dr Izabela Skomerska-Muchowska

Izabela Skomerska-Muchowska Izabela Skomerska-Muchowska

Contact

Room: 2.15, 3.33

iskomerska@wpia.uni.lodz.pl

Phone: 42 6356388

Introduction to European Institutional Law

Instytucje i prawo UE / fila TM

 • Books & chapters in edited collections

  1. Kultura [w.] J. Barcz (red.) Polityki społeczne, Warszawa 2010, 2010
  2. Obywatel wobec instytucji i organów UE [w:] A. Wyrozumska, I. Skomerska-Muchowska, Obywatel Unii, Warszawa 2010 , 2010
  3. Incydentalna kontrola legalności rozporządzeń na podstawie art. 241 TWE, [w:] A. Wyrozumska (red.), System ochrnony prawnej w Unii Europejskiej, Warszawa 2009, 2009
  4. Pytania prejudycjalne sądów krajowych [w:] A. Wyrozumska (red.), System ochrnony prawnej w Unii Europejskiej, Warszawa 2009, 2009
  5.  Udział obywateli Unii w życiu demokratycznym UE [w.] A. Wyrozumska, I. Skomerska-Muchowska, Obywatel Unii, Warszawa 2010
  6. Incydentalna kontrola legalności rozporządzeń na podstawie art. 241 TWE, [w:] A. Wyrozumska (red.), System ochrnony prawnej w Unii Europejskiej, (wydanie II zmienione), Warszawa 2010 
  7. Obszary objęte ograniczoną jurysdykcją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, [w:] A. Wyrozumska (red.), System ochrnony prawnej w Unii Europejskiej,(wydanie II zmienione)  Warszawa 2010 
  8. Obywatel Unii w państwie trzecim [w:] A. Wyrozumska, I. Skomerska-Muchowska, Obywatel Unii, Warszawa 2010 
  9. Obywatelstwo Unii [w:] A. Wyrozumska, I. Skomerska-Muchowska, Obywatel Unii, Warszawa 2010
  10. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu [w.] A. Wyrozumska, I. Skomerska-Muchowska, Obywatel Unii, Warszawa 2010
  11. Pytania prejudycjalne sądów krajowych [w:] A. Wyrozumska (red.), System ochrnony prawnej w Unii Europejskiej, (wydanie II zmienione) Warszawa 2010 
 • Articles

  1.  Kompetencje Wspólnoty Europejskiej w zakresie prawa karnego, Studia Prawno-Europejskie, tom VII, Łodź 2007, 2007
 • Others

  1. Hasła w Słowniku zarządzania kulturą (wydanie internetowe Narodowe Centrum Kultury (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) www. kongreskultury.pl)Agencja Wykonawcza ds. edukacji, kultury i sektora audiowizualnego Dyrektywa wspólnotowa Otwarta metoda koordynacji Polityka kulturalna UE Rozporządzenie Swoboda przepływu osób Swoboda przepływu towarów Swoboda przepływu usług Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską Zasada subsydiarności (pomocniczości), 2009

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.