III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”. WPiA UŁ, 3 grudnia 2020 r. (czwartek) - Konferencja w formie ONLINE

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”. WPiA UŁ, 3 grudnia 2020 r. (czwartek) - Konferencja w formie ONLINE

Czas i miejsce

Konferencja odbędzie się 3 grudnia 2020 r. (czwartek) w formie ONLINE za pomocą aplikacji ZOOM

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” na temat „Zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma świadczenia pracy – szanse i zagrożenia”

Organizator:
Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ

Termin:
3 grudnia 2020 r. (czwartek), godz. 9.20-16.00

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ONLINE

 

 

Elektroniczna rejestracja uczestników konferencji zostanie otwarta w dniach od 20 października (czwartek) do 30 listopada (poniedziałek) na stronie konferencji.

LINK: Formularz rejestracyjny
LINK: Regulamin konferencji
LINK: Program Konferencji

Kontakt: cnsz@wpia.uni.lodz.pl

Konferencja jest BEZPŁATNA

Głównym Partnerem jest Województwo Łódzkie

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką pracy tymczasowej do przygotowania artykułu w monografii, która zostanie opublikowana w przyszłym roku w Wydawnictwie UŁ Jurysprudencja (20 pkt.w rankingu ministerialnym). Rozmiar tekstu: ok. 0,5 arkusza, chicagowski system cytowań. Artykuły prosimy nadsyłać do 15 lutego 2021 r. na adres mailowy: cnsz@wpia.uni.lodz.pl

 

Celem konferencji jest dyskusja w gronie naukowców i praktyków nad zagadnieniami dotyczącymi zatrudnienia tymczasowego w kontekście obowiązującej od 1 czerwca 2017 r. nowelizacji przepisów regulujących te kwestie. Przyjęte rozwiązania mają charakter rewolucyjny. Z jednej strony prowadzą do ograniczenia dopuszczalności nadmiernego wykorzystywania zatrudnienia tymczasowego jako niestabilnej formy świadczenia pracy oraz otwierają szerokie możliwości stosowania umów cywilnoprawnych, z drugiej zaś strony ustawodawca nakłada szereg nowych obowiązków na agencje pracy tymczasowej oraz pracodawców użytkowników, obejmując jednocześnie pracowników tymczasowych uprawnieniami, które wcześniej ich nie dotyczyły. Zmiany te w praktyce bardzo często prowadzą do obchodzenia przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, zwłaszcza poprzez ekspansję zjawiska outsourcingu pracowniczego oraz zatrudnianie za pośrednictwem platform internetowych. W konferencji wezmą udział przedstawiciele nauki, judykatury, instytucji państwowych, w szczególności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiciele partnerów społecznych, zarówno związków zawodowych, jak i organizacji pracodawców, które reprezentują interesy agencji pracy tymczasowej oraz pracodawców użytkowników, przedstawiciele zawodów prawniczych, a także inne podmioty bezpośrednio zainteresowane przedmiotową problematyką. Biorąc pod uwagę fakt, iż nowelizacja obowiązuje już blisko trzy lata, organizowana konferencja będzie doskonałą platformą wymiany myśli, poglądów, doświadczeń i stanowisk różnych środowisk stosujących na co dzień przepisy regulujące zatrudnienie tymczasowe, co pozwoli na konstruktywne wnioski de lege ferenda pod adresem naszego ustawodawcy. 

Głównym Partnerem jest Województwo Łódzkie

LINK: Formularz rejestracji

 

Konferencja kierowana jest do: środowiska naukowego i akademickiego; podmiotów zatrudniających i korzystających z pracy pracowników tymczasowych (agencji pracy tymczasowej oraz pracodawców użytkowników); przedstawicieli partnerów społecznych (związków zawodowych i organizacji pracodawców), przedstawicieli sądów i administracji publicznej, a także adwokatów i radców prawnych zajmujących się w praktyce stosowaniem przepisów regulujących zatrudnianie pracowników tymczasowych; słuchaczy studiów podyplomowych; studentów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą problematyką. 

Głównym Partnerem jest Województwo Łódzkie

Konferencja “Nieodzowność parlamentaryzmu. Parlamenty przed i w dobie pandemii"

Polecamy Państwa uwadze międzynarodową konferencję naukową online "Nieodzowność parlamentaryzmu. Parlamenty przed i w dobie pandemii". Odbę...

X Jubileuszowe Forum Prawa Spółek " Obowiązek lojalności w spółkach handlowych"

Konferencja naukowa 21.05.2021r.

100-lecie polskiego więziennictwa. Środki oddziaływania penitencjarnego w polskim systemie penitencjarnym-wczoraj i dziś

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi, Zakład Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego...

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Policyjne Archiwa X”

W związku z sukcesem medialnym, dydaktycznym oraz służbowym dwóch edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Policyjne Archiwa X”...

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.