PL

Międzynarodowa konferencja „Reforma prawa zamówień publicznych II. Sektor użyteczności publicznej i PPP”

Czas i miejsce

8-9 października 2015 r., Łódź

 • MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „REFORMA PRAWA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH II. Sektor użyteczności publicznej i PPP”

  Centrum Zamówień Publicznych i PPP oraz Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki) oraz Urząd Miasta Łodzi serdecznie zapraszają na MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ „REFORMA PRAWA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH II. Sektor użyteczności publicznej i PPP”. 

  Nasza pierwsza konferencja (6-7.10.2014) poświęcona reformie zamówień publicznych została wysoko oceniona przez uczestników, stąd postanowiliśmy rozpocząć cykl konferencji dotyczących ww. problematyki. Celem konferencji w 2015 r. jest dalsza analiza regulacji prawnych dotyczących systemu zamówień publicznych. Analizowane będą zarówno przyjęte w 2014 r. nowe dyrektywy Unii Europejskiej, jak również regulacje prawa polskiego. Nasze rozważania będą w szczególności dotyczyły sektora użyteczności publicznej oraz PPP.

  Konferencja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych: zamawiających, wykonawców, naukowców oraz praktyków. Analiza uregulowań prawnych będzie zatem ukazana w kontekście praktycznych problemów uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

  Konferencja podzielona jest na panele tematyczne dotyczące reformy prawa UE, aktualnych i planowanych zmian w polskim prawie zamówień publicznych, problemów zamówień publicznych w sektorze energetycznym, wodno-kanalizacyjnym oraz transportowym, jak również problemów związanych z wdrażaniem PPP.

  Wystąpienia wygłoszą m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Urzędu Zamówień Publicznych, OLAF, uniwersytetów polskich i zagranicznych oraz praktycy stosujący ustawę Prawo zamówień publicznych. Naszymi prelegentami będą m.in. Prof. Ryszard Szostak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Andrzej Borowicz, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ; dr hab. Michał Kania, Uniwersytet Śląski: dr Henryk Nowicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zagranicznymi prelegentami będą m.in.  prof. Chris Bovis, University of Hull, UK, prof. Tunde Tatrai, Corvinius University, Budapest, Hungary, dr Ama Eyo, University of Bangor, UK, prof. Martin Trybus, University of Birmingham, UK, dr Zbigniew Raczkiewicz, Urząd Publikacji UE.

  Po konferencji planowana jest publikacja wystąpień prelegentów oraz innych zgłoszonych artykułów w postaci monografii. 

  Bliższe informacje: www.konferencjazp2015.pl

   

 • INTERNATIONAL CONFERENCE “REFORM OF THE PUBLIC PROCUREMENT LAW II. Utilities sector and PPP”

  Centre for Public Procurement and Public-Private Partnership and the Chair of European Economic Law, Faculty of Law and Administration, University of Lodz along with Mayor of Łódź hereby cordially invite to the INTERNATIONAL CONFERENCE “REFORM OF THE PUBLIC PROCUREMENT LAW II. Utilities sector and PPP” which will be held on 8-9th of October 2015 at the Faculty of Law and Administration of University of Lodz, Poland.

  Our previous conference in 2014 on reform of public procurement law  have been highly appreciated by the participants, therefore we have decided to start a series of conferences on above mentioned topics. The aim of 2015 conference is further analysis of the regulation on public procurement system. The subject of the analysis will be both new European Union directives adopted in 2014 and Polish regulations.

  The conference is addressed to all those interested in public procurement: authorities, contractors, academics and practitioners. Law analysis will be therefore conducted in the context of practical issues and problems of contracting parties during public procurement procedure.

  The conference is divided into separate discussion panels concerning: reform of EU law, current and planned amendments in Polish procurement law, problems in energy, watern and sewage and transport sector as well as problems related to implementing PPP.

  The presentations will be given by, among others, representatives of European Comission, Public Procurement Office, Polish and foreign Universities and practitioners using public procurement law acts on daily basis.

  Publication of all presentations and other submitted articles is planned in a form of a monograph.

  More info: www.konferencjazp2015.pl

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.