Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

dr Anna Marciniak-Sikora

Contact

DYŻURY

Dyżury Anny Marciniak-Sikory we wrześniu 2017 r. będą się odbywały w środy o godz. 9.30, tj.:

- 06.09 o godz. 9.30,

- 13.09 o godz. 9.30,

- 20.09 o godz. 9.30,

- 27.09 o godz. 9.30.

Odbędzie się również dodatkowy dyżur w sobotę 23.09 o godz. 10.30, na którym pierwszeństwo przysługuje studentom prawa niestacjonarnego.

Od 1 października 2017 r. dyżury Anny Marciniak-Sikory będą się odbywały w każdą środę, godz. 17.15-18.00.

Wszystkie dyżury odbywają się w pokoju 3.103.

warunki uczestniczenia w ćwiczeniach/uzyskania zaliczenia

Podgórska/Rakowski_Wybór_źródeł

 • Books & chapters in edited collections

  1. Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo. Koszty, 2017, CH Beck
  2. Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. Głuszak i D. Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź 2016,  ISBN: 978-83-8088-187-7, rozdział pt. "Rezygnacja przez nupturientów i małżonków ze wspólności ustawowej w świetle praktyki notariuszy Łódzkiej Izby Notarialnej, s. 589-604. , 2016
  3. Rozporządzenia dotyczące rodziny w staropolskich testamentach szlacheckich [w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee,  red. J. Przygodzki, M.J. Ptak, Wrocław 2010, 2010
  4. Widzenie Polikarpa. Średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią, red. A.Dąbrówka, P. Stępień, Studia Staropolskie. Series Nova, Warszawa 2014,  ISBN: 978-83-61757-52-8, rozdział pt. "Codzienna w całym świecie praktyka, nieuchronny wyrok Boski, iż kto się rodzi umierać musi..."Kilka uwag o arengach w staropolskich testamentach szlachty krakowskiej i sandomierskiej, s. 269- 285.
 • Articles

  1. A. Marciniak-Sikora, M. Strzelecka, Prawo powierzchni (ujęcie historyczne oraz miejsce instytucji we współczesnym porządku prawnym), Państwo i Prawo 9/2016, 2016
  2. Akty notarialne notariuszy warszawskich działających w czasie II wojny światowej i ich zastosowanie we współczesnym obrocie prawnym, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XVIII wieku, Kraków 2015, 2015
  3. J. Bieda, A. Marciniak-Sikora, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Rejestry notarialne- u źródeł współczesności, Rejent 6/2013 s. 27-53., 2013
  4. Postanowienie sądu opiekuńczego w praktyce notarialnej, Edukacja Prawnicza, 6/2013, s. 39-42., 2013
  5. J. Bieda, A. Marciniak-Sikora, Od szlacheckiego dziedziczenia ustawowego ku wolności testowania w Kodeksie Napoleona, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. 86, Łódź 2012 , 2012
  6.  Daję po mojej śmierci. O testamentach w średniowiecznej Brytanii [w:] "Mówią wieki" 6/2007, 2007

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.