EN

dr Jarosław Kasiński

Contact

Assistant Professor
Institute of Criminal Procedure

Room: 4.38 lub 4.39

jkasinski@wpia.uni.lodz.pl

Phone: 42 6356417
 • Books & chapters in edited collections

  1. "Głos w kwestii publicznego ogłoszenia wyroku", [w:] "Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin", R. Olszewski (red.), D. Świecki (red.), J. Kasiński (red.), P. Misztal (red.), K. Rydz-Sybilak (red.), A. Małolepszy (red.), Warszawa-Łódź 2019, s. 268-278, 2019
  2. "Przymus adwokacko-radcowski jako wymóg skuteczności skargi na wyrok sądu odwoławczego", [w:] "Rola reprezentantów stron w postępowaniach sądowych", D. Gil (red.), A. Piasecki (red.), Kraków 2019, s. 147-157, 2019, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
  3. "Skarga na wyrok sądu odwoławczego a szybkość postępowania karnego" w druku, 2019
  4. rozdziały: I; II.1, 2, 15, 16; VII; XI.6.B-E, [w:] "Meritum Postępowanie karne", D. Świecki (red.), Warszawa 2019, s. 21-82, 85-98, 149-171, 381-484 i 858-866, 2019, Wolters Kluwer
  5. "Nowa "warunkowa" bezwzględna przyczyna odwoławcza, [w:] "Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej", T. Grzegorczyk (red.), R. Olszewski (red.), Warszawa 2017, s. 679-696, 2017
  6. "Posiedzenie organizacyjne sądu z art. 349 k.p.k. de lege lata i w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 r.", [w:] "Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin", T. Grzegorczyk (red.), Warszawa 2014, s. 341-358, 2014
  7. "Dopuszczalność składania przez oskarżonego wyjaśnień na piśmie w toku procesu karnego", [w:] "Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi", J. Pakuła (red.), A. Pikulik (red.), Toruń 2011, s. 241-249, 2011
  8. "Konsensualne formy zakończenia postępowania w świetle zmian procedury karnej projektowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego", [w:] "Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana", T. Grzegorczyk (red.), Warszawa 2011, s. 677- 697, 2011
  9. "Pracownik jako pokrzywdzony w wyniku nielegalnej kontroli ze strony pracodawcy a uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy na gruncie kodeksu postępowania karnego", [w:] "Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne", Z. Góral (red.), Warszawa 2010, s. 273-289, 2010
  10. "Usprawnienie postępowania przyspieszonego w wyniku nowelizacji kodeksu postępowania karnego", [w:] "Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki" J. Kasprzak (red.), B. Młodziejowski (red.), Olsztyn 2010, s. 165-175, 2009
  11. "Zasada prawa do obrony w postępowaniu przyspieszonym - potrzeba nowelizacji" współautor, [w:] "Ius est ars boni et aequi", M. M. Żołna (red.), J. Kapelańska - Pręgowska (red.), Toruń 2009, s. 173-183, 2009
  12. "Skład sądu w świetle zmian wprowadzonych nowelizacją z 19 lipca 2019 r." w druku
 • Articles

  1. współautorstwo z R. Olszewskim, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015–2016. Konferencja naukowa w rocznicę śmierci Profesor Moniki Zbrojewskiej” (Ogólnopolska konferencja naukowa, Łódź, 8.12.2016 r.), Państwo i Prawo, z. 10, s. 137-139, 2017
  2. "Nowe rozwiązania w zakresie trybu przyspieszonego po nowelizacji kodeksu postępowania karnego", Monitor Prawniczy 2010, nr 20, s. 10-15, 2010
  3. "Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego - wybrane zagadnienia", Palestra 2009, nr 11-12, s. 44-58, 2009
  4. "Przerwa w rozprawie w postępowaniu przyspieszonym", Prokuratura i Prawo 2008, nr 9, s. 63-74, 2008
 • Glosy

  1. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2009 r., sygn. WSP 9/09, Prokuratura i Prawo 2010, nr 10, s. 180-188, 2010
 • Others

  1. Współredakcja - R. Olszewski, D. Świecki, J. Kasiński, P. Misztal, K. Rydz-Sybilak, A. Małolepszy, Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, , 2019, Wolters Kluwer - Wydawnictwo UŁ.
  2. Autor kilkunastu procedur w ramach Lex Navigator. Postępowanie karne, Wolters Kluwer 2013 r. i 2016 r, (red. T. Grzegorczyk, L.K. Paprzycki, R.A. Stefański, J. Izydorczyk, J. Skorupka), 2013 i 2016, Wolters Kluwer

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.