dr Anna Czaplińska

Anna Czaplińska Anna Czaplińska

Contact

Room: 3.33 lub 2.15

aczaplinska@wpia.uni.lodz.pl

Phone: 42 6356388

Podstawy prawa UE - ćwiczenia 2020/21 - administracja stacjonarna, prawo stacjonarne i wieczorowe

 • Books & chapters in edited collections

  1. Anna Czaplińska Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych jako element uniwersalnego systemu odpowiedzialności międzynarodowoprawnej (monografia); 324 s., arkusze wyd.: 22,9; Wydział Prawa i Administracji UŁ, Łodź 2014, ISBN: 978-83-64462-11-5Książka dostępna w wersji elektronicznej w Repozytorim UŁ: repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/11371, 2014
  2. Anna Czaplińska Określanie własnej kompetencji przez sądy międzynarodowe – granica czy przejaw swobody orzeczniczej? (w:) Anna Wyrozumska (red.) Granice swobody orzekania sądów międzynarodowych; seria wydawnicza Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ISBN 978-83-937101-3-3, s. 83-106, arkusze wyd.: 2; objętość monografii: 288 s., arkusze wyd.: 18,2- E-publikacja dostępna na stronie:http://www.wpia.uni.lodz.pl/images/katedry/europejskie_konstytucyjne/e-publikacje/Anna_Wyrozumska_red_Granice_swobody_orzekania_sadow_miedzynarodowych.pdf, 2014
  3. A. Jasińska Problemy międzynarodowoprawne w sprawie Powiernictwo Pruskie (Preussische Treuhand) przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, [w:] Wł. Czapliński, B. Łukańko (red.) Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7383-373-9, s. 230-246, 2009
  4. Wł. Czapliński, A. Jasińska Podmiotowość międzynarodowa Unii Europejskiej (kilka uwag na tle Traktatu reformującego), w: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.) Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary, Katowice 2009, s. 146-153, 2009
  5. A. Jasińska Miejsce winy w teorii odpowiedzialności międzynarodowoprawnej: obiektywna i subiektywna koncepcja odpowiedzialności, w: J. Menkes (red.) Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Warszawa 2006; s. 252-280, 2006
  6. A. Jasińska Osobowość międzynarodowoprawna Unii Europejskiej – prace Konwentu a najnowsza praktyka stosowania art. 24 i art. 38 Traktatu o Unii Europejskiej, w: C. Mik (red.) Unia Europejska w dobie reform: Konwent Europejski – Traktat Konstytucyjny – Biała Księga w sprawie rządzenia Europą, Toruń 2004, s. 81-111, 2004
  7. A. Jasińska, I. Skomerska-Muchowska Rozwój nauki i dydaktyki prawa międzynarodowego w poszczególnych ośrodkach naukowych w Polsce – Uniwersytet Łódzki, w: A. Przyborowska-Klimczak (red.) Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowego, Lublin 2002, s. 149-155, 2002
 • Manuals, scripts

  1. A. Czaplińska, Cz. II, Rozdz. 3 „Zakres przedmiotowy swobodnego przepływu pracowników” [w:] „Prawo materialne Unii Europejskiej - Vademecum. Wydanie 3, poszerzone i uzupełnione” (red. Anna Zawidzka-Łojek, Robert Grzeszczak), s. 123-141, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2013 (wyd. 3, poszerzone i uzupełnione), 2013
  2. A. Czaplińska, Cz. II, Rozdz. 3 "Zakres przedmiotowy swobodnego przepływu pracowników" [w:] "Prawo materialne Unii Europejskiej - Vademecum. Wydanie 2, poszerzone i uzupełnione" (red. Anna Zawidzka-Łojek, Robert Grzeszczak), s. 123-141, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, październik 2012 (wyd. 2, poszerzone i uzupełnione)., 2012
  3. A. Czaplińska, Cz. II, Rozdz. 3 "Zakres przedmiotowy swobodnego przepływu pracowników" [w:] "Prawo materialne Unii Europejskiej - Vademecum" (red. Anna Zawidzka-Łojek, Robert Grzeszczak), s. 97-114, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, 2012 (wyd. 1), 2012
  4. A. Czaplińska Rozdział 3. – Zakres przedmiotowy swobodnego przepływu pracowników, w: Z. Hajn (red.) Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010, s. 58-97 , 2010
 • Articles

  1. A. Jasińska International Legal Issues in the Case of the Prussian Trust (Preussische Treuhand) against the Republic of Poland before the European Court of Human Rights, Polish Yerabook of International Law (PYBIL) 2009, vol. XXIX, Warszawa 2010, PL ISSN 0554-498X, s. 175-195, 2010
  2. A. Jasińska Europejska Konwencja Praw Człowieka a prawo krajowe: niemiecki Federalny Sąd Konstytucyjny o zakresie związania orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Radca Prawny 1/2005, s. 6-11, 2005
  3. A. Jasińska Individual in the Common Legal Area – Development of the European Union Citizenship, Law & Justice, Special Issue, Riga 2005, s. 22-26 (w jęz. angielskim), 2005
  4. A. Jasińska Odpowiedzialność międzynarodowoprawna Wspólnoty Europejskiej za naruszenie Konwencji o prawie morza, Studia Prawno-Europejskie t. VII, Łódź 2004, s. 173-201, 2004
  5. A. Jasińska Prawo przemieszczania się i pobytu obywateli Unii i członków ich rodzin na terytorium państw członkowskich – postanowienia nowej dyrektywy z 29 kwietnia 2004 r. , Radca Prawny 5/2004, s. 28-40, 2004
 • Others

  1. A. Czaplińska Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Grupy Polskiej International Law Association (Warszawa, 28 listopada 2013 r.), Studia Prawnicze KUL 2 (58) 2014, s. 173-175 - sprawozdanie, 2014
  2. A. Czaplińska, Book Review: Brusil Miranda Metou, Le rôle du juge dans le contentieux international, Bruylant, Bruxelles, 2012; Polish Yearbook of International Law vol. XXXII 2012, Warszawa 2013, DOI: 10.7420/pyil2012r, s. 404-406, 2013
  3. A. Czaplińska, Book Review: Chiara Giorgetti (ed.) The Rules, Practice and Jurisprudence of International Courts and Tribunals (series: International Law in Practice, Vol. 4), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2012; Polish Yearbook of International Law vol. XXXII 2012, Warszawa 2013, DOI: 10.7420/pyil2012q, s. 401-403, 2013
  4. A. Jasińska Prawo międzynarodowe w XXI wieku - Konferencja Jubileuszowa Pani Profesor dr hab. Renaty Szafarz, Warszawa, 29-30 listopada 2007, Studia Prawnicze KUL 2 (34) 2008 - sprawozdanie, 2008
  5. A. Jasińska Book Review: K. Wellens „Remedies against International Organisations” (Cambridge 2002), Polish Yearbook of International Law 2002-2003, vol. XXVI s. 216-217 ( wyd. 2005; w jęz. angielskim), 2005

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.