PL

Międzynarodowa konferencja ” REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH “

Czas i miejsce

6-7 października 2014 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź

 • Międzynarodowa konferencja ” REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH “

  Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji “REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” organizowanej przez Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Katedrę. Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Urząd Miasta Łodzi, która odbędzie się w dniach 6-7 października 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

  Program konferencji (pdf)

  Celem konferencji jest:

  analiza regulacji prawnych w związku z przyjęciem w 2014 r. nowych dyrektyw Unii Europejskiej odnoszących się do zamówień publicznych oraz koncesji na roboty budowlane i usługi. Pragniemy również dokonać analizy uregulowań prawa polskiego zarówno w kontekście implementacji regulacji unijnych, jak również w celu zwiększenia efektywności krajowych regulacji odnoszących się do wydatkowania środków publicznych.

  Konferencja adresowana jest zarówno do pracowników nauki, jak również do zamawiających i wykonawców. Analiza uregulowań prawnych będzie zatem ukazana w kontekście praktycznych problemów uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Konferencja podzielona jest na panele tematyczne dotyczące:

  • reformy prawa UE,
  • koncesji na roboty budowlane i usługi,
  • kontroli finansów administracji publicznej,
  • opisu przedmiotu zamówienia i wyboru najkorzystniejszej oferty
  • elektronicznych zamówień publicznych.

  Wystąpienia wygłoszą m.in. przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, Komisji Europejskiej, uniwersytetów polskich i zagranicznych oraz praktycy stosujący ustawę Prawo zamówień publicznych. Prelegentami będą m.in.:

  • dr Dariusz Piasta, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych,
  • Joanna Szychowska, Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych, Komisja Europejska,
  • prof. Chris Bovis, University of Hull, UK,
  • prof. Gustavo Piga, Universita Tor Vergata, Włochy,
  • prof. Ryszard Szostak, UEK,
  • prof. Andrzej Borowicz, UŁ,
  • dr Henryk Nowicki, UMK,
  • dr Ryszard Krawczyk, Prezes RIO w Łodzi,
  • dr Wojciech Robaczyński, WPIA, UŁ,
  • dr Michał Kania, UŚl,
  • dr Ama Eyo, Bagor University, UK,
  • dr Zbigniew Raczkiewicz, Urząd Publikacji UE,
  • dr Tunde Tatrai, Corvinus University, Budapeszt, Węgry,
  • dr Marta Andrycka, Arhuus University, Dania.

  Publikacja pokonferencyjna stanowić będzie monografię zawierającą kompleksowe opracowanie problemów poruszanych w ramach paneli tematycznych. Oprócz zaprezentowanych referatów obejmie również inne artykuły ze wskazanego zakresu. Wyboru tekstów dokona Rada Programowa na podstawie nadesłanych do 30 listopada 2014 r. jednostronicowych abstraktów.

  Koszt udziału w konferencji wynosi 400,00 zł. (bez noclegów)

  Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 42 1240 3028 1111 0010 2943 5358 z dopiskiem „ZP + imię i nazwiska”

  Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ {link do centrum: http://csk.uni.lodz.pl/} w cenie 125,00/dobę ze śniadaniem w pok. 1-osobowym oraz 85,00 zł/dobę ze śniadaniem w pok. 2-osobowym.
  Opłatę za hotel można wnieść łącznie z opłatą konferencyjną.

  Istnieje również możliwość rezerwacji noclegów w Qubus Hotel Łódź w cenie:

  • pokój 1-osob. 230 PLN za dobę ze śniadaniem
  • pokój 2-osob. 290 PLN za dobę ze śniadaniem

  dla uczestników konferencji na hasło: „zamówienia publiczne”

 • International Conference “REFORM OF PUBLIC PROCUREMENT LAW”

  Centre fo Public Procurement and Public-Private Partnership and Chair of European Economic Law along with Mayor of Lodz cordially invite for International Conference “Reform of Public Procurement Law”.

  The aim of Conference:
  analysis of legal regulations in relation with acceptance in 2014 new EU directives on public procurement and works and servicies concession.

  The conference is addressed to all those interested in public procurement: authorities, contractors, academics and practitioners. Law analysis will be therefore conducted in the context of practical issues and problems of contracting parties during public procurement procedure.

  The conference is divided into thematic panels:

  • reforms of EU law,
  • works and servicies concession,
  • public administration finances control,
  • description of the object of contract and best offer election,
  • electronic public procurement.

  The speakers:

  • dr Dariusz Piasta, icepresident of Public Procurement Office Urzędu Zamówień Publicznych,
  • Joanna Szychowska, European Commission,
  • prof. Chris Bovis, University of Hull, UK,
  • prof. Gustavo Piga, Universita Tor Vergata, Italy,
  • prof. Ryszard Szostak, UEK,
  • prof. Andrzej Borowicz, UŁ,
  • dr Henryk Nowicki, UMK,
  • dr Ryszard Krawczyk, President of RIO  in Lodz,
  • dr Wojciech Robaczyński, WPIA, UŁ,
  • dr Michał Kania, UŚl,
  • dr Ama Eyo, Bagor University, UK,
  • dr Zbigniew Raczkiewicz, EU Publication Office,
  • dr Tunde Tatrai, Corvinus University, Budapest, Hungary,
  • dr Marta Andrycka, Arhuus University, Danemark.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.