EN

dr Joanna Wyporska-Frankiewicz

Contact

Room: 4,20

jwyporska@wpia.uni.lodz.pl

Phone: 42 6356435
 • Books & chapters in edited collections

  1. Współautor: Jan Paweł Tarno, Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego, [w:] Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr hab. Jackowi M. Langowi, pod red. M. Wierzbowiskiego, J. Jagielskiego, A. Wiktorowskiej, W. Stefańskiej, Warszawa  2009 r., Wolters Kluwer, s. 289 - 306.  , 2009
  2. Współautor: J. P. Tarno, Sądowa kontrola administracji jako czynnik warunkujący politykę administracyjną, [w:] Polityka administracyjna, Rzeszów 2008 r., s. 787 - 802., 2008
  3. Współautor: J.P.Tarno, Skarga na bezczynność, [w:] Biurokracja. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Krynica Zdrój 2-4 czerwca 2006, Rzeszów 2006 r., s. 698-707., 2006
  4. Współautorzy: J.P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, Sądowa kontrola administracji, Warszawa 2006 r., autorstwo rozdziału III pt. "Ustrój sądów administracyjnych", s. 47-65, oraz rozdziału IX pt. "zczególne tryby postępowania", s. 171-189., 2006
  5. Współautorzy: J. P. Tarno, M .Sieniuć, J. Sulimierski, Samorząd terytorialny w Polsce, autorstwo rozdziału II pkt 1-3 i 5, rozdziału III pkt 3-5 oraz rozdziału IV pkt 3, Wydawnictwo prawnicze LexisNexis Warszawa 2002 r. , 2002
  6.  Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Warszawa 2010 r., Wydawnictwo Wolters Kluwer, s. 364.
 • Articles

  1. Samorządowe kolegia odwoławcze w perspektywie 20 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce,, 2010
  2. Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego a zasada dwuinstancyjności postępowania sądowoadministracyjnego [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., pod red. Janusza Niczyporuka, Lublin 2010 r., s. 925 - 938., 2010
 • Others

  1. Sprawozdanie z IV Letnich Warsztatów Doktoranckich, Łódź 30 czerwca - 2 lipca 2010 r., pt. Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych, Casus jesień 2010 r., s. 48 - 50., 2010
  2. Sprawozdanie. Miejsce i rola regionalnych izb obrachunkowych i samorządowych kolegiów odwoławczych w systemie samorządu terytorialnego. Ogólnopolska konferencja naukowa. Zielona Góra 22-23 września 2005 r., [w:] Finanse Komunalne 2006 r., nr 1-2, s. 142-146 oraz [w:] Administracja Teoria, Dydaktyka, Praktyka 2006 r., nr 1 (2), s. 123-129., 2006
  3. Współautor: J. P. Tarno, Recenzja, Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, pod red. J. Stelmasiaka i J. Szreniawskiego, Państwo i Prawo 2003 r., z. 6, s. 111 - 112., 2003

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.