PL

Przewody doktorskie

 • Publiczne obrony

   PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PANA MGR. Macieja Węgierskiego

  Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz.U. nr 15, poz. 128 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego, w związku z art. 33 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz. 455), uprzejmie informuję, że w dniu 08.09.2016 r. o godz. 930 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Macieja Węgierskiego

  na temat: Charakterystyka prawna umów zawieranych drogą elektroniczną.”

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Wojciech J. KatnerPracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PANA MGR. Piotra Misztala

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2014 r. poz. 1383) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 08.09.2017 r. o godz. 1200 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  Pana mgr. Piotra Misztala

  na temat: „Przymus adwokacko–radcowski w polskim postępowaniu karnym. Analiza dogmatyczno-prawna.”

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Tomasz Grzegorczyk

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie.

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. grzegorza heleniaka

  Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku (Dz.U. z 2014 r., poz. 1383) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadaniu tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 23.06.2017 r. o godz. 1000 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

   PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

   Na temat: Zasady prawa w procesie sądowej kontroli administracji

  Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno.

  Promotor pomocniczy: dr Joanna Wyporska-Frankiewicz

  Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

  Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.