EN

dr hab. Bartosz Wojciechowski, prof. UŁ

Contact

Room: 4.57

 • Books & chapters in edited collections

  1. Współredakcja książki: Legal Rules, Moral Norms and Democratic Principles, Series: Dia-Logos. Studies in Philosophy and Social Sciences, Vol. 15, Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2013, B. Wojciechowski, P. W. Juchacz, K. M. Cern (eds.),, 2013
  2. Współredakcja wydawnictwa zbiorowego WHOSE REASONS OR REASON SPEAKS THROUGH CONSTITUTION?, K. M. CERN, P. W. JUCHACZ, B.WOJCIECHOWSKI RED.,  International Journal for the Semiotics of Law 2012. Volume 25 no 4. Special Issue., 2012
  3. Wykładnia w prawie administracyjnym we współautorstwie z Leszkiem Leszczyńskim i Markiem Zirk - Sadowskim, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, System Prawa Administracyjnego, t. IV, rozdział IX – X., 2012
  4. Philosophical Approach to the Interculturality of Criminal Law, Peter Lang. International Academic Publishers, Seria: Studies in Philosophy and Social Science, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford - Wien 2010, ss. 311, 2010
  5. Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 446 ., 2009
  6. Współredakcja wydawnictwa zbiorowego pt. " Between Complexity of Law and Lack of Order. Philosophy of Law in the Era of Globalization", red. B. Wojciechowski, M. Zirk – Sadowski, M. J. Golecki, Toruń – Beijing: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009,(opublikowana również w wersji chińskiej w China Renmin University, Beijing 2009), współautor Wstępu do niniejszej pracy., 2009
  7. Współredakcja wydawnictwa zbiorowego pt. “Multicentrism as an Emerging Paradigm in Legal Theory” (Peter Lang Publishing Group 2009) wspólnie z M. Zirk – Sadowski, M. Golecki, współautor Wstępu do niniejszej pracy., 2009
  8. Współredakcja książki „Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficzoprawnej” wspólnie z M. Goleckim, współautor Wstępu do niniejszej pracy; Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008. , 2008
  9.  „Dyskrecjonalność sędziowska. Studium teoretycznoprawne”, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 329. (dodruk Wydawnictwo MADO), 2004
 • Articles

  1. Postmetaphysical approach to moral autonomy and justification of the thesis of the necessary relations between the legal and moral discourse, [w:] B. Wojciechowski, P. W. Juchacz, K. M. Cern (eds.), Legal Rules, Moral Norms and Democratic Principles, Series: Dia-Logos. Studies in Philosophy and Social Sciences, Vol. 15, Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2013 (wspólnie z Karoliną M. Cern)., 2013
  2. Anerkennung als Basis interkulturellen Rechtsdiskurses in der Hegelschen Rechtsphilosophie, "Hegel Jahrbuch" 2012, Hegel und die Moderne. Erster Teil, s. 194-199., 2012
  3. Human rights as the basis of multicultural society (opubl. w języku greckim Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ως Βάση της Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας), Intellectum: Interdisciplinary Journal 2012, Issue 9, s. 62 - 76, 2012
  4. Prawa człowieka jako element polityki wzajemnego uznania i równości szans, [w:] Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, red. O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło, Warszawa 2012, Wyd. Beck, s. 115 – 134., 2012
  5. Whose Reason or Reasons Speak Through the Constitution? Introduction to the Problematics, wspólnie z K. M. Cern i P. W. Juchaczem, [w:] WHOSE REASONS OR REASON SPEAKS THROUGH CONSTITUTION?, K. M. CERN, P. W. JUCHACZ, B.WOJCIECHOWSKI RED.,  International Journal for the Semiotics of Law 2012. Volume 25 no 4. Special Issue., 2012
  6. Argument z tzw. wartości azjatyckich a roszczenie uniwersalności praw człowieka”, [w:] Kulturowe uwarunkowania współczesnej Azji, red. J. Marszałek – Kawa i R. Gawłowski, Toruń 2011, ss. 10 – 21., 2011
  7.  “Equality of opportunities and mutual recognition as the basis of multicultural society”, “Kultura i Edukacja” 2010, nr 5, ss. 5 -23., 2010
  8.  „O koniecznych związkach między dyskursem prawnym a moralnym”, napisany wspólnie z Karoliną M. Cern, [w:] Dziedzictwo i przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa, red J. Zajadło, Gdańsk 2010, ss. 74 - 108 (opubl. również w "Principa" 2011, t. LIV-LV)., 2010
  9. “Discourse ethics as a basis of the application of law” [w:] Interpretation of Law in the Global World: from Particularism to a Universal Approach, pod red. J. Jemielniak, P. Miklaszewicz, Springer – Verlag, Heidelberg – Dordrecht – London – New York 2010, ss. 53 – 69', 2010
  10. “Wyważanie reguł wykładni jako element dyskrecjonalności sędziowskiej”, [w:] W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, re. A. Chodu, S. Czepita, szczecin 2010, ss. 165 - 180., 2010
  11. “Justifying Punishment in Multicultural Societies” [w:] Between Complexity of Law and Lack of Order. Philosophy of Law in the Era of Globalization, red. B. Wojciechowski, M. Zirk – Sadowski, M. J. Golecki, Toruń – Beijing: Wydawnictwo Adam Marszałek 2009, ss. 250-291 (opublikowana również w wersji chińskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Ludowego w Pekinie ss. 223-253), 2009
  12. “The Application of Law within a Multicentric Legal System. Economic Analysis of Köbler and Traghetti” napisany wspnie z Mariuszem Goleckim [w:] Multicentrism as an Emerging Paradigm in Legal Theory, red. Zirk – Sadowski, M. Golecki, B. Wojciechowski, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group 2009, ss. 173-196., 2009
  13. „Náèrt teoretickoprávnej koncepcie multicentrického právneho systemu”, napisany wspólnie z M. Goleckim, „Právny obzor” TEORETICKÝ ÈASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED. 2009, nr 92 (3), ss. 213-227., 2009
  14. „Spór między aktywizmem i pasywizmem sędziowskim a realizacja prawa do sądu w procesie cywilnym” [w:] Edukacja demokratyczna, red. K. M. Cern, P. W. Juchacz, E. Nowak, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2009, ss. 187-208., 2009
  15. “Cyberspace as a precondition of application of law in mulitcentric legal system”, “Masaryk University Journal of Law and Technology” 2007 vol. 1, nr 1, napisany wspólnie z Mariuszem Goleckim, s. 9 – 19., 2007
  16. “Idea równości w krytycznej teorii społecznej Axela Honnetha”, [w:] Ponowoczesna teoria prawa, red. Michał Błachut, Wrocław 2007, s. 295 - 310., 2007
  17. „Ekonomiczna analiza stosowania prawa wspólnotowego”, [w:] Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, red. J. Stelmach i M. Soniewicka, Kraków 2007, napisany wspólnie z Mariuszem Goleckim, s. 115 – 165., 2007
  18. „Filozoficznoprawna analiza kauzalności czynności cywilnoprawnych”, „Studia Prawno - Ekonomiczne” 2007, t. 76, napisany wspólnie z Mariuszem Goleckim s. 9 - 42., 2007

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.