mgr Agnieszka Ciesielska

 • Books & chapters in edited collections

  1. Odpowiednie stosowanie art. 138 § 2 k.p.a. w postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy [w:] Zasada dwuinstancyjności w prawie administracyjnym, pod red. K. Karolak, P. Nowakowskiego-Węgrzynowskiego, Bielsko-Biała 2017, s. 49–59, 2017
  2. Wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy [w:] Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku, pod red. A. Gronkiewicz, A. Ziółkowskiej, Katowice 2017, s. 287–298, 2017
  3. Wytyczne w zakresie wykładni prawa zawarte w decyzji kasacyjnej organu odwoławczego a zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego [w:] Zasada dwuinstancyjności w prawie administracyjnym, pod red. K. Karolak, P. Nowakowskiego-Węgrzynowskiego, Bielsko-Biała 2017, s. 37–47, 2017
 • Articles

  1. Możliwość zaskarżenia do sądu decyzji administracyjnej bez skorzystania z przysługującego od niej wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2019, nr 3, s. 66–81, 2019
  2. Z problematyki zakazu reformationis in peius w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Studia Prawa Publicznego” 2017, nr 2, s. 123–157, 2017
  3. Zakaz reformationis in peius a decyzja kasacyjna z art. 138 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, „Casus” 2016, nr 83 (zima), s. 30–34, 2016

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.