jubilatce: Nauczyła nas Pani Profesor, że jesteśmy odpowiedzialni za to, jak będą wyglądały kolejne pokolenia prawników oraz, że wymagania jakie stawiamy studentom to wyraz szacunku, jakim ich obdarzamy.

Pani Profesor nauczyła nas co to jest wina, nauczyła nas różnicy między profesjonalistą, a profanem, nauczyła nas, że postęp w prawie musi być przemyślany. To od niej uczyliśmy się sumienności, skrupulatności i pięknego języka – powiedział w czasie laudacji prof. Wojciech Katner, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UŁ.

Profesor Andrzej Mączyński, były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspominał współpracę z Panią Profesor Lewaszkiewicz-Petrykowską w Trybunale Konstytucyjnym w drugiej połowie lat 90’, tuż po wejściu w życie Konstytucji: W tym okresie wielkiego wyzwania, jakim było wypełnienie ustawy zasadniczej treścią, głos Pani Profesor reprezentował mądrość państwową. Wkład Pani Profesor w powstawanie uzasadnień i jej wypowiedzi podczas narad jest nie do przecenienia.

Zazdroszczę Pani Profesor dobroci, poczucia humoru lekko podszytego złośliwością i życzliwością - mówiła Pani Profesor Ewa Łętowska, pierwszy rzecznik praw obywatelskich w Polsce i były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Wspominała, że pierwsze ich spotkanie miało miejsce 55 lat temu, podczas zjazdu katedr prawa w Kazimierzu Dolnym. Kolejny raz spotkały się już jako sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym.

Pani Profesor wciąż promienieje – dodała Profesor Łętowska.

Dla kolejnych pokoleń pracowników UŁ Pani Profesor jest legendą, dziękujemy za Pani niezłomność w trudnych czasach i wkład w dzisiejszą dyskusję o zmianach w nauce – powiedziała Pani Profesor Elżbieta Żądzińska, Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. Nauki.

Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego napisał w przesłanym na piątkową uroczystość adresie, że Pani Profesor Biruta Petrykowska-Lewaszkiewicz tworzyła podwaliny cywilistyki na UŁ i miała ogromny wpływ na kształtowanie ustroju wolnej Polski.

Jubilatka mówiła o swoich studiach i egzaminach, swojej pracy badawczej na Uniwersytecie Łódzkim, mentorach i wychowankach.

Nauka zawsze rodzi się w dyskusji, a nie w grzecznym potakiwaniu, nie potrafię pojąć dlaczego niektórzy wciąż o tym zapominają – to jeden z najbardziej znamiennych cytatów z wystąpienia Pani Profesor.

Profesor Biruta Petrykowska-Lewaszkiewicz urodziła się w 1927 roku w Krakowie. Maturę zdawała podczas II wojny światowej, na tajnych kompletach w Częstochowie. W czasie wojny pomagała też, pracując jako łączniczka, polskim oddziałom partyzanckim. Studia Prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1949 roku, w tym samym roku zaczęła pracę na Uniwersytecie Łódzkim jako asystentka w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierunkiem Prof. Adama Szpunara. Jej głównym polem działalności badawczej były zagadnienia odpowiedzialności cywilnej m.in. pojęcie winy deliktowej i zasadą ryzyka. Zgłębiała również zagadnienia prawa umów. W latach 1981-1984 i 1993-1996 była Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Od 1983 do 1997 roku kierowała Katedrą Prawa Cywilnego na tym wydziale. Od 1997 do 2006 roku pełniła funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa cywilnego – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przez trzy dekady była profesorem Międzynarodowego Wydziału Prawa Porównawczego w Strasburgu, gdzie kształciła prawników z całego świata. W 2002 roku otrzymała tytuł doktora honoris causa M. Schumana w Strasburgu. Wciąż jest aktywnym pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji i uczestnikiem życia naukowego w Polsce i na świecie.

Ostatnio, zwierzyłam się Pani Profesor, że z powodów osobistych musiałam odwołać zajęcia. Odpowiedziała od razu „Trzeba było dzwonić, przecież bym Cię zastąpiła!” - zdradziła podczas swojego wystąpienia Profesor Małgorzata Pyziak-Szafnicka. 

Fotorelacja z jubileuszu.

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.