EN

prof. dr hab. Jarosław Berent, prof.

 • Articles

  1. 2011:165.Katarzyna Bąbol-Pokora, Renata Jacewicz, Jarosław Berent: DNA jako nowy sposób ustalania osoby kierującej pojazdem. Paragraf na Drodze 2011, październik, numer specjalny, 409-413. [6 punktów]166.Leszek Żydek, Maciej Barzdo, Ewa Meissner, Jarosław Berent: Assessment of bone age based on morphometric study of the upper end of the humerus. J. Forensic Sci. 2011, 56(6), 1416-1423. [27 punktów IF=1,159]167.Anna Smędra-Kaźmirska, Maciej Barzdo, Maciej Kędzierski, Stefan Szram, Jarosław Berent: Głębokość penetracji pocisków, wystrzelonych z urządzenia pneumatycznego o energii kinetycznej poniżej 17 J, w 20% blokach żelatynowych w korelacji ze stwierdzonymi sekcyjnie obrażeniami ciała 9-letniego chłopca. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2011, 61(2), 102-106. [6 punktów]168.Renata Jacewicz, Paweł Krajewski, Danuta Ulewicz, Jarosław Piątek, Maciej Jędrzejczyk, Katarzyna Bąbol-Pokora, Adam Prośniak, Magdalena Konarzewska, Andrzej Ossowski, Mirosław Parafiniuk, Jarosław Berent: Y-STR Polska - baza danych do oceny wartości dowodowej w genetyce sądowej. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2011, 61(2), 146-152. [6 punktów]169.Anna Bury, Ewa Meissner, Stefan Szram, Jarosław Berent: Analiza przyczyn zgonów płodów, noworodków i niemowląt w materiale sekcyjnym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi w latach 2000-2010.  Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2011, 61(4), 360-366.  170.Anna Bury, Ewa Meissner, Stefan Szram, Jarosław Berent: Nagłe zgony z powodu nieurazowych pęknięć tętniaków aorty. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2011, 61(4), 373-376. , 2011
  2. 2010:153.Maciej Jędrzejczyk, Renata Jacewicz, Andrzej Kozdraj, Stefan Szram, Jarosław Berent: Application of X-STR loci in forensic genetics. Problems of Forensic Sciences 2010, LXXXII, 141-150. [9 punktów]154a.Anna Smędra-Kaźmirska, Maciej Barzdo, Jan Kowalski, Stefan Szram, Jarosław Berent: Podejrzenie zespołu tako-tsubo u mężczyzny z krwawieniem śródczaszkowym. Anestezjologia Intensywna Terapia 2010, 42(2), 85-89. [9 punktów]154b.Anna Smędra-Kaźmirska, Maciej Barzdo, Jan Kowalski, Stefan Szram, Jarosław Berent: Tako-Tsubo cardiomyopathy in a Man with cerebral haemorrhage. Anestezjologia Intensywna Terapia 2010, 42(2), 76-80.155.Magdalena Konarzewska, Witold Pepiński, Agata Jagiełło, Magdalena Spólnicka, Ireneusz Sołtyszewski, Andrzej Płucienniczak, Jarosław Berent: Population data and sequence analysis of a 'new' microsatellite locus HumHUU (D16S3433). Forensic Sci Int Genet. 2010, 4(5), e143-4. [27 punktów IF=2,877]156.Bogusław Sygit, Zbigniew Wardak, Jarosław Berent: Czas wydania postanowienia o przeprowadzeniu sądowo-lekarskiej sekcji zwłok a możliwość ustalenia przyczyny zgonu. w: Jarosław Warylewski (red.): Czas i jego znaczenie w prawie karnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2010, pp.363-369. [6 punktów]157.Anna Smędra-Kaźmirska, Maciej Barzdo, Maciej Kędzierski, Stefan Szram, Jarosław Berent: Doświadczalny efekt postrzału pociskami kalibru 4,5 mm wystrzeliwanymi z karabinka pneumatycznego Norica Dragon i pistoletu pneumatycznego Walther PPK/S. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2010, 60(2-3), 77-82. [6 punktów]158.Maciej Barzdo, Leszek Żydek, Anna Smędra-Kaźmirska, Ewa Meissner, Stefan Szram, Jarosław Berent: Pośmiertne podbiegnięcia krwawe. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2010, 60(2-3), 83-87. [6 punktów]159a.Jarosław Berent: DNAStat wersja 2.1 - program do obsługi bazy danych profili genetycznych oraz do obliczeń biostatystycznych Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2010, 60(2-3), 118-126. [6 punktów]159b.Jarosław Berent: DNAStat, version 2.1 - a computer program for processing genetic profile databases and biostatistical calculations. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2010, 60(2-3), 118-126.160.Maciej Kędzierski, Ewa Meissner, Jarosław Berent: Śmiertelny postrzał z broni pneumatycznej Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2010, 60(2-3), 132-136. [6 punktów]161.Agnieszka P. Jurczyk, Janusz Wendorff, Agata Michalska, Krzysztof Rybka, Jarosław Berent: Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna jako szczególna postać powikłania urazu głowy w zespole dziecka maltretowanego. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2010, 60(2-3), 137-145. [6 punktów]162.Maciej Barzdo, Ewa Meissner, Agnieszka P. Jurczyk, Anna Smędra-Kaźmirska, Stefan Szram, Jarosław Berent: Błędy opiniodawcze w medycynie sądowej Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2010, 60(2-3), 151-155. [6 punktów]163.Renata Jacewicz, Krzysztof Lewandowski, Joanna Rupa-Matysek, Maciej Jędrzejczyk, Piotr M. Brzezinski, Tadeusz Dobosz, Anna Jonkisz, Stefan Szram, Mieczysław Komarnicki, Jarosław Berent: Donor-derived DNA in hair follicles of recipients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant. 2010, 45(11), 1638-1644. [27 punktów IF=3,660]164.Anna Bury, Ewa Meissner, Agnieszka P. Jurczyk, Stefan Szram, Jarosław Berent: Przypadki zapalenia mięśnia sercowego i ich wpływ na mechanizm zgonu. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2010, 60(4), 270-274. [6 punktów] , 2010
  3. 2009:144.Maciej Jędrzejczyk, Renata Jacewicz, Jarosław Berent: Distribution of chromosome X STR markers DXS10135, DXS10074, DX10101 and DXS10134 and their usefulness in forensic genetics. Problems of Forensic Sciences 2009, LXXVII, 89-97. [9 punktów]145.Maciej Barzdo, Leszek Żydek, Anna Smędra-Kaźmirska, Marian Zgoda, Waldemar Machała, Jarosław Berent: Erroneous administration of vinblastine. Pharm World Sci. 2009, 31(3),362-364. [27 punktów, IF=1,016]146.Maciej Barzdo, Jarosław Berent: Sekcja zwłok - podstawy prawne (Cz. I). Przegląd Lekarski, 2009, 66(5), 266-268. [6 punktów]147.Maciej Barzdo, Jarosław Berent: Sekcja zwłok - podstawy prawne (Cz. II). Przegląd Lekarski 2009, 66(5), 269-271. [6 punktów]148.Katarzyna Bąbol-Pokora, Adam Prośniak, Renata Jacewicz, Jarosław Berent: Przydatność markerów SNP do analiz materiału biologicznego o wysokim stopniu degradacji. Arch. Med. Sądowej i Kryminol. 2009, 59(2), 118-123. [6 punktów]149.Agata Michalska, Agnieszka P. Jurczyk, Waldemar Machała, Stefan Szram, Jarosław Berent: Stłuczenie płuc i zespół ostrych zaburzeń oddechowych ARDS jako powikłania tępego urazu klatki piersiowej. Arch. Med. Sądowej i Kryminol. 2009, 59(2), 148-154. [6 punktów]150.Anna Smędra-Kaźmirska, Leszek Żydek, Maciej Barzdo, Waldemar Machała, Jarosław Berent: Omyłkowe dożylne podanie roztworu formaliny. Anestezjologia Intensywna Terapia 2009, 41, 163-165. [9 punktów]151.Zbigniew Kołaciński, Konrad Śliwkiewicz, Renata Winnicka, Jarosław Berent: Cyanide intoxication - an old issue, new challenges. Problems of Forensic Sciences 2009, LXXX, 441-449. [9 punktów]152.Małgorzata Ludwikowska-Pawłowska, Renata Jacewicz, Maciej Jędrzejczyk, Adam Prośniak, Jarosław Berent: Wykorzystanie zestawów QIAmp® DNA Investigator Kit ora PrepFilerTM Forensic DNA Extraction Kit w procesie izolacji genomowego DNA z materiału kostnego. Arch. Med. Sądowej i Kryminol. 2009, 59(4),  289-294 i 2010, 60(1), 71. [6 punktów] , 2009
 • Others

  1. 2011:-----, 2011
  2. 2010:144.Maciej Jędrzejczyk, Adam Prośniak, Renata Jacewicz, Jarosław Berent: Zastosowanie programu DNAStat w identyfikacji osobniczej i w katastrofach masowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Katastrofy jako problem medyczno-sądowy i interdyscyplinarny". Wisła-Jawornik, 11-12.03.2010.145.Agnieszka P. Jurczyk, Agata Michalska, Jarosław Berent: Dwie śmiertelne ofiary postrzału z broni gładko lufowej pociskami typu Brenneke. XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Streszczenia. Gdańsk, 16-18.09.2010, p.23.146.Maciej Barzdo, Ewa Meissner, Agnieszka P. Jurczyk, Anna Smędra-Kaźmirska, Stefan Szram, Jarosław Berent: Błędy opiniodawcze w medycynie sądowej. XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Streszczenia. Gdańsk, 16-18.09.2010, p.29.147.Maciej Barzdo, Anna Smędra-Kaźmirska, Ewa Meissner, Leszek Żydek, Stefan Szram, Jarosław Berent: Pośmiertne podbiegnięcia krwawe. XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Streszczenia. Gdańsk, 16-18.09.2010, p.94.148.Anna Smędra-Kaźmirska, Maciej Barzdo, Maciej Kędzierski, Stefan Szram, Jarosław Berent: Doświadczalny efekt postrzału pociskami kalibru 4,5 mm wystrzeliwanymi z karabinka pneumatycznego Norica i pistoletu pneumatycznego Walther PP. XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Streszczenia. Gdańsk, 16-18.09.2010, p.99.149.Renata Jacewicz, Krzysztof Lewandowski, Joanna Rupa, Maciej Jędrzejczyk, Tadeusz Dobosz, Anna Jonkisz, Jarosław Berent: Analiza genetyczno-sądowa materiałów od osób po przeszczepie komórek szpiku. XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Streszczenia. Gdańsk, 16-18.09.2010, p.136.150.Adam Prośniak, Katarzyna Bąbol-Pokora, Maciej Jędrzejczyk, Renata Jacewicz, Jarosław Berent: Próba walidacji zestawu do wykrywania śliny ludzkiej "RSID - Saliva Test". XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Streszczenia. Gdańsk, 16-18.09.2010, p.163.151.Magdalena Konarzewska, Witold Pepiński, Agata Jagiełło, Magdalena Spólnicka, Ireneusz Sołtyszewski, Andrzej Płucienniczak, Jarosław Berent: Walidacja i ocena przydatności markera HumHUU w genetyce sądowej. XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Streszczenia. Gdańsk, 16-18.09.2010, p.166.152.Jarosław Berent: Przemówienie Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii - prof. Jarosława Berenta na otwarcie XV Zjazdu Naukowego PTMSiK - Gdańsk 16 września 2010. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2010, 60(2-3), 183-185.153.Jarosław Berent: Sprawozdanie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii za okres kadencji 27 września 2007 - 16 września 2010 wygłoszone podczas Walnego Zebrania w dniu 16 września 2010. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2010, 60(2-3), 186-190.154.Jarosław Berent: Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Gdańsk, 16 września 2010 roku. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2010, 60(2-3), 201-202. , 2010
  3. 2009:143.Zbigniew Kołaciński, Konrad Śliwkiewicz, Renata Winnicka, Jarosław Berent: Zatrucia cyjankami – stary problem, nowe wyzwania. XXVI Konferencja Toksykologów Sądowych. Program. Poznań, 13-15.05.2009. p.39-40. , 2009

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.