EN

ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof.

Contact

 • Books & chapters in edited collections

  1.  Psychoza maniakalno-depresyjna jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa, Łódź 2009. Monografia obrazująca wpływ zaburzenia psychicznego, określanego jako psychoza maniakalno-depresyjna na zdolność kontrahenta do ważnego wyrażenia zgody małżeńskiej w świetle normy zawartej w kan. 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego., 2009
  2.  Kościelna procedura administracyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Warszawa 2008. Komentarz do przepisów dotyczących procedury administracyjnej w zakresie rekursów: hierarchicznego i sądowo-administracyjnego oraz w zakresie procedur szczególnych., 2008
 • Articles

  1.  Niedojrzałość emocjonalna jako przyczyna niezdolności konsensualnej kontrahenta, Łódzkie Studia Teologiczne 24 (1), 2015, s. 7-22., 2015
  2.  Brak wiedzy o małżeństwie jako wada zgody małżeńskiej, Łódzkie Studia Teologiczne 23 (2), 2014, s. 107-126., 2014
  3. Iudex iustus et pastor bonus, w: Wkład Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego w rozwój kanonistyki, red. T. Gałkowski, Warszawa-Kraków 2014, s. 119-136. , 2014
  4.  Defekty wiary a prawo do zawarcia małżeństwa, w: Wiara a prawo: między wolnością a posłuszeństwem, Kraków 2013, s. 49-66., 2013
  5.  Eutanazja. Grzech i przestępstwo, Prawo Kanoniczne 2013, nr 2, s. 91-104., 2013
  6.  Sakrament święceń a wolność człowieka, w: Servabo legem tuam in toto corde meo, Kraków 2013, s. 329-338., 2013
  7.  Il risarcimento del danno nel processo contenzioso amministrativo, w: La funzione amministrativa nell’ordinamento canonico, red. J. Wroceński, M. Stokłosa, Warszawa 2012, s. 925-934., 2012
  8.  Prawo do sprawiedliwego procesu, Prawo Kanoniczne 2012, nr. 4, s. 159-174., 2012
  9.  Schizofrenia jako przyczyna niezdolności do podjęcia obowiązków małżeńskich, Łódzkie Studia Teologiczne 21, 2012, s. 153-168., 2012
  10.  Koncepcja należytej wolności koniecznej do przyjęcia święceń, w: Kapłan, historyk, pedagog, red. M. Różański, Łódź 2011, s. 185-198., 2011
  11.  Prawo do obrony w procesie o nieważność małżeństwa, w: Współpraca sądów ze stronami procesowymi i adwokatami, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2011, s. 237-250, 2011
  12.  Zasady ogólnej procedury administracyjnej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, w: Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, red. J. Krukowski, W. Kraiński, M. Sitarz, Toruń 2011 (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), s. 167-178., 2011
  13. Sprawiedliwość administracyjna w Kościele, w: 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. J. Krukowski, Zb. Tracz, Łódź 2009, s. 185-202; Wpływ psychozy maniakalno-depresyjnej na poważny brak rozeznania oceniającego w świetle wyroku coram Turnaturi z 20 lutego 1998, IM14 (20), 2009, 171-185; Rekurs hierarchiczny do dykasterii Kurii Rzymskiej, Łódzkie Studia Teologiczne 17 (2008), s. 257-269; Postępowanie w sprawie usunięcia proboszcza w świetle KPK z 1983 r., PK 52, 2009 , nr 3-4, s. 337-354; Wpływ depresji na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa, w: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana prof. W. Góralskiemu z okazji 70 rocznicy urodzin, t. 1, Warszawa 2009, s. 529-540., 2009
  14. Dowodzenie w procesie małżeńskim- wykluczenie dobra wierności, w: Proces małżeński w świetle Dignitas connubii – pierwsze doświadczenia, red. T. Rozkrut, Tarnów 2008, s. 45-62; Eutanazja. Aspekty prawne i moralne, Słowo Krzyża 2, 2008, s. 287-299; Prawo do obrony w przemówieniach Jana Pawła II do Roty Rzymskiej, Ius Matrimoniale 13, 2008, s. 99-110; Gwarancje prawa do obrony w świetle Instrukcji Dignitas connubii, Ius Matrimoniale 13, 2008, s. 111-124; Charakterystyka rekursu do II sekcji Sygnatury Apostolskiej, Prawo Kanoniczne 51, 2008, nr 3-4, s. 261-274; Motyw rekursu do II sekcji Sygnatury Apostolskiej w świetle art. 123 Pastor bonus, Studia prawnicze KUL, 2 (34), 2008, s. 53-65., 2008
  15. Istotny element małżeństwa jako przedmiot symulacji częściowej (kan. 1101, par. 2 KPK), Ius Matrimoniale 12, 2007, s. 81-96; Bojaźń szacunkowa jako przyczyna nieważności małżeństwa (kan. 1103 KPK), Ius Matrimoniale 12, 2007, s. 97-112; Dowodzenie nieważności małżeństwa zawartego w stanie bojaźni szacunkowej, Prawo Kanoniczne 50, 2007, nr 1-2, s. 127-142; Brak wiary a wykluczenie godności sakramentalnej małżeństwa, Łódzkie Studia Teologiczne 16, 2007, s. 151-164., 2007

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.